Công cụ tìm kiếm văn phòng theo Quận, Diện tích, Giá Thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 11/10/2021

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

42 - 49 - 128 - 142 - 244 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

26 - 134 m2

Cập nhật: 26/05/2021

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 12/10/2021

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 13/10/2021

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

23 - 27 - 50 - 100 - 107 - 287 - 480 m2

Cập nhật: 21/10/2021

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

90 - 120 - 120 m2

Cập nhật: 14/10/2021

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

Cửu Long, Quận Tân Bình

80 - 92 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30 - 65 m2

Cập nhật: 11/06/2021

CAO ỐC PBS

Đường D52, Quận Tân Bình

20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 150 - 180 m2

Cập nhật: 01/10/2021

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 12/10/2021

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

60 m2

Cập nhật: 01/10/2021

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32 - 46 - 48 - 64 - 94 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

75 - 305 - 465 - 510 - 1020 m2

Cập nhật: 15/10/2021

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 13/10/2021

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 23/07/2021

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

70 m2

Cập nhật: 03/06/2021

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

70 m2

Cập nhật: 03/06/2021

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 24 - 47 - 71 - 95 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

200 - 320 m2

Cập nhật: 18/10/2021

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

110 - 140 - 165 - 250 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

21 - 35 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 15/10/2021

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

110 - 125 m2

Cập nhật: 03/06/2021

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

100 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 25/10/2021

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

25 - 28 - 36 - 57 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45 - 100 - 120 m2

Cập nhật: 01/10/2021

CAO ỐC NK BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 - 30 - 60 m2

Cập nhật: 18/10/2021