Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

30 - 60 - 90 - 90 - 180 - 270 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC BA NIỀM

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 45 - 80 m2

Cập nhật: 19/05/2022

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 35 - 35 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

20 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 - 35 m2

Cập nhật: 24/04/2022

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

20 - 40 - 60 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

60 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

25 - 45 - 47 - 60 - 153 - 275 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC VINA HOME

Lê Thạch, Quận 4

50 - 80 - 100 m2

Cập nhật: 20/05/2022

CAO ỐC REE TOWER

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

152 - 255 - 297 - 445 - 449 m2

Cập nhật: 17/05/2022