Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

54 m2

Cập nhật: 14/10/2021

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

12 - 70 m2

Cập nhật: 26/09/2021

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

80 m2

Cập nhật: 26/05/2021

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

120 - 250 - 370 m2

Cập nhật: 12/10/2021

CAO ỐC ADC

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

140 m2

Cập nhật: 14/10/2021

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

20 - 40 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC HVB OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

136 m2

Cập nhật: 31/05/2021

CAO ỐC KINH LUÂN 2

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

128 - 135 m2

Cập nhật: 11/03/2021

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

30 - 48 m2

Cập nhật: 16/10/2021

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 - 150 m2

Cập nhật: 12/10/2021

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30 - 41 - 51 - 51 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 m2

Cập nhật: 02/04/2021

CAO ỐC PRIME

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

39 m2

Cập nhật: 27/05/2021

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 - 50 m2

Cập nhật: 29/07/2021

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

25 - 66 m2

Cập nhật: 24/06/2021

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

30 - 35 - 40 - 90 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

55 m2

Cập nhật: 14/06/2021

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

420 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

Cập nhật: 26/05/2021

CAO ỐC ĐỨC NHÂN

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

20 m2

Cập nhật: 29/07/2021