Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 - 54 m2

Cập nhật: 20/12/2022

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

395 - 500 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

70 - 70 m2

Cập nhật: 12/01/2023

CAO ỐC HVB OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

136 m2

Cập nhật: 20/12/2022

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 - 240 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

24 - 27 - 27 - 41 - 51 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

66 m2

Cập nhật: 26/12/2022

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

99 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

90 m2

Cập nhật: 31/01/2023

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

214 m2

Cập nhật: 05/01/2023

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

142 m2

Cập nhật: 27/12/2022

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

25 - 35 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

23 - 34 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC VIETPHONE HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

10 - 10 - 13 - 13 - 15 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC SUNSHINE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC HOÀNG HÀ 2

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

75 m2

Cập nhật: 20/12/2022

CAO ỐC INCOMEX SAIGON

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20 - 40 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC SONATA A8

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

85 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC TSA NGUYỄN KIỆM

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

60 - 70 - 220 - 220 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

95 - 340 m2

Cập nhật: 27/12/2022