Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50 - 63 - 113 m2

Cập nhật: 28/12/2021

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

120 - 250 - 400 m2

Cập nhật: 24/01/2022

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

40 m2

Cập nhật: 17/12/2021

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

70 m2

Cập nhật: 10/01/2022

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

Cập nhật: 24/01/2022

CAO ỐC HVB OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

136 m2

Cập nhật: 24/01/2022

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 24/11/2021

CAO ỐC KINH LUÂN 2

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

124 - 128 - 135 m2

Cập nhật: 14/01/2022

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 - 150 m2

Cập nhật: 14/01/2022

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

78 - 250 m2

Cập nhật: 15/11/2021

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

40 m2

Cập nhật: 15/01/2022

CAO ỐC CÙ LAO

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 06/01/2022

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40 - 58 - 70 - 78 - 90 - 165 m2

Cập nhật: 30/11/2021

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

27 - 30 - 41 - 51 m2

Cập nhật: 28/10/2021

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

55 m2

Cập nhật: 14/06/2021

CAO ỐC TÔN VĂN

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

130 m2

Cập nhật: 14/01/2022

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 - 66 m2

Cập nhật: 15/11/2021

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

22 - 34 - 35 - 40 - 74 - 90 - 90 - 180 m2

Cập nhật: 19/01/2022

CAO ỐC INCOMEX SAIGON

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

15 - 20 - 30 - 45 - 100 m2

Cập nhật: 14/01/2022

CAO ỐC PRIME

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

22 - 39 - 78 - 100 m2

Cập nhật: 14/01/2022