Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

16 - 30 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

32 - 69 - 70 - 103 - 164 - 184 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

10 - 47 m2

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

220 m2

CAO ỐC VIỄN ĐÔNG BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

30 m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 41 - 50 - 73 - 100 - 240 m2

CAO ỐC PHƯỢNG LONG 2

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

120 - 237 - 356 - 370 - 750 - 1000 - 2000 m2

CIRCO OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

15 - 30 m2