Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

40 - 40 - 50 - 90 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

56 m2

Cập nhật: 06/01/2021

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

42 - 42 - 46 - 46 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

50 - 60 m2

Cập nhật: 16/12/2020

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

20 - 20 - 20 - 36 - 56 m2

Cập nhật: 22/01/2021

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC FRES CORNER

Tôn Đản, Quận 4

60 - 60 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34 - 38 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

45 - 45 - 47 - 59 - 59 - 65 - 70 - 76 - 118 - 135 - 270 - 310 m2

Cập nhật: 26/01/2021

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

70 m2

Cập nhật: 26/01/2021

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 - 125 - 125 - 125 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC RIVER GATE

Bến Vân Đồn, Quận 4

44 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC WINHOME BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

68 - 77 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

12 - 12 - 14 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

45 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

32 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC REE TOWER

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

890 m2

Cập nhật: 19/01/2021