Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 4 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

24 - 72 - 360 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

30 - 40 m2

CAO ỐC TRUNG HIẾU

Hoàng Diệu, Quận 4

80 m2

CAO ỐC CẢNG SÀI GÒN BUILDING

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

12 - 18 - 25 - 35 - 150 - 200 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

42 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

36 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40 - 80 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

26 - 28 - 46 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

10 - 26 - 28 - 32 - 32 - 33 - 33 - 37 - 37 - 47 - 53 - 70 - 70 - 93 - 103 - 130 - 164 - 184 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

47 - 59 - 71 - 118 - 153 - 273 - 310 m2

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

60 m2

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

74 - 125 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

14 - 36 m2

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 m2

CAO ỐC KIM NGUYÊN

Tôn Đản, Quận 4

95 - 130 - 150 - 180 m2

CAO ỐC VICONSHIP SAIGON BUILDING

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

63 - 80 - 87 - 148 m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

42 - 100 - 150 - 240 m2

CAO ỐC ZANO OFFICE

Bến Văn Đồn, Quận 4

70 - 140 m2