Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PRIME GAME

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

60 m2

Cập nhật: 10/06/2021

CAO ỐC VICONSHIP BUILDING

Đường 4F, Quận 7

80 m2

Cập nhật: 22/10/2021

CAO ỐC LVL 1

Lê Văn Lương, Quận 7

30 - 40 - 60 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC GOLDEN HOME

Lê Văn Lương, Quận 7

200 m2

Cập nhật: 01/07/2021

CAO ỐC BIGLAND

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

30 - 40 - 70 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

20 - 35 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

35 - 70 m2

Cập nhật: 14/05/2021

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50 - 90 - 140 m2

Cập nhật: 20/08/2021

CAO ỐC HQV1

Hoàng Quốc Việt, Quận 7

35 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

27 - 27 - 30 - 30 - 40 - 42 - 42 - 45 - 55 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

53 - 100 - 121 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

Đường Số 34, Quận 7

56 - 76 - 90 - 132 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC HN BUILDING

Trần Trọng Cung, Quận 7

83 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

68 - 75 - 110 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC GOLDEN KING

Nguyên Lương Bằng, Quận 7

31 - 32 - 33 - 33 - 33 - 34 - 34 - 36 - 41 - 43 - 44 - 44 - 45 - 48 - 48 - 51 - 53 - 53 - 56 - 56 - 57 - 58 - 58 - 59 - 60 - 60 - 61 - 61 - 63 - 64 - 71 - 75 - 123 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

100 - 200 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC ITD

Sáng Tạo, Quận 7

300 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC WINHOME TXS

Trần Xuân Soạn, Quận 7

90 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC SAIGON BANK

Hoàng Văn Thái, Quận 7

75 - 147 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC PETROLAND TOWER

Tân Trào, Quận 7

184 - 200 m2

Cập nhật: 21/06/2021