Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

1000 m2

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

0 - 100 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC THÀNH TRUNG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

38 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

17 - 35 m2

CAO ỐC TADA BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC NDC

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

75 - 80 - 155 m2

CAO ỐC ORCHARD - OFFICETEL

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

38 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ỐC NVT 8

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 - 85 - 90 - 110 m2

CAO ỐC DELI HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

88 - 235 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

520 m2

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC PRIME

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

74 m2