Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

140 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20 - 26 m2

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

80 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25 - 25 - 40 m2

CAO ỐC CÙ LAO

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC ADC

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

90 - 150 - 330 m2

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

48 m2

CAO ỐC PDP 2

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

200 m2

CAO ỐC NEW STAR

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

55 m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

40 - 50 m2

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

40 - 70 m2

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

73 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

17 - 18 - 50 - 60 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ÔC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

15 - 19 - 30 - 40 - 70 - 140 - 210 - 280 - 350 - 420 m2