Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 4 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC NC BVD 1

Bến Vân Đồn, Quận 4

747 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC NC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

630 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

30 - 60 - 90 - 90 - 180 - 270 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC BA NIỀM

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 45 - 80 m2

Cập nhật: 18/04/2022

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC CẢNG SÀI GÒN BUILDING

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

12 - 18 - 25 - 35 - 50 - 70 - 100 - 150 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 35 - 35 m2

Cập nhật: 07/05/2022

CAO ỐC HD OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

45 - 48 - 80 m2

Cập nhật: 15/04/2022

CAO ỐC VINA HOME

Lê Thạch, Quận 4

55 - 90 - 100 - 130 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

20 m2

Cập nhật: 22/04/2022

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 - 35 m2

Cập nhật: 24/04/2022

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 13/04/2022

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

21 - 44 - 65 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC 3J BUILDING

Tôn Thất Thuyết, Quận 4

70 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC KHÁNH HỘI 1

Bến Vân Đồn, Quận 4

10 - 45 - 65 - 76 - 118 - 135 - 200 - 310 - 386 - 428 - 504 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

32 - 32 - 33 - 33 - 37 - 37 - 50 - 92 - 103 - 184 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

60 m2

Cập nhật: 25/04/2022

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 m2

Cập nhật: 25/04/2022

Dịch vụ tìm văn phòng cho thuê quận 4 chuyên nghiệp

BestOffice còn có coworking space quận 4.