Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ
3 USD

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

300m2

CAO ỐC NC HVT
6 USD

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1
8.2~10.8 USD

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20m2 - 35m2

CAO ỐC HVT 1
8.4 USD

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

70m2

CAO ỐC NC PĐL
10 USD

CAO ỐC NC PĐL

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

550m2

CAO ỐC THÀNH TRUNG
9.7~11.8 USD

CAO ỐC THÀNH TRUNG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20m2 - 40m2 - 60m2

CAO ỐC NVT 7
9.9 USD

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100m2 - 150m2 - 250m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
9 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40m2 - 60m2

CAO ỐC TRÍ VIỆT
9.1 USD

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25m2

CAO ỐC WE BUILDING THL
9.5 USD

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

28m2

CAO ỐC ONG & ONG
10 USD

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

60m2 - 250m2

CAO ỐC HLPN
12.3 USD

CAO ỐC HLPN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

15m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ
11.2 USD

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

60m2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3
11.2 USD

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

Trường Sa, Quận Phú Nhuận

40m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA
11.6~13.8 USD

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

22m2 - 33m2 - 35m2

CAO ỐC NVT 5
12.7 USD

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25m2

CAO ỐC TQD 1
13 USD

CAO ỐC TQD 1

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

30m2

CAO ỐC OCEWA
12 USD

CAO ỐC OCEWA

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55m2

CAO ỐC HVH
13 USD

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

14m2