Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VILLA PT

Phú Thuận, Quận 7

80 - 100 m2

CAO ỐC NC HỒNG VÂN

Nguyễn Văn Linh, Quận 7

432 m2

CAO ỐC PRIME GAME

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

100 m2

CAO ỐC TTC1

Trần Trọng Cung, Quận 7

250 - 500 m2

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

0 - 60 - 70 m2

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50 m2

CAO ỐC BIGLAND

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

30 m2

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

0 - 27 - 42 m2

CAO ỐC VICONSHIP BUILDING

4F, Quận 7

79 - 115 m2

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

40 m2

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

34, Quận 7

0 - 70 m2

CAO ỐC HN BUILDING

Trần Trọng Cung, Quận 7

57 m2

CAO ỐC PHÚ HƯNG

Nguyễn Thị Xiếu, Quận 7

45 m2

CAO ỐC NAM LONG 1

Trần Trọng Cung, Quận 7

40 m2

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

68 - 75 - 110 - 120 - 130 m2

CAO ỐC VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

100 - 200 m2

CAO ỐC IPC

Nguyễn Văn Linh, Quận 7

37 - 50 - 65 - 115 m2

CAO ỐC SAIGON BANK

Hoàng Văn Thái, Quận 7

71 - 76 - 147 m2

CAO ỐC GOLDEN KING

Nguyên Lương Bằng, Quận 7

50 - 60 - 100 - 110 - 111 - 120 - 121 - 129 - 195 - 330 m2