Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC BÌNH HÒA

Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

160 m2

CAO ỐC HĐBP

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

35 m2

CAO ỐC QUANG MINH

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

45 - 45 - 70 m2

CAO ỐC NGUYỄN AN BT

D2, Quận Bình Thạnh

40 - 120 m2

CAO ỐC NGUYỄN XÍ 1

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

40 m2

CAO ỐC VMP BUILDING

Trần Bình Trọng, Quận Bình Thạnh

50 - 75 - 110 m2

CAO ỐC D&L OFFICE

Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh

38 m2

CAO ỐC THÀNH ĐÔ

Bình Lợi, Quận Bình Thạnh

42 - 49 - 49 - 53 - 74 - 102 - 123 - 126 - 127 - 145 - 149 - 175 m2

CAO ỐC ĐBP2

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

40 m2

CAO ỐC M-H APARTMENT

Nguyễn Ngọc Phương, Quận Bình Thạnh

30 - 40 m2

CAO ỐC HOÀNG MINH

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

36 - 52 m2

CAO ỐC DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

25 - 40 m2

CAO ỐC NGE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

130 - 130 m2

CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

17 - 24 - 28 m2

CAO ỐC MARS OFFICE

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

80 m2

CAO ỐC VPLQD

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

300 m2

CAO ỐC VSMART OFFICE

Vạn Kiếp, Quận Bình Thạnh

30 - 50 m2

CAO ỐC ÁNH HÀO QUANG

D5, Quận Bình Thạnh

0 - 40 m2

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

24 - 42 m2

CAO ỐC VP THỦY LỢI 4

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

35 - 52 - 55 m2