Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC HVT
6 USD

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG
6.4 USD

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

80m2

CAO ỐC NVT6
6.8~8.5 USD

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25m2 - 50m2 - 50m2

CAO ỐC HVT 1
8.4 USD

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

70m2

CAO ỐC TADA BUILDING
8.4 USD

CAO ỐC TADA BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

35m2

CAO ỐC ĐVN
8.5 USD

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC HVB1
8.9 USD

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC NC PĐL
10 USD

CAO ỐC NC PĐL

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

550m2

CAO ỐC NVT 7
9~14.5 USD

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

250m2 - 250m2 - 250m2 - 500m2

CAO ỐC VMG
8.9 USD

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

45m2

CAO ỐC KINH LUÂN
9 USD

CAO ỐC KINH LUÂN

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

86m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
9 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40m2 - 60m2

CAO ỐC GIA THY
10 USD

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

52m2

CAO ỐC OCEWA
10~12 USD

CAO ỐC OCEWA

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

70m2 - 200m2 - 200m2

CAO ỐC WIN HOME HC
10.1 USD

CAO ỐC WIN HOME HC

Hoa Cau, Quận Phú Nhuận

60m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ
11.2 USD

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

60m2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3
11.2 USD

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

Trường Sa, Quận Phú Nhuận

40m2

CAO ỐC HVH
13 USD

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

14m2