Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 5 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC NCT

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

80 - 160 - 240 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC THIÊN PHÚC LAND

An Dương Vương, Quận 5

1000 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC VIỆT THÀNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

110 - 110 - 140 - 200 - 250 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC HIẾU NGHĨA BUILDING

An Dương Vương, Quận 5

330 - 990 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC THANH BÌNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

12 - 12 - 40 - 42 - 42 - 44 - 47 - 63 - 70 - 82 - 83 - 125 - 128 - 157 m2

Cập nhật: 14/06/2022

CAO ỐC MB-ADV

An Dương Vương, Quận 5

20 - 25 - 50 - 70 - 75 - 135 - 150 - 300 m2

Cập nhật: 04/07/2022

CAO ỐC HOÀNG HUY TOWER

Trần Hưng Đạo, Quận 5

200 - 400 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC SAIGON BUS

Hải Thượng Lãng Ông, Quận 5

125 - 225 - 225 - 225 - 240 - 465 m2

Cập nhật: 27/06/2022

CAO ỐC PRIME BUILDING

Trần Phú, Quận 5

80 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC GREE BEE

Trần Hưng Đạo, Quận 5

95 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC NCT 2

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

120 - 155 - 175 - 275 - 350 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC HÀ PHAN BUILDING

Trần Hưng Đạo, Quận 5

86 - 90 - 115 - 200 - 290 - 315 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC THANH AN BUILDING

Bà Triệu, Quận 5

86 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC TP

Trần Phú, Quận 5

30 - 30 - 50 - 80 - 140 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC AN THỊNH NC

Nguyễn Trãi, Quận 5

190 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC AN THỊNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

190 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC LOTTERY TOWER

Trần Nhân Tôn, Quận 5

181 - 250 - 380 - 492 - 495 - 676 - 872 - 926 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC CITYLAND Q5

Trần Bình Trọng, Quận 5

3000 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC TSA Q5

Nguyễn Trãi, Quận 5

290 m2

Cập nhật: 28/06/2022

CAO ỐC NC ADV

An Dương Vương, Quận 5

600 m2

Cập nhật: 22/06/2022