Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VTC

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

50m2 - 60m2

9.4 $/m2 (211,500 VNĐ)

CAO ỐC DTC

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

70m2

12.7 $/m2 (285,750 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

47m2

8 $/m2 (180,000 VNĐ)

CAO ỐC CH 2

CAO ỐC CH 2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

55m2

7.3 $/m2 (164,250 VNĐ)

CAO ỐC SUMIKURA

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

300m2

13.6 $/m2 (306,000 VNĐ)

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

170m2

10.7 $/m2 (240,750 VNĐ)

CAO ỐC LUTACO

CAO ỐC LUTACO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

195m2 - 390m2

15.9 $/m2 (357,750 VNĐ)

CAO ỐC VIMADECO

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

42m2

14.4 $/m2 (324,000 VNĐ)

CAO ỐC PBS

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

0m2

9.9 $/m2 (222,750 VNĐ)

CAO ỐC BLUE BERRY

CAO ỐC BLUE BERRY

D52, Quận Tân Bình

0m2

10.9 $/m2 (245,250 VNĐ)

CAO ỐC GT

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0m2

8 $/m2 (180,000 VNĐ)

CAO ỐC NTB

CAO ỐC NTB

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

20m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC HHM

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

0m2

10.2 $/m2 (229,500 VNĐ)

CAO ỐC VTEC

CAO ỐC VTEC

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

55m2

13 $/m2 (292,500 VNĐ)

CAO ỐC ĐOÀN HẢI

CAO ỐC ĐOÀN HẢI

Trường Chinh, Quận Tân Bình

56m2 - 81m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC VC HOUSE

CAO ỐC VC HOUSE

Trường Chinh, Quận Tân Bình

0m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC LVH

CAO ỐC LVH

Lê Văn Huân, Quận Tân Bình

0m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC LVH1

CAO ỐC LVH1

Lê Văn Huân, Quận Tân Bình

19m2

9.4 $/m2 (211,500 VNĐ)

CAO ỐC XBUILDING

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC CNC

CAO ỐC CNC

Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình

0m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC LMK

CAO ỐC LMK

Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình

0m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC ARTIST

CAO ỐC ARTIST

Lê Tấn Quốc, Quận Tân Bình

135m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC TOÀN CẦU

CAO ỐC TOÀN CẦU

Nguyễn Hiến Lê, Quận Tân Bình

95m2

6.1 $/m2 (137,250 VNĐ)

CAO ỐC THUẬN VIỆT

CAO ỐC THUẬN VIỆT

Út Tịch, Quận Tân Bình

0m2

13.5 $/m2 (303,750 VNĐ)

CAO ỐC TH BUILDING

CAO ỐC TH BUILDING

Út Tịch, Quận Tân Bình

0m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC VIỆT SKY

CAO ỐC VIỆT SKY

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0m2

12.7 $/m2 (285,750 VNĐ)

CAO ỐC INTAN

CAO ỐC INTAN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0m2

16 $/m2 (360,000 VNĐ)

CAO ỐC DGM

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

10m2 - 12m2 - 14m2 - 16m2 - 18m2 - 20m2 - 24m2 - 28m2 - 30m2 - 34m2

25 $/m2 (562,500 VNĐ)

CAO ỐC HÀ PHAN 2

CAO ỐC HÀ PHAN 2

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

0m2

13.6 $/m2 (306,000 VNĐ)