Coworking Space

Coworking space


Coworking Space Quận 1

(Coworking Space District 1)

KAIROS Q1

✔️ Tòa VOV, Số 7, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
(VOV Building, 7 Nguyen Thi Minh Khai Street)
✔️ Số chỗ: 1- 50
(Number of seats : 1 - 50)
 $90 - $150

5S OFFICE

✔️ 180-192 Nguyễn Công Trứ
(180-192 Nguyen Cong Tru Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)

$126 - $190

IOFFICE

✔️ 4 Nguyễn Đình Chiểu
(4 Nguyen Dinh Chieu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 30
(Number of seats : 1 - 30)

$105 - $169

WINPLACE

✔️ 45 Võ Thị Sáu
(45 Vo Thi Sau Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)

$126 - $169

REPLUS

✔️ 72 Lê Thánh Tôn
(72 Le Thanh Ton Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)

$210 - $295

VIETPHONE

✔️ 64 Võ Thị Sáu
(64 Vo Thi Sau Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1-50)

$63 - $105

VIETPHONE

✔️ 21 Phan Kế Bính
(21 Phan Ke Binh Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)

$63 - $105

VIETPHONE

✔️ 64 Nguyễn Đình Chiểu
(64 Nguyen Dinh Chieu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)

$63 - $105

CENTRAL OFFICE

✔️ 72 Lê Thánh Tôn
(72 Le Thanh Ton Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)

$210 - $275

COMPASS OFFICE

✔️ 2 Hải Triều
(2 Hai Trieu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)

$295 - $633

CIRCO

✔️ 9 Nguyễn Trãi
(9 Nguyen Trai Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)

$76 - $148

THE EXECUTIVE CENTRE

✔️ 65 Lê Lợi
(65 Le Loi Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : )

$210 - $548

FOFFICE

✔️ 231-233 Lê Thánh Tôn
(231-233 Le Thanh Ton Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)

$63 - $148

SOHO OFFICE

✔️ 14 Phan Tôn
(14 Phan Ton  Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)

$76 - $135

SEREPOK

✔️ 56 Nguyễn Đình Chiểu
(56 Nguyen Dinh Chieu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : 1 - 100)

$84 - $232

DREAMPLEX

✔️ 21 Nguyễn Trung Ngạn
(21 Nguyen Trung Ngan Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)

$105 - $210

DREAMPLEX

✔️ 62 Trần quang Khải
(62 Tran Quang Khai Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)

$105 - $210

SSO

✔️ 51 Nguyễn Cư Trinh
(52 Nguyen Cu Trinh Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)

$63 - $126

THE HIVE 1

✔️ 26 Huỳnh Khương Ninh
(26 Huynh Khuong Ninh Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : 1 - 100)

$105 - $232

GOFFICE

✔️ 60 Nguyễn Đình Chiểu
(60 Nguyen Dinh Chieu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)

$147 - $253

GOFFICE

✔️ 37 Tôn Đức Thắng
(37 Ton Duc Thang Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 50)

$160 - $253

GOFFICE

✔️ 72 Lê Thánh Tôn
(72 Le Thanh Ton Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)

$160 - $253

SEAOFFICE

✔️ 207A Nguyễn Văn Thủ
(207A Nguyen Van Thu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)

$63 - $118

HALO LAND

✔️ 186Bis Trần Quang Khải
(186Bis Tran Quang Khai Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)

$84 - $105

YES OFFICE

✔️ 68 Nguyễn Huệ
(68 Nguyen Hue Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)

$105 - $190

ESMART

✔️ 52 Đông Du
(52 Dong Du Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)

$148 - $253

ESMART

✔️ 34 Lê Duẩn
(34 Le Duan Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 80
(Number of seats : 1 - 80)

$148 - $253

Coworking Space Quận 2

(Coworking Space District 2)

KAIROS Q2

✔️ Số 1, đường số 10
(No. 1 Street 10)
✔️ Số chỗ: 1100
(Number of seats : 1 - 100)
$100 - $150

QH2

✔️ Số 9 đường 44
(No. 9 Street 44)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)
$42

A SPACE

✔️ 1B đường 30
(1B Street 30)
✔️ Số chỗ : 1 - 80
(Number of seats : 1 - 80)
$42 - $63

THE BACKYARD

✔️ 19 đường 46 Thảo Điền
(19 Street 46 Thao Dien)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : 1 - 100)
$30 - $63

Coworking Space Quận 3

(Coworking Space District 3)

5S OFFICE

✔️ 96 Cao Thắng
(96 Cao Thang Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : 1 -100)
$126 - $148

CIRCO

✔️ 28 Trần Quốc Thảo
(28 Tran Quoc Thao Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : 1 - 100)
$76 - $190

CIRCO

✔️ 222 Điện Biên Phủ
(222 Dien Bien Phu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : 1 - 100)
$76 - $190

CENTEC

✔️ 72 Nguyễn Thị Minh Khai
(72 Nguyen Thi Minh Khai Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$253 - $261

I - SHARE

✔️ 151 Võ Thị Sáu
(151 Vo Thi Sau Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)
$42 - $148

VIETOFFICE

✔️ 14 Trương Quyền
(14 Truong Quyen Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)
$84 - $143

COMSPACE

✔️ 123 Lý Chính Thắng
(123 Ly Chinh Thang Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 70
(Number of seats : 1 - 70)
$105 - $210

W - BUSINESS

✔️ 100 Nguyễn Thị Minh
(100 Nguyen Thi Minh Khai Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)
$169

GOFFICE

✔️ 19 Cao thắng
(19 Cao Thang Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$126 - $169

C - SPACE

✔️ 62 Võ Văn Tần
(62 Vo Van Tan Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)
$68 - $118

ESMART

✔️ 412 Nguyễn Thị Minh Khai
(412 Nguyen Thi Minh Khai Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1- 50)
$148 - $210

ESMART

✔️ 117-119 Lý Chính Thắng
(117-119 Ly Chinh Thang Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 50
(Number of seats : 1 - 50)
$148 - $190

Coworking Space Quận 4

(Coworking Space District 4)

CIRCO

✔️ 384 Hoang Dieu
(384 Hoang Dieu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$76 - $210

WORK LAPS

✔️ 131 Nguyễn Khoái
(131 Nguyen Khoai Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 80
(Number of seats : 1 - 80)
$63 - $84

Coworking Space Quận 7

(Coworking Space District 7)

VK SOHO OFFICE

✔️ 45-47 Hưng Gia II
(45-47 Hung Gia II Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)
$127 - $210

Coworking Quận 10

(Coworking Space District 10)

5S OFFICE

✔️ 285 Cách Mạng Tháng 8
(285 Cach Mang Thang Tam Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 100
(Number of seats : 1 - 100)
$127 - $148

KAIROS Q10

✔️ Tòa Viettel Complex, 285, CMT8, Q.10
(Viettel Complex Building,285 Cach Mang Thang Tam Street)
✔️ Số chỗ: 1100
(Number of seats : 1 - 100)
 $150 - $250

Coworking Bình Thạnh

(Coworking Binh Thanh District)

 

REPLUS

✔️ 561A Điện Biên Phủ
(561A Dien Bien Phu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$127 - $169

VIETPHONE GROUP

✔️ 323A Lê Quang Định
(323 Le Quang Dinh Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 70
(Number of seats : 1 - 70)
$63 - $105

ELITE

✔️ 561A Điện Biên Phủ
(561A Dien Bien Phu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 80
(Number of seats : 1 - 80)
$68 - $190

THE GALLERIA

✔️ 92 Nguyễn Hữu Cảnh
(92 Nguyen Huu Canh Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 30
(Number of seats : 1 - 30)
$105 - $253

ASEAN RUBBER

✔️ 135/24-26 Nguyễn Hữu Cảnh
(135/24-26 Nguyen Huu Canh Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 30
(Number of seats : 1 - 30)
$42 - $84

WNW

✔️ 236/43/2 Điện Biên Phủ
(236/34/2 Dien Bien Phu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$93 - $210

THE HUB BUILDING

✔️ 195/10E Điện Biên Phủ
(195/10E Dien Bien Phu Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 80
(Number of seats : 1 - 80)
$84 - $127

DEVSPACE

✔️ 86-88 Lê Văn Duyệt
(86-88 Le Van Duyet Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$42 - $63

Coworking Phú Nhuận

(Coworking Phu Nhuan District)

ESMART

✔️ 106 Nguyễn Văn Trỗi
(106 Nguyen Van Troi Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 23
(Number of seats : 1 - 23)
$181 - $190

Coworking Tân Bình

(Coworking Tan Binh District)

GOFFICE

✔️ 2 Hồng Hà
(2 Hong Ha Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 80
(Number of seats : 1 - 80)
$84 - $152

HẢI ÂU

✔️ 39B Trường Sơn
(39B Truong Son Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$84 - $101

YES OFFICE

✔️ 99 Cộng Hòa
(99 Cong Hoa Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 60
(Number of seats : 1 - 60)
$84- $128 

AB OFFICE

✔️ 1/1 Hoàng Việt
(1/1 Hoang Viet Street)
✔️ Số chỗ : 1 - 40
(Number of seats : 1 - 40)
$42 - $84

Ghi chú : giá thuê áp dụng cho 1 chỗ ngồi làm việc chung hoặc riêng, chưa bao gồm thuế

(Note: the rental price is for 1 shared or private seat, excluding tax)

Hotline : 0918.333.462 (24/7) - (Zalo)


Coworking Space

Sàn Bestoffice với hơn 99 Coworking Space (văn phòng trọn gói) tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

(Bestoffice with more than 99 Coworking Space (full office) in Ho Chi Minh City.)

Với sức chứa mỗi coworking space từ 50 - 2000 chỗ.

(With a capacity of each coworking space from 50 - 2000 seats.)

20220907092848_bbbbbbbbb2.jpg

* Các coworking space có sẵn nội thất, lễ tân, phòng họp, khu vực tiếp khách, máy in, photocopy, internet, bãi xe, hỗ trợ dịch vụ kế toán, kê khai thuế, thành lập doanh nghiệp……. nên doanh nghiệp an tâm tập trung lo công việc của công ty không bị chi phối, mất thời gian, tiền bạc cho các vấn đề khác. Các coworking space nằm trong các toà nhà sang trọng hạng A,B,C toạ lạc tại các vị trí đắc địa quận trung tâm và các quận lân cận.

(* Coworking spaces are available with furniture, reception, meeting rooms, seating areas, printers, photocopying, internet, parking, support for accounting services, tax declaration, business establishment……. so businesses can rest assured to focus on the company's work without being dominated, losing time and money for other issues. The coworking spaces are located in luxurious buildings of Grade A, B, C located in prime locations in the central district and neighboring districts.)

* Với đa dạng lựa chọn từ 1 đến 500 chỗ ngồi từ các cowoking space cho thuê theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm giá từ 2 triệu - 15 triệu/1 chỗ ngồi tuỳ vị trí.

(* With a variety of options from 1 to 500 seats from cowoking spaces for rent by the hour, day, week, month, year, the price is from 2 million to 15 million / 1 seat depending on the location.)


Coworking Space là gì ?

(What is Coworking Space?)

Coworking Space là nơi chia sẻ chung một không gian làm việc, có sức chứa từ vài chục đến vài trăm công ty, sử dụng chung các tiện ích văn phòng nơi mà các văn phòng truyền thống đang lãng phí để tối ưu hoá chi phí khi thuê tại đây nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính độc lập, riêng tư khi thuê văn phòng tại đây. Khách hàng chỉ việc mang laptop vào làm việc không phải lo lắng bất cứ vấn đề nào khác.

( Coworking Space is a place to share a common workspace, can accommodate from a few dozen to a few hundred companies, using the same office facilities where traditional offices are wasting money to optimize costs. rent here but can still ensure independence and privacy when renting an office here. Customers just need to bring their laptops to work without worrying about any other problems.)

Việt Nam chúng ta hay có câu Buôn Có Bạn, Bán Có Phường thì đây là nơi phù hợp với câu nói trên.

(In Vietnam, we often have the phrase "Buy With You, Sell With Phuong", then this is the place that fits the above saying.)

Doanh nghiệp nào phù hợp với mô hình này ?

(Which businesses fit this model?)

       1. Người làm việc tự do :

      (1. Freelancers:)

 • Coworking space đáp ứng nhu cầu làm việc tự do không bị bó buộc hoặc khó chịu khi phải làm việc tại nhà hoặc quán cfe.
 • (Coworking space meets the needs of freelancing without being forced or uncomfortable when working at home or in a coffee shop.)
 • Môi trường giúp họ kết nối nhiều công ty khác mang đến nhiều cơ hội làm việc, được tham gia vào các sự kiện, chương trình chia sẻ, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực bản thân hơn.
 • (The environment that helps them connect with many other companies offers many opportunities to work, participate in events, share programs, and train to improve their own capacity.)

       2. Công ty nước ngoài :

      (2. Foreign companies:)

 • Các công ty này khá quen thuộc với mô hình này tại đất nước họ đang sinh sống.
 • (These companies are quite familiar with this model in the country they are living in.)
 • Giúp họ tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, sự dụng các tiện ích sẵn có của mô hình coworking space.
 • (Help them save initial investment costs, using the available utilities of the coworking space model.)
 • Khi cần mở rộng hoặc cắt giảm sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn.
 • (When needing to expand or cut, it will be easier and more convenient.)
 • Môi trường làm việc hiệu suất cao (đây là phần quan trọng).
 • (High performance working environment (this is the important part).)
 • Dễ tuyển nhân sự tốt cho công ty.
 • (Easy to recruit good personnel for the company.)

       3. Công ty vừa và nhỏ, Start Up :

      (3. Small and medium companies, Start Up:)

 • Tối ưu hoá chi phí ban đầu.
 • (Initial cost optimization.)
 • Linh hoạt thuê bao nhiêu chỗ tuỳ thích.
 • (Flexibility to rent as many seats as you like.)
 • Không gian làm việc hiệu suất cao.
 • (High performance workspace.)
 • Thuận tiện kết nối các doanh nghiệp khác có thể trở thành đối tác, khách hàng của nhau.
 • (Conveniently connect other businesses that can become partners and customers of each other.)
 • Được tham gia sự kiện, chương trình đào tạo miễn phí tại đây nhằm nâng cao năng lực quản trị.
 • (To participate in the event, free training program here to improve management capacity.)

       4. Doanh nghiệp lớn có những dự án phát sinh :

      (4. Large enterprises have arising projects:)

Khi doanh nghiệp lớn có những dự án phát sinh dẫn đến nhân sự tăng mà văn phòng hiện tại không đáp ứng được nhu cầu thì mô hình coworking là 1 lựa chọn tối ưu.

(When large enterprises have arising projects that lead to an increase in personnel but the current office cannot meet the needs, the coworking model is an optimal choice.)

 20230313102236_vovbuilding7nguyenthiminhkhai.jpg

Lợi ích khi thuê coworking space :

(Benefits of renting a coworking space:)

      1. Tiện nghi :

      (1. Facilities:)

Các coworking space sẽ cấp cấp gần như đầy đủ tiện nghi của 1 văn phòng làm việc bao gồm : bàn ghế, internet, máy in, máy fax, photocopy, lễ tân, tạp vụ, bảo vệ, phòng họp, khu vực tiếp khách, khu pantry, dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp luật.

(The coworking space will provide almost all the amenities of an office, including: tables and chairs, internet, printer, fax machine, photocopy, reception, housekeeping, security, meeting room, seating area , pantry area, accounting services, business establishment, legal advice.)

      2. Giá thuê : 

     (2. Rental price:)

Giá thuê tuy cao hơn so với thuê sàn văn phòng nhưng nếu tính theo tiện nghi của 1 văn phòng làm việc thì chi phí này rẻ hơn rất nhiều. Vì không phải lãng phí tiền cho đầu tư nội thất, trang thiết bị văn phòng (máy in, fax, photocopy, internet), không gian chung phòng họp, tiếp khách, lễ tân, thuê thêm kế toán, báo cáo thuế, tiền điện,…..

(Although the rental price is higher than office floor rent, if calculated according to the amenities of an office, this cost is much cheaper. Because you don't have to waste money on investing in furniture, office equipment (printers, faxes, photocopying, internet), meeting rooms, reception, reception, hiring more accountants, tax reports, money electricity,…..)

      3. Linh hoạt :

     (3. Flexibility:)

 • Số lượng chỗ ngồi : Khách hàng có thể linh hoạt thuê vừa đủ cho số lượng nhân sự làm việc dẫn đến việc hạn chế diện tích trống còn thừa như sàn văn phòng không dùng đến.
 • (Number of seats: Customers can flexibly rent just enough for the number of employees to work, leading to limiting the remaining empty space such as unused office floors.)
 • Thời gian : khách hàng có thể thuê thời gian linh hoạt theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm tiết kiệm hơn nhiều so thuê sàn văn phòng phải thuê theo năm.
 • (Time: customers can rent flexible time by hour, day, week, month, year, much more economical than renting office floor by year.)

      4. Cộng đồng :

     (4. Community:)

 • Khi thuê chung 1 không gian coworking space cùng các đơn vị khác khách thuê có thể kết nối với các công ty khác tại chung 1 địa điểm thuê đó có thể sau này là khách hàng, đối tác của mình, không những thế khi các doanh nghiệp kết nối nhau có thể học hỏi, chia sẻ với nhau về nhiều mặt trong công việc ví dụ như cách quản trị, vận hành, tài chính, tìm kiếm khách hàng…….
 • (When renting a coworking space with other units, tenants can connect with other companies at the same rental location, which can later be their customers and partners, not only that when businesses Connected businesses can learn and share with each other in many aspects of their work, such as management, operations, finance, finding customers, etc.)
 • Hiệu quả làm việc : đặt biệt khi mà môi trường các công ty chỉ tập trung vào công việc thì khi làm việc tại đây nhân sự sẽ có sự tập trung cao độ và hiệu quả hơn trong công việc (tâm lý đám đông, ai cũng là việc hết chẵn lẽ mình ngồi chơi). Kết quả nguyên cứu cho thấy 68% nhân sự tập trung tốt hơn khi làm việc tại Coworking Space, 70% cho thấy tinh thần thoải mái, khoẻ mạnh hơn, 91% cải thiện kỹ năng giao tiếp tốt hơn đây là những yếu tố cực kỳ tốt để mang lại hiệu suất làm việc cao hơn.
 • (Working efficiency: especially when the environment of companies only focuses on work, when working here, personnel will have a high concentration and be more effective at work (crowd mentality, everyone It's all I can sit and play). Research results show that 68% of employees concentrate better when working at Coworking Space, 70% show a more relaxed and healthy spirit, 91% improve better communication skills these are positive factors. good period to bring higher working performance.)
 • Tuyển dụng nhân sự cũng dễ dàng hơn khi công ty bạn làm việc hiệu quả các nhân sự trong coworking nhìn thấy thì rất dễ thu hút các nhân sự này vào công ty bạn.
 • (Recruiting personnel is also easier when your company works effectively, the employees in coworking see it, it is easy to attract these employees to your company.)

       5. Thay đổi linh hoạt :

      (5. Flexible change :)

 • Khi công ty bạn có nhu cầu phát triển dẫn đến việc gia tăng nhân sự thì coworking dễ dàng đáp ứng yêu cầu này, nếu không đáp ứng bạn cũng dễ dàng di chuyển đến các địa điểm cùng hoặc khác với coworking hiện tại đang thuê trong khi mô hình văn phòng truyền thống khó làm được.
 • (When your company has a development need that leads to an increase in personnel, coworking easily meets this requirement, if not, you can also easily move to the same or different locations with the current coworking rented in the future. when the traditional office model is difficult to do.)
 • Khi công ty bạn làm việc chưa hiệu quả dẫn đến việc giảm nhân sự thì các coworking dễ dàng đáp ứng được yêu cầu này của công ty bạn trong khi mô hình văn phòng truyền thống khó làm được.
 • (When your company is not working efficiently, leading to a reduction in personnel, coworking can easily meet this requirement of your company while the traditional office model is difficult to do.)

       6. Vị trí :

      (6. Location :)

Các Coworking Space nguyên cứu rất kỹ các vị trí thuận lợi để các doanh nghiệp thuê nên họ thường thuê tại các vị trí thuận lợi cho các công ty hoạt động, nhân sự - khách hàng - đối tác di chuyển thuận lợi, dễ dàng.

(Coworking Spaces carefully research convenient locations for businesses to rent, so they often rent in convenient locations for companies to operate, personnel - customers - partners move smoothly and easily.)

       7. Không cần người quản lý và vận hành :

       (7. No need for managers and operators:)

Thường khi thuê sàn office thường các công ty sẽ có người phụ trách việc quản lý và vận hành văn phòng như thanh toán điện, mua sắm vật tư - trang thiết bị văn phòng, it,.... rất tốn kém cả về nguồn lực con người lẫn tài chính.

(Usually when renting office floors, companies will have people in charge of managing and operating the office such as electricity payment, procurement of office supplies and equipment, it, .... very expensive in terms of resources. human and financial resources.)

20220325170023_vanphongchothuequan1bitexcofinancial3.jpg

Nhược điểm của mô hình coworking space :

(Disadvantages of coworking space model:)

 1. Không được riêng tư, đặc biệt là thuê chung không gian không có phòng riêng trong quá trình làm việc các khu vực bên cạnh nói chuyện ồn ào dẫn đến làm việc mất tập trung.  
 2. Công ty làm việc chung lĩnh vực dẫn đến sự cạnh tranh, tuy nhiên nhìn về mặt tích cực thì cạnh tranh là phần tất yếu cho sự phát triển.
 3. Mâu thuẫn sảy ra giữa các công ty làm việc chung do dùng chung không gian.
 4. Chi phí thuê cao hơn so với văn phòng truyền thống.
 5. Không được chủ động trong việc họp hành, tiếp khách mà phải báo trước cho chủ quản của Coworking đó.
 6. Nhân sự có thể bị các công ty làm chung lôi kéo.

(1. Not being private, especially sharing a space without a private room during work, the areas next to noisy talk lead to distracting work.
2. Companies working in the same field lead to competition, but on the positive side, competition is an inevitable part of development.
3. Conflicts arise between companies working together due to sharing space.
4. The rental cost is higher than that of a traditional office.
5. Do not take the initiative in meetings and receptions, but must notify the owner of that Coworking in advance.
6. Human resources can be manipulated by co-working companies.)

Tóm lại trên đây là những định nghĩa về coworking space, doanh nghiệp nào phù hợp với mô hình này, ưu điểm của mô hình bên cạnh đó là những nhược điểm từ mô hình này mang lại trải nghiệp cho khách hàng thuê.

(In summary, the above are definitions of coworking space, which businesses are suitable for this model, the advantages of the model besides the disadvantages from this model that bring experience to tenants.)

XEM BÁO GIÁ CÁC KHU VỰC KHÁC NGOÀI COWORKING SPACE CHO THUÊ:

(VIEW PRICE FOR OTHER AREA OUT OF COWORKING SPACE FOR LEASE:)

văn phòng cho thuê quận 1 văn phòng cho thuê quận 10 văn phòng cho thuê quận Tân Bình
văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận văn phòng cho thuê quận 7 văn phòng cho thuê
văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh văn phòng cho thuê quận 2

văn phòng cho thuê quận 4

Văn Phòng cho thuê quận 3

 

Cho thuê văn phòng quận 3 Cho thuê văn phòng quận 10 Cho thuê văn phòng quận Tân Bình
Cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận Cho thuê văn phòng quận 7 Cho thuê văn phòng
Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cho thuê văn phòng quận 2 Cho thuê văn phòng quận 4

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

(CONTACT INFO :)

   

CÔNG TY TNHH TRUE OFFICE

(TRUE OFFICE CO., LTD)

Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

(Address: 231-233 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC)

Hotline: 0918.333.462 (24/7) - (Zalo)

Email: thanh.tran@bestoffice.vn

Website: Bestoffice.vn


Những dịch vụ miễn phí tại BestOffice :

(Free services at BestOffice:)

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng nhiệt tình, thân thiện và hiệu quả
 • (Enthusiastic, friendly and efficient customer support consulting)
 • Báo giá theo yêu cầu khách hàng ( Diện tích, giá thuê, vị trí… )
 • (Quote according to customer requirements (area, rent, location ...))
 • Hỗ trợ khách hàng đi xem văn phòng
 • (Support customers to visit the office)
 • Thương lượng với chủ đầu tư để có giá tốt nhất
 • (Negotiate with the owner to get the best price)
 • Tư vấn hợp đồng thuê ( Những điều khoản có lợi cho khách hàng )
 • (Consulting lease contract (Terms in favor of customers))
 • Bản vẽ thiết kế nội thất văn phòng
 • (Office interior design drawings)
 • Tư vấn chọn đơn vị thiết kế nội thất tốt nhất
 • (Advice on choosing the best interior design unit)
 • Thủ tục thuế khi chuyển đến văn phòng mới
 • (Tax procedures when moving to a new office)
 • Thủ tục thành lập mới công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh…
 • (Procedures for setting up a new company, representative office, branch...)
 • Không thu bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng, nếu có bất kỳ khoản thu nào phát sinh từ chuyên viên hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ về Hotline (0918.333.462) của công ty để được khiếu nại. 
 • (Do not collect any money from the customer, if there is any revenue arising from the customer support specialist, please contact the Hotline (0918.333.462) of the company to make a complaint.)

Văn phòng mới nhất

CAO ỐC ETOWN

CAO ỐC ETOWN

364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

522m2 - 310m2 - 200m2 - 622m2 - 293m2 - 915m2 - 50m2 - 62m2

19~22 USD

CAO ỐC HẢI ÂU

CAO ỐC HẢI ÂU

39B Trường Sơn, Quận Tân Bình

329m2 - 137m2 - 96m2 - 233m2

15 USD

CAO ỐC WASECO

CAO ỐC WASECO

10 Phổ Quang, Quận Tân Bình

82m2 - 120m2 - 193m2 - 95m2

9.05~14.12 USD

CAO ỐC XBUILDING

CAO ỐC XBUILDING

2 Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

295m2

8.74 USD

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

16 Cửu Long, Quận Tân Bình

80m2

12 USD

CAO ỐC PBS

CAO ỐC PBS

6-6A Đường D52, Quận Tân Bình

45m2 - 90m2

7.8~8.23 USD

CAO ỐC THĂNG LONG 1

CAO ỐC THĂNG LONG 1

82-84 Thăng Long, Quận Tân Bình

60m2 - 80m2 - 85m2 - 67m2 - 52m2

8~12.75 USD

CAO ỐC HHM

CAO ỐC HHM

157-159 Xuân Hồng, Quận Tân Bình

90m2

8.83 USD

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

3G Phổ Quang, Quận Tân Bình

95m2 - 75m2

13.27~18.72 USD

CAO ỐC HÀ ĐÔ

CAO ỐC HÀ ĐÔ

60M Trường Sơn, Quận Tân Bình

260m2

17 USD

CAO ỐC DTC

CAO ỐC DTC

99A Cộng Hòa, Quận Tân Bình

107m2 - 65m2

11.63 USD

CAO ỐC CT-IN

CAO ỐC CT-IN

435 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

143m2

10.4 USD

CAO ỐC GT

CAO ỐC GT

403 Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

70m2 - 75m2

7 USD

CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

99E Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24m2 - 47m2 - 71m2

6.09~6.81 USD

CAO ỐC MEKONG

CAO ỐC MEKONG

241 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150m2 - 54m2

10.65 USD

CAO ỐC AMAZING CENTER

CAO ỐC AMAZING CENTER

51 Yên Thế, Quận Tân Bình

50m2 - 20m2 - 70m2

16.4 USD

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

385A Cộng Hòa, Quận Tân Bình

90m2 - 50m2 - 40m2

10.78 USD

CAO ỐC GMA

CAO ỐC GMA

307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

125m2 - 72m2

9~11 USD

CAO ỐC KICOTRANS 1

CAO ỐC KICOTRANS 1

20 Sông Thao, Quận Tân Bình

130m2 - 46m2 - 176m2 - 56m2

11 USD

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

24 Trường Sơn, Quận Tân Bình

25m2 - 115m2 - 36m2 - 71m2 - 27m2

14~15 USD