Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

128 - 244 m2

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

96 m2

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30 m2

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

20 - 90 m2

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

203 m2

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 m2

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

112 m2

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

20 - 36 m2

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

21 - 35 - 50 - 60 m2

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

56 m2

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

25 - 27 - 67 m2

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32 - 32 - 34 m2

CAO ỐC IDD2

Đống Đa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ILD

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

70 m2