CAO ỐC ĐỨC LINH

781/C1 Lê Hồng Phong, Quận 10

69 m2

Cập nhật: 17/07/2024

CAO ỐC MỘC GIA CMT8

283/26-28 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10

30 m2

Cập nhật: 02/07/2024

CAO ỐC SAFOMEC

7/1 Thành Thái, Quận 10

74 - 85 - 140 - 159 - 172 - 263 - 400 m2

Cập nhật: 28/06/2024

CAO ỐC HÙNG VƯƠNG 1

670-672 3 Tháng 2, Quận 10

170 m2

Cập nhật: 28/06/2024

CAO ỐC TF BUILDING

408 Điện Biên Phủ, Quận 10

117 m2

Cập nhật: 28/06/2024

CAO ỐC THÀNH THÁI

188/7 Thành Thái, Quận 10

50 m2

Cập nhật: 28/06/2024

CAO ỐC HỒNG THIỆN MỸ

436A/139 3 Tháng 2, Quận 10

150 m2

Cập nhật: 28/06/2024

CAO ỐC LHP 3

833 Lê Hồng Phong, Quận 10

35 - 35 m2

Cập nhật: 27/06/2024

CAO ỐC HBK

1 Hồ Bá Kiện, Quận 10

25 - 25 - 50 m2

Cập nhật: 21/06/2024

CAO ỐC EREKA

17 Hồ Bá Kiện, Quận 10

50 - 52 - 62 - 62 - 65 m2

Cập nhật: 19/06/2024

CAO ỐC HALO 3T2

666/10/1-3-5 3 Tháng 2, Quận 10

60 - 215 m2

Cập nhật: 14/06/2024