Công cụ tìm kiếm văn phòng theo Quận, Diện tích, Giá Thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

148 - 281 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

128 - 245 - 373 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

12 - 13 - 160 - 320 m2

Cập nhật: 22/04/2022

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 12/05/2022

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 13/04/2022

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

200 - 278 m2

Cập nhật: 08/04/2022

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

Cửu Long, Quận Tân Bình

80 - 92 m2

Cập nhật: 22/04/2022

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30 - 65 m2

Cập nhật: 23/04/2022

CAO ỐC PBS

Đường D52, Quận Tân Bình

30 - 90 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 12/05/2022

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

85 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

14 - 18 - 32 - 32 m2

Cập nhật: 19/05/2022

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

47 - 75 - 95 m2

Cập nhật: 23/04/2022

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

85 - 162 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 16/05/2022

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 21/04/2022

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 19/04/2022

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

70 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 24 - 47 - 71 - 95 m2

Cập nhật: 22/04/2022

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45 - 70 - 200 - 320 m2

Cập nhật: 24/04/2022

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

250 m2

Cập nhật: 23/04/2022

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

35 - 40 - 75 m2

Cập nhật: 19/04/2022

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

50 - 100 m2

Cập nhật: 22/04/2022

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

32 - 72 - 125 m2

Cập nhật: 23/04/2022

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

100 - 190 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 20/04/2022

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

25 - 27 - 36 - 36 - 55 - 67 m2

Cập nhật: 23/04/2022

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

72 - 100 m2

Cập nhật: 14/05/2022

CAO ỐC NK BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 - 32 - 45 m2

Cập nhật: 14/04/2022