Văn Phòng Cho Thuê Quận 1 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HKN
8.5 USD

CAO ỐC HKN

Huỳnh Khương Ninh, Quận 1

50m2

CAO ỐC NAM VIỆT
8.9~9.8 USD

CAO ỐC NAM VIỆT

Phan Kế Bính, Quận 1

45m2 - 115m2

CAO ỐC MTL 1
9.5~12 USD

CAO ỐC MTL 1

Mai Thị Lựu, Quận 1

36m2 - 50m2

CAO ỐC SENATOR 1
9.6~15 USD

CAO ỐC SENATOR 1

Hoàng Sa, Quận 1

35m2 - 45m2 - 90m2 - 90m2 - 125m2 - 500m2

CAO ỐC IES
10.7 USD

CAO ỐC IES

Trần Khánh Dư, Quận 1

70m2

CAO ỐC TDT
10.4 USD

CAO ỐC TDT

Tôn Đức Thắng, Quận 1

50m2

CAO ỐC PĐC 1
11.5 USD

CAO ỐC PĐC 1

Phó Đức Chính, Quận 1

45m2 - 90m2 - 135m2

CAO ỐC HOÀNG ĐAN 2
11.7 USD

CAO ỐC HOÀNG ĐAN 2

Hoàng Sa, Quận 1

20m2

CAO ỐC IMG
10.7 USD

CAO ỐC IMG

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

45m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2 - 120m2 - 150m2 - 170m2 - 200m2 - 250m2 - 300m2 - 400m2 - 500m2

CAO ỐC TÂN HOÀNG LONG
11.8 USD

CAO ỐC TÂN HOÀNG LONG

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

90m2

CAO ỐC 57
10.8~11.7 USD

CAO ỐC 57

Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

28m2 - 40m2

CAO ỐC LTHG
10.8~12.2 USD

CAO ỐC LTHG

Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

50m2 - 75m2

CAO ỐC SUNRISE HOME
11.85~21.5 USD

CAO ỐC SUNRISE HOME

Hoàng Sa, Quận 1

20m2 - 30m2 - 35m2 - 40m2 - 70m2

CAO ỐC KÝ CON
11.9 USD

CAO ỐC KÝ CON

Ký Con, Quận 1

68m2

CAO ỐC TVCHVN
12~12.2 USD

CAO ỐC TVCHVN

Hai Bà Trưng, Quận 1

55m2 - 170m2

CAO ỐC VIỄN ĐÔNG
13.2~15 USD

CAO ỐC VIỄN ĐÔNG

Phan Tôn, Quận 1

54m2 - 177m2

CAO ỐC VT HOUSE
12 USD

CAO ỐC VT HOUSE

Lê Thị Riêng, Quận 1

50m2