Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TÔN ĐẢN

25 Tôn Đản, Quận 4

300 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

116D Hoàng Diệu, Quận 4

38 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC TRUNG HIẾU

37 Hoàng Diệu, Quận 4

80 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 1

55 Lê Quốc Hưng, Quận 4

45 m2

Cập nhật: 25/09/2023

CAO ỐC VIETRAN

17 - 19 Hoàng Diệu, Quận 4

25 - 56 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

68/14 Hoàng Diệu, Quận 4

30 m2

Cập nhật: 25/09/2023

CAO ỐC HD

25 Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

Cập nhật: 21/09/2023

CAO ỐC BA NIỀM

35 Hoàng Diệu, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 28/09/2023

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

20/13 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

36 m2

Cập nhật: 25/09/2023

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

68-70 Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC VI Q4-2

124 Khánh Hội, Quận 4

30 - 60 - 60 - 90 - 150 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC KH OFFICE

278 Khánh Hội, Quận 4

432 m2

Cập nhật: 11/09/2023

CAO ỐC BVD Q4

107 Bến Vân Đồn, Quận 4

40 - 70 - 110 m2

Cập nhật: 21/09/2023

CAO ỐC TGCH OFFICE

42/37-38 Hoàng Diệu, Quận 4

125 - 250 m2

Cập nhật: 21/09/2023

CAO ỐC H2

196 Hoàng Diệu, Quận 4

200 - 245 - 445 m2

Cập nhật: 22/08/2023

CAO ỐC VINA HOME

39 - 41 Lê Thạch, Quận 4

60 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC COSMETRIC

212 Khánh Hội, Quận 4

15 - 40 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

360A Bến Vân Đồn, Quận 4

47 - 82 - 153 - 153 m2

Cập nhật: 20/09/2023

CAO ỐC REE TOWER

9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4

107 - 239 - 260 - 294 - 600 - 890 m2

Cập nhật: 28/09/2023

CAO ỐC THE GOLDVIEW

346 Bến Vân Đồn, Quận 4

22 - 30 - 45 - 55 - 60 - 60 - 67 - 73 - 133 - 186 - 193 - 249 - 377 - 465 - 650 m2

Cập nhật: 20/09/2023