Công cụ tìm kiếm văn phòng theo Quận, Diện tích, Giá Thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

38 - 57 m2

Cập nhật: 09/11/2021

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

42 - 49 - 128 - 142 - 244 m2

Cập nhật: 02/12/2021

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

26 - 160 - 329 m2

Cập nhật: 02/12/2021

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 10/11/2021

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 11/11/2021

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

23 - 27 - 50 - 100 - 107 - 120 - 287 - 600 m2

Cập nhật: 18/11/2021

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

90 - 120 m2

Cập nhật: 25/11/2021

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

Cửu Long, Quận Tân Bình

80 - 92 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 12/11/2021

CAO ỐC PBS

Đường D52, Quận Tân Bình

20 - 30 - 60 - 90 - 150 - 180 m2

Cập nhật: 22/11/2021

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 10/11/2021

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

60 m2

Cập nhật: 01/10/2021

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32 - 46 - 48 - 94 m2

Cập nhật: 28/10/2021

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 01/12/2021

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

75 - 141 - 305 - 465 - 510 - 975 - 1020 m2

Cập nhật: 18/11/2021

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 11/11/2021

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 24/11/2021

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

27 m2

Cập nhật: 01/12/2021

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

70 m2

Cập nhật: 03/06/2021

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 24 - 47 - 71 - 95 m2

Cập nhật: 10/11/2021

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

56 - 70 - 200 - 320 m2

Cập nhật: 03/11/2021

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

36 - 36 - 140 - 165 m2

Cập nhật: 02/12/2021

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

21 - 35 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 15/11/2021

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

110 - 125 m2

Cập nhật: 03/06/2021

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

100 - 335 m2

Cập nhật: 03/11/2021

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 22/11/2021

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

25 - 28 - 36 - 57 m2

Cập nhật: 13/11/2021

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45 - 55 - 100 - 120 m2

Cập nhật: 21/11/2021

CAO ỐC NK BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 - 30 - 60 m2

Cập nhật: 03/12/2021