Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

72 m2

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

30 - 32 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

Hoàng Diệu, Quận 4

28 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40 m2

CAO ỐC KN BUILDING

Nguyễn Khoái, Quận 4

35 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

10 - 45 - 45 - 59 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

16 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

69 - 70 - 103 - 163 - 164 - 184 m2

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

220 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

144 m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 41 - 50 - 73 - 100 - 240 m2

CAO ỐC PHƯỢNG LONG 2

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

119 - 266 - 355 - 368 - 372 - 380 - 750 - 1000 - 2000 m2

CIRCO OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

15 - 30 m2