CAO ỐC BÌNH HÒA

170N Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

90 m2

Cập nhật: 17/05/2024

CAO ỐC MORE UVK1

161 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

70 - 100 - 120 - 140 - 228 - 456 - 684 - 912 - 1140 - 1368 m2

Cập nhật: 15/05/2024

CAO ỐC WNW

236/43/2 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20 - 66 m2

Cập nhật: 15/05/2024

CAO ỐC HT

132-134 Đường D2, Quận Bình Thạnh

20 - 48 - 58 m2

Cập nhật: 14/05/2024

CAO ỐC B & L TOWER

119-121 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

146 m2

Cập nhật: 14/05/2024

CAO ỐC VP THỦY LỢI 4

102 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

30 - 33 - 33 - 37 - 52 - 52 - 54 - 58 - 58 - 65 - 67 - 68 - 112 - 113 - 135 - 155 - 173 - 224 m2

Cập nhật: 13/05/2024

CAO ỐC THANH ĐA VIEW

7 Thanh Đa, Quận Bình Thạnh

317 - 345 - 520 - 662 m2

Cập nhật: 13/05/2024

CAO ỐC TP OFFICE

85 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh

80 m2

Cập nhật: 13/05/2024

CAO ỐC HB TOWER

669 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

137 m2

Cập nhật: 10/05/2024

CAO ỐC ÁNH HÀO QUANG

32 Đường D5, Quận Bình Thạnh

65 - 150 m2

Cập nhật: 09/05/2024

CAO ỐC HT MOON

56 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh

56 m2

Cập nhật: 03/05/2024

CAO ỐC SAIGON VIEW OFFICE

117 Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh

20 - 95 - 139 - 227 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC MỸ THỊNH

137 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

77 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC THE MANOR

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

115 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC CAVI BUILDING

51D Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh

33 - 38 - 100 - 115 - 115 - 140 - 140 - 290 - 580 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC HATA

103-115 Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh

56 - 58 - 110 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC V BUILDING

400/8A Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

70 - 180 - 210 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC LORIOT BUILDING

129 Tân Cảng, Quận Bình Thạnh

100 - 200 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC ASEAN RUBBER

135/24-26 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

100 m2

Cập nhật: 26/04/2024

CAO ỐC ĐP BUILDING

17 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

43 m2

Cập nhật: 26/04/2024