CAO ỐC TSA THT

431 Tô Hiến Thành, Quận 10

50 m2

Cập nhật: 23/04/2024

CAO ỐC HỒNG THIỆN MỸ

436A/139 3 Tháng 2, Quận 10

150 m2

Cập nhật: 22/04/2024

CAO ỐC JD ASIA OFFICE

459 Sư Vạn Hạnh, Quận 10

50 m2

Cập nhật: 13/04/2024

CAO ỐC SAFOMEC

7/1 Thành Thái, Quận 10

74 - 85 - 95 - 140 - 159 - 186 - 300 m2

Cập nhật: 11/04/2024

CAO ỐC SPM

C4-C8 Bửu Long, Quận 10

175 m2

Cập nhật: 03/04/2024

CAO ỐC HÙNG VƯƠNG 1

670-672 3 Tháng 2, Quận 10

170 m2

Cập nhật: 27/03/2024

CAO ỐC HALO 3T2

666/10/1-3-5 3 Tháng 2, Quận 10

100 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC EREKA

17 Hồ Bá Kiện, Quận 10

35 - 50 - 52 - 62 - 65 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC MỘC GIA CMT8

283/26-28 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10

30 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC GIA PHÚ BUILDING

854 Sư Vạn Hạnh, Quận 10

77 - 115 - 179 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC TF BUILDING

408 Điện Biên Phủ, Quận 10

117 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC SXKT-TN

42-42A Đồng Nai, Quận 10

120 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC MAI VÂN

5 Thành Thái, Quận 10

22 - 24 - 44 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC ĐỨC LINH

781/C1 Lê Hồng Phong, Quận 10

50 - 75 - 97 - 115 - 212 - 300 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC THÀNH THÁI

188/7 Thành Thái, Quận 10

50 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC HBK

1 Hồ Bá Kiện, Quận 10

40 - 40 - 80 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC THIÊN HÒA

277 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10

880 m2

Cập nhật: 08/03/2024