Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

54 m2

Cập nhật: 06/05/2021

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

80 m2

Cập nhật: 12/04/2021

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

25 - 40 m2

Cập nhật: 29/04/2021

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

80 m2

Cập nhật: 06/05/2021

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

12 - 70 m2

Cập nhật: 29/04/2021

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

200 m2

Cập nhật: 30/03/2021

CAO ỐC KINH LUÂN 2

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

128 - 135 m2

Cập nhật: 11/03/2021

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 m2

Cập nhật: 02/04/2021

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 - 50 m2

Cập nhật: 11/05/2021

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30 - 41 - 51 - 51 m2

Cập nhật: 05/05/2021

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

35 - 90 m2

Cập nhật: 12/05/2021

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

420 m2

Cập nhật: 29/04/2021

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

Cập nhật: 06/04/2021

CAO ỐC ĐỨC NHÂN

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

20 m2

Cập nhật: 05/05/2021

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

40 m2

Cập nhật: 05/05/2021

CAO ỐC INCOMEX SAIGON

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

15 - 20 - 45 - 100 m2

Cập nhật: 05/05/2021

CAO ỐC VIỆT SKY

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

45 m2

Cập nhật: 05/05/2021

CAO ỐC VIETPHONE HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

10 - 10 - 13 - 13 - 15 m2

Cập nhật: 05/05/2021

CAO ỐC TSA PN

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

90 - 120 - 150 - 290 - 580 m2

Cập nhật: 14/05/2021

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

60 - 82 - 133 - 142 m2

Cập nhật: 07/01/2021