Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 2 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC NDTQ2

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

120 - 240 - 360 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

120 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC S-OFFICE

Đường Số 57, Quận 2

60 - 60 - 120 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC NC Q2

Đường Số 34, Quận 2

620 m2

Cập nhật: 17/06/2022

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

150 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC CĐL

Cao Đức Lân, Quận 2

16 - 26 - 26 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC LÊ HUỲNH BUILDING

Đường Số 3, Quận 2

72 - 84 m2

Cập nhật: 01/08/2022

CAO ỐC THE SUN

Đường Số 66, Quận 2

130 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC THE CBD

Đồng Văn Cống, Quận 2

500 - 500 - 800 - 1000 - 1200 - 1700 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC AZ SOLUTION

Đồng Văn Cống, Quận 2

75 - 90 - 100 - 100 - 100 - 110 - 120 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC AN PHÚ Q2

Đường Số 2, Quận 2

60 - 86 m2

Cập nhật: 01/08/2022

CAO ỐC BẢO LINH BUILDING

Đường số 3, Quận 2

40 m2

Cập nhật: 25/07/2022

CAO ỐC CDL

Lương Định Của, Quận 2

160 - 240 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

Đường Số 3, Quận 2

50 - 100 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC WINHOME TN 1

Trần Não, Quận 2

34 - 38 - 62 - 70 - 75 - 75 - 85 - 132 - 135 m2

Cập nhật: 22/07/2022

CAO ỐC SOHUDE TOWER 3

Đường Số 12, Quận 2

18 - 30 - 48 - 60 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC WEUP1

Đường Số 12, Quận 2

25 - 55 - 80 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC SHOPHOUSE SALA

Đường B2, Quận 2

100 m2

Cập nhật: 20/07/2022

CAO ỐC CDL1

Lương Định Của, Quận 2

70 - 170 m2

Cập nhật: 23/07/2022

CAO ỐC BLUE OFFICE

Trần Não, Quận 2

35 - 42 - 42 m2

Cập nhật: 23/07/2022

Chuyên cho thuê văn phòng quận 2

BestOffice còn hỗ trợ tìm coworking space quận 2.