CAO ỐC WIN TOWER

14-16 Bình Giã, Quận Tân Bình

35 - 90 m2

Cập nhật: 17/05/2024

CAO ỐC GEMS BUILDING

594-596 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

55 - 100 m2

Cập nhật: 16/05/2024

CAO ỐC GMA

307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

48 - 110 - 125 m2

Cập nhật: 15/05/2024

CAO ỐC HHM

157-159 Xuân Hồng, Quận Tân Bình

63 m2

Cập nhật: 13/05/2024

CAO ỐC GOLDSTAR 3A

3A Phổ Quang, Quận Tân Bình

350 - 700 - 1050 - 1400 m2

Cập nhật: 13/05/2024

CAO ỐC FOSUP

38 Huỳnh Lan Khanh, Quận Tân Bình

180 - 330 - 350 - 500 - 850 m2

Cập nhật: 13/05/2024

CAO ỐC NAM HẢI BUILDING

21 Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

50 m2

Cập nhật: 13/05/2024

CAO ỐC TOÀN CẦU PUMPS

21 Nguyễn Hiến Lê, Quận Tân Bình

85 - 100 - 185 - 200 m2

Cập nhật: 09/05/2024

CAO ỐC BẢO TÍN BUILDING

1A1-1A2 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình

200 - 200 m2

Cập nhật: 09/05/2024

CAO ỐC KHANG NAM BUILDING

74 Yên Thế, Quận Tân Bình

34 m2

Cập nhật: 08/05/2024

CAO ỐC ĐẠI QUANG MINH

14A Sông Đà, Quận Tân Bình

20 - 40 m2

Cập nhật: 07/05/2024

CAO ỐC TTC BUILDING

253 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

84 - 250 - 259 m2

Cập nhật: 06/05/2024

CAO ỐC PARK IX

8 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình

130 m2

Cập nhật: 03/05/2024

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

385A Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40 - 50 - 90 m2

Cập nhật: 03/05/2024

CAO ỐC MEKONG

241 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

56 - 150 m2

Cập nhật: 03/05/2024

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

279-281 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

20 - 55 - 70 - 125 m2

Cập nhật: 03/05/2024

CAO ỐC DTC

99A Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60 m2

Cập nhật: 03/05/2024

CAO ỐC LTA

15 Đống Đa, Quận Tân Bình

105 - 105 m2

Cập nhật: 02/05/2024

CAO ỐC ST

10 Sông Thương, Quận Tân Bình

130 m2

Cập nhật: 02/05/2024

CAO ỐC LAM SƠN OFFICE TEL

40/10 Lam Sơn, Quận Tân Bình

45 m2

Cập nhật: 02/05/2024