Văn Phòng Cho Thuê Quận 2 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

450 m2

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

30 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 120 - 240 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1120 m2

CAO ỐC TN3

Trần Não, Quận 2

0 - 25 m2

CAO ỐC VINALIFT

số 69, Quận 2

80 m2

CAO ỐC NTĐ BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

3200 m2

CAO ỐC S20

Số 20, Quận 2

257 m2

CAO ỐC PHÁT TIẾN BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

60 m2

CAO ỐC HTP BUILDING

Đồng Văn Cống, Quận 2

100 - 100 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1000 m2

CAO ỐC CBD

Đồng Văn Cống, Quận 2

100 - 200 - 300 - 400 - 500 m2

CAO ỐC HSCB BUILDING

Số 37, Quận 2

120 - 260 m2

CAO ỐC WINHOME S121

Số 12, Quận 2

25 - 38 m2

CAO ỐC HOMYLAND

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

521 m2

CAO ỐC LDC1

Lương Định Của, Quận 2

320 m2

CAO ỐC WINHOME S12

Số 12, Quận 2

52 m2

CAO ỐC WINHOME Q2

Đường Số 2, Quận 2

35 - 50 - 57 - 59 - 92 - 93 - 160 m2

CAO ỐC LA ASTORIA

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

20 - 20 - 20 - 20 - 30 - 40 - 40 - 40 - 50 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 70 - 80 - 80 - 80 - 90 - 100 - 100 - 100 - 100 - 120 - 120 - 150 - 150 - 150 - 150 - 200 - 200 - 200 - 200 - 250 - 250 - 250 - 250 - 300 - 300 - 300 - 300 - 350 - 350 - 350 - 400 - 400 - 400 - 400 - 450 - 450 - 450 - 500 - 500 - 500 - 500 - 550 - 550 - 550 - 600 - 600 - 600 - 600 - 650 - 650 - 700 - 700 - 700 - 700 - 800 - 800 - 800 - 800 - 900 - 900 - 1000 - 1000 - 1100 - 1100 - 1500 - 1700 - 1900 - 2000 - 2500 - 2700 - 2900 - 3000 - 3100 - 3500 m2

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

20 m2

CAO ỐC TCL BUILDING

Đồng Văn Cống, Quận 2

80 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 m2

CAO ỐC TN30

Số 30, Quận 2

50 - 60 - 90 - 110 - 140 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 m2

CAO ỐC TN BUILDING 1

Số 30, Quận 2

74 - 142 - 151 - 195 - 390 m2