Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 4 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

20 - 40 - 50 - 90 m2

Cập nhật: 07/10/2021

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

40 - 56 - 56 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC NC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

630 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC CẢNG SÀI GÒN BUILDING

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

12 - 18 - 25 - 35 - 50 - 70 - 100 - 150 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 - 46 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34 - 38 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

30 - 40 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

20 - 20 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 35 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC 3J BUILDING

Tôn Thất Thuyết, Quận 4

100 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

25 - 45 - 45 - 47 - 59 - 60 - 65 - 76 - 153 - 275 - 310 - 452 - 553 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

32 - 32 - 33 - 33 - 37 - 37 - 50 - 92 - 103 - 184 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

60 m2

Cập nhật: 11/10/2021

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 - 125 - 125 - 125 m2

Cập nhật: 22/09/2021

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

70 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC HALO ĐVB BUILDING

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

80 - 85 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

12 - 12 - 14 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

120 m2

Cập nhật: 04/10/2021