Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB BUILDING
3.9 USD

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC HVH
6.9~13 USD

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

14m2 - 18m2 - 100m2

CAO ỐC NVT
7.8 USD

CAO ỐC NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

96m2

CAO ỐC ĐVN
8.5 USD

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ
7.5~11.2 USD

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

60m2 - 60m2 - 100m2 - 160m2

CAO ỐC HVH 1
8.6 USD

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55m2

CAO ỐC HVB1
8.9 USD

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC HLPN
10.2~11.1 USD

CAO ỐC HLPN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

15m2 - 20m2

CAO ỐC VMG
8.9 USD

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

50m2

CAO ỐC KINH LUÂN
9 USD

CAO ỐC KINH LUÂN

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

86m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
9 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40m2 - 60m2

CAO ỐC WIN HOME HC
9.9~13.3 USD

CAO ỐC WIN HOME HC

Hoa Cau, Quận Phú Nhuận

40m2 - 55m2 - 60m2

CAO ỐC GIA THY
10 USD

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

60m2

CAO ỐC HVT 1
12.2 USD

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

60m2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3
11.2~34.5 USD

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

Trường Sa, Quận Phú Nhuận

30m2 - 40m2

CAO ỐC HOA LAN
12.3 USD

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

30m2

CAO ỐC DELI HOME
11.6 USD

CAO ỐC DELI HOME

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

500m2

CAO ỐC OCEWA
12 USD

CAO ỐC OCEWA

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

0m2 - 200m2

CAO ỐC QUỐC HƯNG
11 USD

CAO ỐC QUỐC HƯNG

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

125m2