CAO ỐC ZEM OFFICE

102 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

14 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC LÝ AN

207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

90 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC VIMADECO

163 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

36 - 100 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC BOTANIC

312 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

92 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC ALAHA BUILDING

155 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

440 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC PHÚ NHUẬN

20 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận

22 - 100 - 105 - 127 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC SUNSHINE

21K Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 - 180 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC VIETPHONE HVT

127 - 129 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

10 - 10 - 13 - 13 - 15 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC LUCKY HOUSE

262 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

48 - 60 - 94 - 142 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC HOÀNG HÀ 2

209 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

42/5 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

24 - 24 - 41 - 51 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

80A Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

75 - 360 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC SOGETRACO

30 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

35 - 45 - 66 - 80 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC VĂN OANH

54 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC TRƯƠNG THỊNH PHÁT 1

25 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

34 - 100 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC TKT

100 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC HALO THL

158/14-16 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

40 - 60 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC NVT1

165 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 - 92 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC HALO HVT

37 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

25 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC ĐDA

12 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 24/11/2023