CAO ỐC WNW

236/43/2 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

67 - 67 - 80 m2

Cập nhật: 29/11/2023

CAO ỐC HALO LQD

82-84 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

25 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC HALO NX

225 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

55 - 70 m2

Cập nhật: 24/11/2023

CAO ỐC HALO NHC

92D Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

137 - 200 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC MỸ THỊNH

137 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

78 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC DMC1

L11-13 Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh

10 - 12 - 12 - 28 - 29 - 33 - 65 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC BROADCAST DMC

341 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20 - 48 - 71 - 81 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC SAIGON VIEW OFFICE

117 Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh

49 - 49 - 49 - 64 - 95 - 107 - 137 - 149 - 232 - 242 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC THỦY LỢI 4

205A Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

35 - 41 - 42 - 53 - 56 - 60 - 76 - 86 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC VP THỦY LỢI 4

102 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

31 - 33 - 37 - 52 - 52 - 52 - 58 - 58 - 64 - 67 - 68 - 110 - 113 - 135 - 172 - 224 - 265 - 265 - 530 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC QUANG MINH

192 - 194 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

35 - 100 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC TP OFFICE

85 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh

80 m2

Cập nhật: 23/11/2023

VP VUCALAND

456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

12 - 15 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC HB TOWER

669 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

80 - 247 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC VIETPHONE BUILDING

323A Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

10 - 12 - 13 - 15 - 18 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC THANH ĐA VIEW

7 Thanh Đa, Quận Bình Thạnh

317 - 345 - 520 - 662 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC HATA

103 - 115 Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh

34 - 100 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC GREEN PHILL BUILDING

8/1-8/3 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Bình Thạnh

80 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC V BUILDING

400/8A Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

71 - 78 - 86 - 164 - 180 - 210 - 251 - 360 - 390 - 540 - 750 - 1000 m2

Cập nhật: 23/11/2023

CAO ỐC ĐÔNG TÂY

9 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

69 - 87 m2

Cập nhật: 23/11/2023