Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

25 - 40 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

63 m2

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

60 - 110 m2

CAO ỐC AN TÂM

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

0 - 400 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 m2

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

70 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

35 - 106 m2

CAO ỐC NTT

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

110 m2

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25 - 50 m2

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

90 m2

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

250 m2

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

80 m2

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

70 m2

CAO ỐC WIN HOME HC

Hoa Cau, Quận Phú Nhuận

22 m2

CAO ỐC TQD 1

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

20 - 30 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

37 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

14 m2