Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC SCETPA
10.5 USD

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC ATHENA
11 USD

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

244m2

CAO ỐC HẢI ÂU
16~35 USD

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

10m2 - 63m2 - 227m2

CAO ỐC TẤT MINH
8.7 USD

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40m2 - 50m2 - 60m2 - 80m2 - 100m2

CAO ỐC ĐẠI DŨNG
13 USD

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC XBUILDING
8.6 USD

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC LOTUS
10 USD

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình

35m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG
9 USD

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30m2

CAO ỐC PBS
8.1 USD

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC SABAY TL
11~13 USD

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

60m2 - 825m2

CAO ỐC HHM
8.64~28.66 USD

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32m2 - 50m2 - 70m2

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU
9.6 USD

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

50m2 - 95m2

CAO ỐC HÀ ĐÔ
15 USD

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

85m2

CAO ỐC VTC
6.8 USD

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT
14 USD

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC DTC
11.6 USD

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC GT
7 USD

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

35m2

CAO ỐC HỒNG LOAN
10 USD

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24m2 - 47m2 - 71m2

CAO ỐC MEKONG
12.5 USD

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

105m2

CAO ỐC SOVILACO
9.8 USD

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC AMAZING CENTER
17 USD

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

22m2 - 35m2 - 40m2 - 80m2 - 160m2 - 320m2

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN
8.9 USD

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

49m2