Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 2 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC LA ASTORIA 3

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

28 - 28 - 28 - 31 - 33 - 33 - 34 - 35 - 35 - 36 - 37 - 37 - 40 - 42 - 43 - 43 - 45 - 50 - 65 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC NDTQ2

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

100 - 100 - 400 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC LAKEVIEW1

Ven Hồ, Quận 2

100 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

128 m2

Cập nhật: 27/09/2021

CAO ỐC QHQ2

Quốc Hương, Quận 2

45 - 65 - 75 - 110 m2

Cập nhật: 31/05/2021

CAO ỐC SUN FLOWER

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

207 - 207 - 207 - 414 - 621 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC CDL1

Lương Định Của, Quận 2

65 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC NTĐ BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

150 - 300 - 360 - 750 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC G TOWER 1

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

200 m2

Cập nhật: 07/10/2021

CAO ỐC S-OFFICE

Đường Số 57-Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

60 - 60 - 120 m2

Cập nhật: 31/05/2021

CAO ỐC NC Q2

Đường Số 34, Quận 2

620 m2

Cập nhật: 23/06/2020

CAO ỐC XUÂN THỦY

Xuân Thủy, Quận 2

160 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC HSCB BUILDING

Đường Số 37, Quận 2

120 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

55 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC THE CBD

Đồng Văn Cống, Quận 2

500 - 500 - 800 - 1000 - 1200 - 1700 m2

Cập nhật: 31/05/2021

CAO ỐC WEUP1

Đường Số 12, Quận 2

55 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC WINHOME S121

Đường Số 12, Quận 2

20 - 25 - 30 - 35 - 65 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

Đường Số 3, Quận 2

50 - 100 m2

Cập nhật: 11/10/2021

CAO ỐC NH1

Nguyễn Hoàng, Quận 2

20 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC WINHOME Q2

Đường Số 2, Quận 2

60 - 86 - 172 - 258 m2

Cập nhật: 04/10/2021