CAO ỐC AN PHÚ Q2

37 Đường Số 2, Quận 2

25 m2

Cập nhật: 10/07/2024

CAO ỐC NAM VIỆT

13B Đường Số 12, Quận 2

55 m2

Cập nhật: 10/07/2024

CAO ỐC ANPHACORP

10 Lương Định Của, Quận 2

70 - 120 m2

Cập nhật: 10/07/2024

CAO ỐC GREEN PAX

216-218 Trần Não, Quận 2

220 m2

Cập nhật: 06/07/2024

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

13 Đường Số 3, Quận 2

50 - 100 m2

Cập nhật: 27/06/2024

CAO ỐC WORC@Q2

1 Đường Số 10, Quận 2

490 m2

Cập nhật: 17/06/2024

CAO ỐC H OFFICE

215B3 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

72 m2

Cập nhật: 31/05/2024

CAO ỐC SOHUDE TOWER 3

13C Đường Số 12, Quận 2

35 - 60 m2

Cập nhật: 20/05/2024

CAO ỐC BLUE OFFICE

151 Trần Não, Quận 2

30 - 35 m2

Cập nhật: 20/05/2024

CAO ỐC HOMYLAND

307 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

574 m2

Cập nhật: 21/03/2024