Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

140 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25 - 25 - 40 m2

CAO ỐC PDP 2

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

40 - 70 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

48 m2

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

73 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

17 - 18 - 50 - 60 m2

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ÔC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

15 - 19 - 30 - 40 - 70 - 140 - 210 - 280 - 350 - 420 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC ĐỨC NHÂN

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

41 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

520 m2

CAO ỐC DELI HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

24 - 88 m2

CAO ỐC NVT 8

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC SOHUDE TOWER

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

48 m2