Văn Phòng Cho Thuê Quận 2 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

440 m2

Cập nhật: 19/11/2021

CAO ỐC NDTQ2

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

100 - 100 - 400 m2

Cập nhật: 25/06/2021

CAO ỐC CH NVH

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

75 m2

Cập nhật: 15/01/2022

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

128 m2

Cập nhật: 27/09/2021

CAO ỐC SUN FLOWER

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

207 - 207 - 414 m2

Cập nhật: 11/05/2021

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

80 - 80 - 120 - 160 - 220 m2

Cập nhật: 25/10/2021

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

Đường Số 3, Quận 2

50 - 100 m2

Cập nhật: 09/12/2021

CAO ỐC WINHOME Q2

Đường Số 2, Quận 2

50 - 86 - 86 m2

Cập nhật: 15/01/2022

CAO ỐC WINHOME S121

Đường Số 12, Quận 2

20 - 25 - 30 - 35 - 65 m2

Cập nhật: 10/07/2020

CAO ỐC HOMYLAND

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

521 m2

Cập nhật: 17/05/2021

CAO ỐC BLUE OFFICE

Trần Não, Quận 2

35 - 35 - 40 m2

Cập nhật: 15/01/2022

CAO ỐC GREEN PAX

Trần Não, Quận 2

110 - 220 m2

Cập nhật: 21/12/2021

CAO ỐC BÁO PHỤ NỮ 1

Nguyễn Đăng Giai, Quận 2

50 m2

Cập nhật: 21/01/2022

CAO ỐC WORC@Q2

Đường Số 10, Quận 2

80 - 110 - 223 - 446 - 669 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 9000 m2

Cập nhật: 17/05/2021