CAO ỐC STA DDA

54/3 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

90 m2

Cập nhật: 23/04/2024

CAO ỐC TSA NGUYỄN KIỆM

607-609 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

40 - 55 - 85 - 120 - 120 - 150 - 240 m2

Cập nhật: 23/04/2024

CAO ỐC HOÀNG HÀ 2

209 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 - 110 m2

Cập nhật: 22/04/2024

CAO ỐC ĐVN

186 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 - 240 m2

Cập nhật: 22/04/2024

CAO ỐC VĂN OANH

54 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

Cập nhật: 22/04/2024

CAO ỐC TKT

100 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

54 m2

Cập nhật: 20/04/2024

CAO ỐC LÝ AN

207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

90 m2

Cập nhật: 16/04/2024

CAO ỐC SUNSHINE

21K Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

52 - 73 - 90 - 120 m2

Cập nhật: 03/04/2024

CAO ỐC QUỐC HƯNG

178A Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

125 m2

Cập nhật: 02/04/2024

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

80A Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

95 - 400 m2

Cập nhật: 27/03/2024

CAO ỐC SOHUDE TOWER

331 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

45 - 48 m2

Cập nhật: 25/03/2024

CAO ỐC ELILINK

37A Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

58 m2

Cập nhật: 22/03/2024

CAO ỐC HALO THL

158/14-16 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

60 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC HALO HVT

37 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

40 - 70 - 100 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC PNCO

82 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

50 - 78 - 100 - 178 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

42/5 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

51 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC VINAMIT

22A Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

184 - 187 - 302 - 339 - 351 - 351 - 359 - 371 - 698 - 702 - 1049 - 1400 - 1751 - 2102 - 2453 - 2804 m2

Cập nhật: 20/03/2024

CAO ỐC ZEM OFFICE

102 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

14 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC HÀ PHAN 2

5 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

150 - 300 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC NHÀ VIỆT

402 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

63 m2

Cập nhật: 19/03/2024