Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC NTT 3

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

60 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

10 - 45 - 45 - 59 m2