Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 20/04/2023

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

110 - 180 - 290 - 500 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC HVB OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

136 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20 - 26 - 30 m2

Cập nhật: 29/05/2023

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 - 240 - 720 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

24 - 24 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

70 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 26/05/2023

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

60 - 90 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

55 m2

Cập nhật: 15/05/2023

CAO ỐC TRƯƠNG THỊNH PHÁT 1

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

23 - 34 - 100 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

Cập nhật: 31/05/2023

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

150 m2

Cập nhật: 23/05/2023

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

60 - 82 - 142 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

50 - 60 - 110 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

38 - 45 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC HALO HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

20 - 95 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC VIETPHONE HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

10 - 10 - 13 - 13 - 15 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC SUNSHINE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

36 - 100 m2

Cập nhật: 19/05/2023