CAO ỐC MORE PASTUER

28-34 Pasteur, Quận 1

115 - 197 - 225 - 450 - 675 - 900 - 1125 - 1350 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC SATRA 2

275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1

30 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC ARTEX SAIGON

236 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

67 - 89 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC QUEEN BUILDING

49 Điện Biên Phủ, Quận 1

150 - 300 - 430 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC PHƯƠNG TOWER

31C Lý Tự Trọng, Quận 1

105 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC TUILDONAI

119 Điện Biên Phủ, Quận 1

120 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC TNR TOWER

180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

115 - 150 - 156 - 210 - 240 - 265 - 730 - 970 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC SAIGON FINANCE CENTER

9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

173 - 211 - 278 - 822 - 1644 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC PLS NHC

85 Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1

55 - 60 - 120 - 120 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC IWA SQUARE

102C Cống Quỳnh, Quận 1

53 - 97 - 136 - 136 - 136 - 183 - 189 - 233 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC VIỆT LONG OFFICE 2

81 Điện Biên Phủ, Quận 1

30 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC AN AN

90 Trần Đình Xu, Quận 1

37 - 47 - 85 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC AD

18 Nam Quốc Cang, Quận 1

50 - 50 - 60 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC NDT BUILDING

150 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

38 - 70 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC SMART VIEW

163-165 Trần Hưng Đạo, Quận 1

40 - 72 - 75 - 115 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC CITILIGHT

45 Võ Thị Sáu, Quận 1

80 - 88 - 95 - 153 - 183 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC INDOCHINA

4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

12 - 21 - 85 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC AVENIS BUILDING

145 Điện Biên Phủ, Quận 1

40 - 50 - 55 - 100 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC GIC - ĐTH

90-92 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

20 - 35 - 75 m2

Cập nhật: 27/05/2024

CAO ỐC 181 BUILDING

181 Điện Biên Phủ, Quận 1

70 m2

Cập nhật: 27/05/2024