Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC KN BUILDING

Nguyễn Khoái, Quận 4

40 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

72 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

Hoàng Diệu, Quận 4

36 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 40 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

30 m2

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

12 - 18 m2

CAO ỐC TRUNG HIẾU

Hoàng Diệu, Quận 4

76 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

10 - 45 - 60 - 75 - 130 m2

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

70 - 140 m2

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 m2

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

18 - 35 - 60 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

69 - 70 - 103 - 163 - 164 - 184 m2

CAO ỐC H3

Hoàng Diệu, Quận 4

14 m2

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 - 97 m2

CAO ỐC SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

136 m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

50 - 100 - 240 m2