Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

85 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 - 50 m2

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 m2

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

80 m2

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 25 - 50 m2

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 27 - 40 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 36 m2

CAO ỐC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

25 - 35 - 60 - 120 - 420 m2

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

35 - 55 m2

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

70 m2

CAO ỐC THÀNH TRUNG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

18 - 20 - 25 - 30 - 50 - 65 m2

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

18 - 22 - 40 - 50 - 70 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

CAO ỐC ĐỨC NHÂN

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

41 m2

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

48 m2

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

33 m2

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 m2