Văn Phòng Cho Thuê Quận 2 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NDTQ2

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

120 - 240 - 360 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

120 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

150 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC LÊ HUỲNH BUILDING

Đường Số 3, Quận 2

72 - 84 m2

Cập nhật: 01/08/2022

CAO ỐC AN PHÚ Q2

Đường Số 2, Quận 2

60 - 86 m2

Cập nhật: 01/08/2022

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

Đường Số 3, Quận 2

50 - 100 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC SOHUDE TOWER 3

Đường Số 12, Quận 2

18 - 30 - 48 - 60 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC WEUP1

Đường Số 12, Quận 2

25 - 55 - 80 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC BLUE OFFICE

Trần Não, Quận 2

35 - 42 - 42 m2

Cập nhật: 23/07/2022

CAO ỐC HOMYLAND

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

574 m2

Cập nhật: 26/07/2022

CAO ỐC GREEN PAX

Trần Não, Quận 2

36 - 42 - 78 - 220 m2

Cập nhật: 02/08/2022

CAO ỐC WORC@Q2

Đường Số 10, Quận 2

80 - 110 - 223 - 446 - 669 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 9000 m2

Cập nhật: 23/07/2022