Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC HỒNG VÂN

Nguyễn Văn Linh, Quận 7

432 m2

CAO ỐC PHÚ HƯNG

Nguyễn Thị Xiếu, Quận 7

240 m2

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

0 - 35 m2

CAO ỐC NAM LONG 1

Trần Trọng Cung, Quận 7

93 m2

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

30 - 40 m2

CAO ỐC LVL 1

Lê Văn Lương, Quận 7

20 - 30 m2

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

32 - 45 - 90 m2

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50 - 90 m2

CAO ỐC HQV1

Hoàng Quốc Việt, Quận 7

35 m2

CAO ỐC VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

151 - 500 m2

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

40 m2

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

34, Quận 7

56 - 70 m2

CAO ỐC VICONSHIP BUILDING

4F, Quận 7

79 m2

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

68 - 75 - 110 - 120 - 130 m2

CAO ỐC IPC

Nguyễn Văn Linh, Quận 7

52 - 68 - 234 - 302 - 530 m2

CAO ỐC PETROLAND TOWER

Tân Trào, Quận 7

90 m2

CAO ỐC SAIGON BANK

Hoàng Văn Thái, Quận 7

49 - 76 - 88 - 137 m2

CAO ỐC GOLDEN KING

Nguyên Lương Bằng, Quận 7

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 111 - 120 - 121 - 129 - 130 - 140 - 150 - 195 - 330 m2