Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

38 - 48 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 - 56 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

38 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC BA NIỀM

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 80 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 46 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC TRUNG HIẾU

Hoàng Diệu, Quận 4

34 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC KH OFFICE

Khánh Hội, Quận 4

72 - 144 - 216 - 288 - 360 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC VINA HOME

Lê Thạch, Quận 4

80 - 120 m2

Cập nhật: 24/12/2022

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

30 - 60 - 90 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 - 250 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

43 - 45 - 47 - 130 - 153 - 273 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

40 - 80 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC THE GOLDVIEW

Bến Vân Đồn, Quận 4

400 - 700 - 1100 m2

Cập nhật: 23/12/2022

CAO ỐC REE TOWER

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

152 - 231 - 383 m2

Cập nhật: 23/12/2022