Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ETOWN
15.1 USD

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC SCETPA
10.5 USD

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

105m2

CAO ỐC ATHENA
11 USD

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC HẢI ÂU
14 USD

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC TẤT MINH
8.4 USD

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

20m2

CAO ỐC ĐẠI DŨNG
11 USD

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC WASECO
10.5 USD

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC XBUILDING
8.6 USD

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC LOTUS
9.8 USD

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình

81m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG
9 USD

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC PBS
8.9 USD

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

90m2

CAO ỐC SPRING
10 USD

CAO ỐC SPRING

Thăng Long, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC HHM
9 USD

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32m2 - 34m2 - 75m2 - 100m2

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU
9.6 USD

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC HÀ ĐÔ
15 USD

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

115m2 - 150m2 - 200m2 - 315m2

CAO ỐC VTC
6.8 USD

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT
14 USD

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC DTC
10.7 USD

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

52m2 - 90m2

CAO ỐC CT-IN
9 USD

CAO ỐC CT-IN

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC GT
7 USD

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC HỒNG LOAN
8.2 USD

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC MEKONG
11.6~12.5 USD

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45m2 - 65m2 - 112m2 - 208m2 - 320m2

CAO ỐC SOVILACO
8.5 USD

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC TRANSVIET
9 USD

CAO ỐC TRANSVIET

Yên Thế, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN
9 USD

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC GMA
12 USD

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

72m2 - 135m2

CAO ỐC KICOTRANS 1
11 USD

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC ALTA
5.2 USD

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN
12.5 USD

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

15m2 - 115m2

CAO ỐC ĐÔNG PHƯƠNG
10.7~25.2 USD

CAO ỐC ĐÔNG PHƯƠNG

Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình

0m2 - 0m2