Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 - 50 m2

CAO ỐC NĐC 2

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

100 - 200 - 300 m2

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

40 - 50 m2

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 - 60 m2

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 27 - 40 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

63 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 36 m2

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

35 - 55 m2

CAO ỐC SABAY THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

42 - 66 - 119 m2

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

66 m2

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20 - 35 - 50 - 60 m2

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

48 m2

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

33 - 40 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

420 m2

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

28 - 38 m2