CAO ỐC PTS

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

53 - 53 - 100 - 180 m2

Cập nhật: 08/07/2024

CAO ỐC TINI OFFICE

1487 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

100 - 100 - 112 - 150 - 200 - 217 - 238 - 277 - 286 - 317 - 515 m2

Cập nhật: 03/07/2024

CAO ỐC SAIGON BANK

79-81-83 Hoàng Văn Thái, Quận 7

250 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

34 & 81 Đường Số 34, Quận 7

75 - 75 - 76 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC CMC CREATIVE SPACE

27B-28-29 Đường Số 19 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

100 - 100 - 100 - 120 - 130 - 200 - 200 - 200 - 200 - 300 - 300 - 300 - 300 - 359 - 400 - 400 - 400 - 500 - 500 - 500 - 600 - 600 - 600 - 650 - 700 - 700 - 730 - 800 - 800 - 889 - 900 - 922 - 1281 - 2562 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC GOLDEN KING

15 Nguyên Lương Bằng, Quận 7

31 - 32 - 33 - 33 - 33 - 34 - 34 - 36 - 41 - 43 - 44 - 44 - 45 - 48 - 48 - 51 - 53 - 53 - 56 - 56 - 57 - 58 - 58 - 59 - 60 - 60 - 61 - 61 - 63 - 64 - 71 - 75 - 123 - 223 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC JAMONA HEIGHTS

210 Bùi Văn Ba, Quận 7

32 - 32 - 60 - 60 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC HN BUILDING

151 Trần Trọng Cung, Quận 7

85 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC IPC BUILDING

1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

37 - 46 - 47 - 47 - 50 - 50 - 56 - 60 - 64 - 65 - 77 - 97 - 100 - 105 - 134 - 223 - 276 - 530 - 730 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC HAPPY OFFICE

793/49/1 Trần Xuân Soạn, Quận 7

7 - 25 - 50 - 60 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC VICTORY TOWER

12 Tân Trào, Quận 7

80 - 113 - 150 - 184 - 210 - 240 - 300 - 310 - 400 - 600 - 1096 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC VICONSHIP BUILDING

2F Đường 4F, Quận 7

20 - 35 - 50 - 115 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC HOMELINK

73-75 Trần Trọng Cung, Quận 7

150 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC HEMERA BUILDING

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50 - 90 - 180 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC TTC BUILDING Q7

109 Nguyễn Thị Xiếu, Quận 7

48 - 200 m2

Cập nhật: 02/07/2024