CAO ỐC AN PHÚ Q2

37 Đường Số 2, Quận 2

25 m2

Cập nhật: 23/02/2024

CAO ỐC NAM VIỆT

13B Đường Số 12, Quận 2

27 - 55 - 82 m2

Cập nhật: 20/02/2024

CAO ỐC GREEN PAX

216-218 Trần Não, Quận 2

80 - 220 m2

Cập nhật: 01/02/2024

CAO ỐC HOMYLAND

307 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

574 m2

Cập nhật: 01/02/2024

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

13 Đường Số 3, Quận 2

50 - 100 m2

Cập nhật: 29/01/2024

CAO ỐC BLUE OFFICE

151 Trần Não, Quận 2

30 - 35 m2

Cập nhật: 29/01/2024

CAO ỐC ANPHACORP

10 Lương Định Của, Quận 2

120 - 240 m2

Cập nhật: 29/01/2024

CAO ỐC TH OFFICE

215B3 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

71 - 72 - 143 m2

Cập nhật: 27/01/2024

CAO ỐC SOHUDE TOWER 3

13C Đường Số 12, Quận 2

60 m2

Cập nhật: 19/01/2024

CAO ỐC WORC@Q2

1 Đường Số 10, Quận 2

235 - 235 m2

Cập nhật: 27/12/2023