Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PRIME GAME

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

35 - 55 - 100 m2

CAO ỐC BIGLAND

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

25 - 40 - 90 m2

CAO ỐC NC HỒNG VÂN

Nguyễn Văn Linh, Quận 7

432 m2

CAO ỐC LVL 1

Lê Văn Lương, Quận 7

40 - 60 m2

CAO ỐC GOLDEN HOME

Lê Văn Lương, Quận 7

200 m2

CAO ỐC TTC1

Trần Trọng Cung, Quận 7

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 555 m2

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

30 - 70 m2

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

34 - 68 m2

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

0 - 24 - 27 - 30 - 42 - 48 m2

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50 - 50 - 90 - 140 m2

CAO ỐC HQV1

Hoàng Quốc Việt, Quận 7

35 m2

CAO ỐC VICONSHIP BUILDING

4F, Quận 7

79 - 115 m2

CAO ỐC BELLEZA

Phạm Hữu Lầu, Quận 7

500 - 700 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 9000 m2

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

83 - 121 - 121 - 183 - 204 m2

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

34, Quận 7

70 - 84 - 147 m2

CAO ỐC NAM LONG 1

Trần Trọng Cung, Quận 7

42 m2

CAO ỐC GOLDEN KING

Nguyên Lương Bằng, Quận 7

31 - 32 - 33 - 33 - 33 - 34 - 34 - 36 - 41 - 43 - 44 - 44 - 45 - 48 - 48 - 51 - 53 - 53 - 56 - 56 - 57 - 58 - 58 - 59 - 60 - 60 - 61 - 61 - 63 - 64 - 71 - 75 - 78 - 123 m2

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

68 - 75 - 110 - 120 - 130 m2

CAO ỐC VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

100 - 200 m2

CAO ỐC ITD

Sáng Tạo, Quận 7

160 - 200 - 320 m2