Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

20 - 28 - 72 m2

Cập nhật: 21/09/2022

CAO ỐC LVL 1

Lê Văn Lương, Quận 7

30 - 45 - 55 - 85 m2

Cập nhật: 26/07/2022

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

40 - 70 - 110 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC PHÚ HƯNG

Nguyễn Thị Xiếu, Quận 7

40 - 70 - 224 m2

Cập nhật: 06/09/2022

CAO ỐC WINHOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

20 - 23 - 25 - 32 - 40 - 42 - 42 - 45 - 106 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50 - 90 m2

Cập nhật: 29/09/2022

CAO ỐC BIGLAND

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

20 - 30 m2

Cập nhật: 26/08/2022

CAO ỐC HQV1

Hoàng Quốc Việt, Quận 7

33 m2

Cập nhật: 22/04/2022

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

121 - 183 - 300 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC VICTORY TOWER

Tân Trào, Quận 7

127 - 130 - 150 - 179 - 210 - 305 - 350 - 500 - 800 - 810 - 1000 - 1190 - 1500 - 1600 m2

Cập nhật: 16/09/2022

CAO ỐC MINDX

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

160 - 320 m2

Cập nhật: 21/09/2022

CAO ỐC HN BUILDING

Trần Trọng Cung, Quận 7

50 - 160 m2

Cập nhật: 26/08/2022

CAO ỐC HAPPY OFFICE

Trần Xuân Soạn, Quận 7

60 - 120 - 120 - 180 m2

Cập nhật: 29/09/2022

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

47 - 60 - 76 - 77 - 91 - 130 m2

Cập nhật: 26/08/2022

CAO ỐC IPC BUILDING

Nguyễn Văn Linh, Quận 7

39 - 41 - 46 - 47 - 47 - 49 - 50 - 50 - 53 - 60 - 64 - 134 - 170 - 265 - 370 - 400 - 500 - 730 - 730 - 1000 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC GOLDEN KING

Nguyên Lương Bằng, Quận 7

31 - 32 - 33 - 33 - 33 - 34 - 34 - 36 - 41 - 43 - 44 - 44 - 45 - 48 - 48 - 51 - 53 - 53 - 56 - 56 - 57 - 58 - 58 - 59 - 60 - 60 - 61 - 61 - 63 - 64 - 71 - 75 - 123 m2

Cập nhật: 24/05/2022

CAO ỐC CMC CREATIVE SPACE

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

119 - 169 - 225 - 359 - 409 - 528 - 753 - 1000 - 1281 - 2562 - 3843 - 4843 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC SAIGON BANK

Hoàng Văn Thái, Quận 7

50 m2

Cập nhật: 27/09/2022