Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 2 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

440 m2

Cập nhật: 19/11/2021

CAO ỐC NDTQ2

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

100 - 100 - 400 m2

Cập nhật: 25/06/2021

CAO ỐC LAKEVIEW1

Ven Hồ, Quận 2

100 m2

Cập nhật: 18/01/2022

CAO ỐC CH NVH

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

75 m2

Cập nhật: 15/01/2022

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

128 m2

Cập nhật: 27/09/2021

CAO ỐC QHQ2

Quốc Hương, Quận 2

45 - 65 - 75 - 110 m2

Cập nhật: 12/05/2021

CAO ỐC SUN FLOWER

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

207 - 207 - 414 m2

Cập nhật: 11/05/2021

CAO ỐC THE SUN

Đường Số 66, Quận 2

67 - 95 m2

Cập nhật: 21/01/2022

CAO ỐC G TOWER 1

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

200 m2

Cập nhật: 28/12/2021

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

80 - 80 - 120 - 160 - 220 m2

Cập nhật: 25/10/2021

CAO ỐC S-OFFICE

Đường Số 57, Quận 2

60 - 60 - 120 m2

Cập nhật: 12/05/2021

CAO ỐC NC Q2

Đường Số 34, Quận 2

620 m2

Cập nhật: 23/06/2020

CAO ỐC THE CBD

Đồng Văn Cống, Quận 2

500 - 500 - 800 - 1000 - 1200 - 1700 m2

Cập nhật: 12/05/2021

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

Đường Số 3, Quận 2

50 - 100 m2

Cập nhật: 09/12/2021

CAO ỐC WINHOME Q2

Đường Số 2, Quận 2

50 - 86 - 86 m2

Cập nhật: 15/01/2022

CAO ỐC WINHOME S121

Đường Số 12, Quận 2

20 - 25 - 30 - 35 - 65 m2

Cập nhật: 10/07/2020

CAO ỐC NH1

Nguyễn Hoàng, Quận 2

20 m2

Cập nhật: 26/07/2021

CAO ỐC S20

Đường Số 20, Quận 2

100 m2

Cập nhật: 01/12/2021

CAO ỐC CDL1

Lương Định Của, Quận 2

150 m2

Cập nhật: 15/01/2022

CAO ỐC HOMYLAND

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

521 m2

Cập nhật: 17/05/2021