Công cụ tìm kiếm văn phòng theo Quận, Diện tích, Giá Thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

281 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100 - 145 - 245 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 14/09/2022

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 13/04/2022

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

82 - 100 - 100 - 120 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 20/09/2022

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

Cửu Long, Quận Tân Bình

80 - 92 m2

Cập nhật: 25/07/2022

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC PBS

Đường D52, Quận Tân Bình

30 - 45 m2

Cập nhật: 20/09/2022

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 14/09/2022

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

60 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

20 - 32 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

95 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

85 - 107 - 193 - 350 m2

Cập nhật: 20/09/2022

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 16/09/2022

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 24/08/2022

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 20/09/2022

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 - 142 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

54 - 150 - 204 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

72 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

47 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40 - 50 - 90 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

32 - 80 - 125 m2

Cập nhật: 20/09/2022

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 21/09/2022

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 21/09/2022

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

15 - 25 - 27 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

50 - 55 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC NK BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32 - 45 m2

Cập nhật: 22/09/2022