Công cụ tìm kiếm văn phòng theo Quận, Diện tích, Giá Thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

200 - 310 - 522 - 1000 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

48 - 330 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

96 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 10/05/2023

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 13/04/2022

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

82 - 120 - 193 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

120 - 120 - 160 m2

Cập nhật: 16/05/2023

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

Cửu Long, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 26/05/2023

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 22/05/2023

CAO ỐC PBS

Đường D52, Quận Tân Bình

45 - 90 m2

Cập nhật: 15/05/2023

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

60 - 80 - 200 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

18 m2

Cập nhật: 16/05/2023

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

95 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

50 - 170 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 15/05/2023

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 24/05/2023

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

107 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC CT-IN

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

143 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

70 m2

Cập nhật: 16/05/2023

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

54 - 150 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 17/05/2023

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

40 - 44 - 48 - 80 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40 - 50 - 60 - 90 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

72 - 125 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 26/05/2023

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

15 - 25 - 71 - 115 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45 - 50 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC NK BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45 m2

Cập nhật: 18/05/2023