Công cụ tìm kiếm văn phòng theo Quận, Diện tích, Giá Thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 11/01/2021

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

128 - 128 - 244 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

98 - 102 - 146 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 15/01/2021

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

198 m2

Cập nhật: 22/01/2021

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

120 m2

Cập nhật: 11/01/2021

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

Cửu Long, Quận Tân Bình

80 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30 - 48 m2

Cập nhật: 13/01/2021

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

90 - 90 - 180 m2

Cập nhật: 11/01/2021

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 15/01/2021

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

60 - 80 - 140 m2

Cập nhật: 11/01/2021

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32 - 42 m2

Cập nhật: 26/01/2021

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

40 - 75 - 90 - 95 m2

Cập nhật: 13/01/2021

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

100 - 150 - 258 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 15/01/2021

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 13/01/2021

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

152 m2

Cập nhật: 11/01/2021

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

70 - 70 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 - 95 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

54 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

36 - 140 - 150 - 186 - 326 m2

Cập nhật: 13/01/2021

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

21 - 35 - 36 - 80 - 116 m2

Cập nhật: 13/01/2021

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 21/01/2021

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

72 - 110 - 125 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

56 m2

Cập nhật: 06/01/2021

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

570 m2

Cập nhật: 14/12/2020

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

15 - 28 - 36 - 51 - 71 - 99 m2

Cập nhật: 13/01/2021

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 25/01/2021

CAO ỐC NK BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 m2

Cập nhật: 12/01/2021

CAO ỐC JABOODA BUILDING

Đống Đa, Quận Tân Bình

45 - 57 - 90 m2

Cập nhật: 21/01/2021