Văn Phòng Cho Thuê Quận 10 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC LÊ ĐỨC NC

3 Tháng 2, Quận 10

264 m2

Cập nhật: 30/08/2022

CAO ỐC HBK

Hồ Bá Kiện, Quận 10

40 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC EREKA

Hồ Bá Kiện, Quận 10

50 - 52 - 62 - 65 - 115 - 127 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC THT 8

Tô Hiến Thành, Quận 10

20 - 30 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC THÀNH THÁI

Thành Thái, Quận 10

100 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC HALO 3T2

3 Tháng 2, Quận 10

140 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC MAI VÂN

Thành Thái, Quận 10

18 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC THT

Tô Hiến Thành, Quận 10

240 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC TNT

Trần Nhân Tôn, Quận 10

18 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC JD ASIA OFFICE

Sư Vạn Hạnh, Quận 10

25 - 50 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC PLS 3T2

3 Tháng 2, Quận 10

100 - 120 - 220 m2

Cập nhật: 17/11/2022

CAO ỐC PACIFIC 1

Đào Duy Từ, Quận 10

26 - 45 - 71 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC TSA HL

Hồng Lĩnh, Quận 10

140 m2

Cập nhật: 17/11/2022

CAO ỐC GIC THT

Tô Hiến Thành, Quận 10

12 - 35 - 160 - 160 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC DC10 BUILDING

Ngô Gia Tự, Quận 10

220 m2

Cập nhật: 23/11/2022

CAO ỐC THE CEO OFFICE

3 Tháng 2, Quận 10

10 - 15 m2

Cập nhật: 25/11/2022