Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VTC

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

50m2 - 100m2 - 150m2 - 260m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC DTC

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

12.7 $/m2 (285,750 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24m2 - 47m2 - 71m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC CH 2

CAO ỐC CH 2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

6.3 $/m2 (141,750 VNĐ)

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100m2 - 250m2

5.7~6.1 $/m2 (128,250 ~ 137,250 VNĐ)

CAO ỐC LUTACO

CAO ỐC LUTACO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

55m2

16 $/m2 (360,000 VNĐ)

CAO ỐC VIMADECO

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

43m2 - 66m2

11.4~14.5 $/m2 (256,500 ~ 326,250 VNĐ)

CAO ỐC PBS

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

0m2

9.6 $/m2 (216,000 VNĐ)

CAO ỐC BLUE BERRY

CAO ỐC BLUE BERRY

D52, Quận Tân Bình

0m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC GT

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0m2

8.1 $/m2 (182,250 VNĐ)

CAO ỐC NTB

CAO ỐC NTB

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC HHM

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32m2 - 60m2 - 65m2

10.2 $/m2 (229,500 VNĐ)

CAO ỐC VTEC

CAO ỐC VTEC

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

0m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC ĐOÀN HẢI

CAO ỐC ĐOÀN HẢI

Trường Chinh, Quận Tân Bình

48m2 - 56m2 - 81m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC VC HOUSE

CAO ỐC VC HOUSE

Trường Chinh, Quận Tân Bình

0m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC LVH

CAO ỐC LVH

Lê Văn Huân, Quận Tân Bình

70m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC XBUILDING

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC CNC

CAO ỐC CNC

Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình

78m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC LMK

CAO ỐC LMK

Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình

0m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC ARTIST

CAO ỐC ARTIST

Lê Tấn Quốc, Quận Tân Bình

125m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC TOÀN CẦU

CAO ỐC TOÀN CẦU

Nguyễn Hiến Lê, Quận Tân Bình

95m2

6.1 $/m2 (137,250 VNĐ)

CAO ỐC THUẬN VIỆT

CAO ỐC THUẬN VIỆT

Út Tịch, Quận Tân Bình

0m2

13.5 $/m2 (303,750 VNĐ)

CAO ỐC TH BUILDING

CAO ỐC TH BUILDING

Út Tịch, Quận Tân Bình

0m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC VIỆT SKY

CAO ỐC VIỆT SKY

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0m2

12.7 $/m2 (285,750 VNĐ)

CAO ỐC INTAN

CAO ỐC INTAN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0m2

16 $/m2 (360,000 VNĐ)

CAO ỐC DGM

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

10m2 - 12m2 - 14m2 - 16m2 - 18m2 - 20m2 - 24m2 - 28m2 - 30m2 - 34m2

25 $/m2 (562,500 VNĐ)

CAO ỐC HÀ PHAN 2

CAO ỐC HÀ PHAN 2

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

0m2

15 $/m2 (337,500 VNĐ)

CAO ỐC ONG & ONG

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

0m2

11.7 $/m2 (263,250 VNĐ)

CAO ỐC NAM GIAO

CAO ỐC NAM GIAO

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

0m2

16 $/m2 (360,000 VNĐ)