Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

200 - 200 m2

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

0 - 100 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

52 - 63 - 115 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

17 - 35 m2

NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

15 - 30 - 45 m2

CAO ỐC NDC

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

75 - 80 - 155 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ỐC TQD 1

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

20 - 30 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC FONTERRA BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

150 - 200 - 300 m2

CAO ỐC DELI HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

86 - 88 - 90 - 115 - 118 - 145 - 203 - 235 - 500 m2

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

37 m2

CAO ỐC THÀNH TRUNG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

18 m2

CAO ỐC ORCHARD - OFFICE TELL

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

40 - 480 m2

CAO ỐC NVT 8

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 - 80 - 85 - 90 - 110 - 180 - 220 - 330 - 440 m2

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 - 150 - 250 m2