Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC HỒNG VÂN

Nguyễn Văn Linh, Quận 7

432 m2

CAO ỐC SỐ 8 NAM LONG

Số 8, Quận 7

25 - 50 - 50 m2

CAO ỐC PHÚ HƯNG

Nguyễn Thị Xiếu, Quận 7

240 m2

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

0 - 35 m2

CAO ỐC ECOGREEN NC

D5, Quận 7

360 m2

CAO ỐC PMHQ7

O, Quận 7

80 m2

CAO ỐC NAM LONG 1

Trần Trọng Cung, Quận 7

93 m2

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

30 - 40 m2

CAO ỐC LVL 1

Lê Văn Lương, Quận 7

20 - 30 m2

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

32 - 45 - 90 m2

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50 - 90 m2

CAO ỐC HQV1

Hoàng Quốc Việt, Quận 7

35 m2

CAO ỐC LUXCITY

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

45 m2

CAO ỐC TRANG ĐÀI QUẬN 7

D1, Quận 7

280 - 560 m2

CAO ỐC HAPPY LIFE

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

70 m2

CAO ỐC VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

151 - 500 m2

CAO ỐC TTC KCX

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7

539 - 1078 m2

CAO ỐC LVB

Lâm Văn Bền, Quận 7

220 - 440 m2

CAO ỐC LONG SƠN BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

250 - 350 - 500 - 700 - 1000 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 5600 m2

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

40 m2