Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ĐỖ ĐẦU CH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

135 - 135 m2

CAO ỐC NDK1

Nguyễn Đình Khơi, Quận Tân Bình

800 m2

CAO ỐC NQB

Nguyễn Quang Bích, Quận Tân Bình

330 m2

CAO ỐC LOAN LÊ

Phan Huy Ích, Quận Tân Bình

25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 1800 - 2400 - 3000 - 5000 m2

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

36 - 48 - 84 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

34 - 43 m2

CAO ỐC CAGANU BUILDING

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

200 - 200 - 400 - 600 m2

CAO ỐC NQB 2

Nguyễn Quang Bích, Quận Tân Bình

85 m2

CAO ỐC THĂNG LONG 3

Thăng Long, Quận Tân Bình

400 m2

CAO ỐC DPAC

Phổ Quang, Quận Tân Bình

20 m2

CAO ỐC SMART OFFICE

Sông Thao, Quận Tân Bình

25 m2

CAO ỐC ALA BUILDING

Thân Nhân Trung, Quận Tân Bình

90 m2

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 m2

CAO ỐC NC HHT

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

135 m2

CAO ỐC VIVU TOWER

Thép Mới, Quận Tân Bình

80 m2

CAO ỐC ÚT TỊCH

Út Tịch, Quận Tân Bình

38 m2

CAO ỐC K&D

Tân Canh, Quận Tân Bình

50 m2

CAO ỐC WE OFFICE LB

Lê Bình, Quận Tân Bình

25 - 25 m2

CAO ỐC YÊN THẾ

Yên Thế, Quận Tân Bình

50 m2

CAO ỐC HLK BUILDING

Huỳnh Lan Khanh, Quận Tân Bình

25 - 30 - 45 m2