Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

136 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

58 m2

Cập nhật: 05/07/2022

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC KINH LUÂN 2

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

135 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC TSA HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

40 - 50 - 75 - 150 m2

Cập nhật: 10/06/2022

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

27 - 30 - 41 - 51 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

40 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC CÙ LAO

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

66 - 76 - 148 m2

Cập nhật: 28/06/2022

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

55 - 100 - 110 - 155 - 210 m2

Cập nhật: 28/06/2022

CAO ỐC TÔN VĂN

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

130 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

90 - 180 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC HALO HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

25 - 75 - 100 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC INCOMEX SAIGON

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

15 - 20 - 30 - 45 - 100 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

60 - 82 - 133 - 142 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC ZEM OFFICE

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

12 - 12 - 13 - 16 - 16 - 21 - 25 - 28 - 37 m2

Cập nhật: 21/06/2022

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

25 - 35 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC QUỐC HƯNG

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

125 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC VIETPHONE HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

10 - 10 - 13 - 13 - 15 m2

Cập nhật: 14/12/2021

CAO ỐC MỘC GIA SUNSHINE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 02/07/2022