CAO ỐC NK BUILDING

270 - 272 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

33 - 35 - 45 m2

Cập nhật: 07/12/2023

CAO ỐC SIRILAND OFFICE

6 Đặng Văn Sâm, Quận Tân Bình

50 - 70 m2

Cập nhật: 05/12/2023

CAO ỐC SABAY TOWN

427 Trường Chinh, Quận Tân Bình

80 - 150 - 300 - 320 - 380 - 470 - 470 - 620 - 790 - 940 m2

Cập nhật: 05/12/2023

CAO ỐC SABAY CLCO

5 Cửu Long, Quận Tân Bình

60 - 90 m2

Cập nhật: 05/12/2023

CAO ỐC MEKONG BUILDING 1

92A - 94 Bạch Đằng, Quận Tân Bình

90 - 150 - 200 m2

Cập nhật: 05/12/2023

CAO ỐC SABAY TOWER

11A Hồng Hà, Quận Tân Bình

23 - 35 - 75 m2

Cập nhật: 05/12/2023

CAO ỐC SABAY ĐN

5 Đồng Nai, Quận Tân Bình

60 - 110 - 200 m2

Cập nhật: 05/12/2023

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

5-7 Hoàng Việt, Quận Tân Bình

85 m2

Cập nhật: 04/12/2023

CAO ỐC ABO BUILDING

27A Hoàng Việt, Quận Tân Bình

75 - 100 m2

Cập nhật: 29/11/2023

CAO ỐC ARROW BUILDING

40 Hoàng Việt, Quận Tân Bình

80 - 135 m2

Cập nhật: 29/11/2023

CAO ỐC MB ĐT

951 Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình

60 m2

Cập nhật: 29/11/2023

CAO ỐC SOHUDE THĂNG LONG

29 Thăng Long, Quận Tân Bình

58 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC DTC

99A Cộng Hòa, Quận Tân Bình

65 - 107 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC BÁCH VIỆT BUILDING

65 Trần Quốc Hoàng, Quận Tân Bình

60 - 100 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC MEKONG

241 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

54 - 150 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC BÁO PHÁP LUẬT - TPHCM

34 Hoàng Việt, Quận Tân Bình

39 - 123 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

385A Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40 - 50 - 90 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC GODEL

19 Tân Canh, Quận Tân Bình

130 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC ĐOÀN HẢI

756-758 Trường Chinh, Quận Tân Bình

44 - 44 - 67 - 81 - 85 - 108 - 110 - 152 - 187 - 200 - 231 - 250 - 300 - 350 m2

Cập nhật: 27/11/2023

CAO ỐC GMA

307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

32 - 35 - 72 - 125 m2

Cập nhật: 27/11/2023