Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

80 m2

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 27 - 40 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 36 m2

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 - 46 m2

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55 m2

CAO ỐC KINH LUÂN 1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

135 m2

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

35 - 50 - 90 m2

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

42 - 66 - 108 m2

CAO ỐC NEW STAR

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

65 - 110 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

420 m2

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20 - 25 - 30 - 45 - 90 - 100 m2

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

28 - 38 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

12 m2

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC VIỆT SKY

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

45 m2