Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ETOWN

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

20.5 $/m2 (461,250 VNĐ)

CAO ỐC SCETPA

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

14.1 $/m2 (317,250 VNĐ)

CAO ỐC ATHENA

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

114m2

13 $/m2 (292,500 VNĐ)

CAO ỐC HẢI ÂU

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

63m2

19 $/m2 (427,500 VNĐ)

CAO ỐC TẤT MINH

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40m2 - 80m2 - 120m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC WASECO

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0m2 - 100m2

11.8~14.5 $/m2 (265,500 ~ 326,250 VNĐ)

CAO ỐC XBUILDING

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0m2

10.1 $/m2 (227,250 VNĐ)

CAO ỐC LOTUS

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình

35m2 - 77m2 - 81m2 - 116m2 - 193m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC PBS

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

90m2

10.9 $/m2 (245,250 VNĐ)

CAO ỐC SPRING

CAO ỐC SPRING

Thăng Long, Quận Tân Bình

0m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC THĂNG LONG 1

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

55m2 - 85m2 - 105m2

8.27~10 $/m2 (186,075 ~ 225,000 VNĐ)

CAO ỐC HHM

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32m2 - 60m2 - 70m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

95m2 - 185m2 - 280m2

13.6 $/m2 (306,000 VNĐ)

CAO ỐC HÀ ĐÔ

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

160m2

20 $/m2 (450,000 VNĐ)

CAO ỐC VTC

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

9.4 $/m2 (211,500 VNĐ)

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0m2

17 $/m2 (382,500 VNĐ)

CAO ỐC DTC

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

70m2

12.7 $/m2 (285,750 VNĐ)

CAO ỐC CT-IN

CAO ỐC CT-IN

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

135m2

13 $/m2 (292,500 VNĐ)

CAO ỐC GT

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

67m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

47m2

8 $/m2 (180,000 VNĐ)

CAO ỐC MEKONG

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

50m2 - 65m2 - 98m2

13.6 $/m2 (306,000 VNĐ)

CAO ỐC SOVILACO

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0m2

10.7 $/m2 (240,750 VNĐ)

CAO ỐC TRANSVIET

CAO ỐC TRANSVIET

Yên Thế, Quận Tân Bình

0m2

13 $/m2 (292,500 VNĐ)

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

47m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC GMA

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

80m2 - 110m2

13.6~18 $/m2 (306,000 ~ 405,000 VNĐ)

CAO ỐC KICOTRANS 1

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

0m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC ALTA

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0m2

7.2 $/m2 (162,000 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

72m2

16 $/m2 (360,000 VNĐ)