Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NAM VIỆT 1

Bến Vân Đồn, Quận 4

22 - 33 - 45 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

Hoàng Diệu, Quận 4

36 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

72 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 40 m2

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 - 35 - 70 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 - 46 - 74 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

10 - 45 - 60 - 130 m2

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

20 - 70 - 140 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

16 - 30 m2

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

18 - 35 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

69 - 70 - 103 - 163 - 164 - 184 m2

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 - 97 m2

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

1100 m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

50 - 100 - 235 m2

CAO ỐC PHƯỢNG LONG 2

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

134 - 264 - 348 - 348 - 696 - 696 - 1044 - 1044 - 1392 - 2088 - 2436 - 2784 - 17040 m2

CAO ỐC E.TOWN CENTRAL

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

271 - 599 - 603 - 1198 m2

CIRCO OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

15 - 30 m2