Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

0 - 100 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

CAO ỐC TADA BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

520 m2

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC PRIME

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

74 m2

CAO ỐC GOLDEN BEE

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

21 - 76 - 97 - 110 m2

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

35 m2

CAO ỐC WINHOME H&H

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

60 - 140 m2

CAO ỐC ARIRANG

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

134 m2

CAO ỐC GIC 11

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

65 m2

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC LUTACO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

140 m2