CAO ỐC BA NIỀM

35 Hoàng Diệu, Quận 4

45 m2

Cập nhật: 10/06/2024

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

116D Hoàng Diệu, Quận 4

20 m2

Cập nhật: 04/06/2024

CAO ỐC REE TOWER

9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4

232 - 297 - 298 - 325 m2

Cập nhật: 30/05/2024

CAO ỐC TGCH OFFICE

42/37-38 Hoàng Diệu, Quận 4

125 m2

Cập nhật: 30/05/2024

CAO ỐC SAIGON BANK 2

208-210 Khánh Hội, Quận 4

144 - 288 - 432 m2

Cập nhật: 30/05/2024

CAO ỐC THE GOLDVIEW

346 Bến Vân Đồn, Quận 4

22 - 30 - 45 - 55 - 60 - 60 - 67 - 73 - 133 - 186 - 193 - 249 - 377 - 465 - 650 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

360A Bến Vân Đồn, Quận 4

76 - 153 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC COSMETRIC

212 Khánh Hội, Quận 4

15 - 40 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC BVD Q4

107 Bến Vân Đồn, Quận 4

55 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC VI Q4-2

124 Khánh Hội, Quận 4

60 - 60 - 60 - 80 - 90 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC THIÊN ÂN

49 Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC HD

25 Hoàng Diệu, Quận 4

36 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC TRUNG HIẾU

37 Hoàng Diệu, Quận 4

34 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 1

55 Lê Quốc Hưng, Quận 4

28 - 45 - 45 m2

Cập nhật: 28/05/2024

CAO ỐC VINA HOME

39-41 Lê Thạch, Quận 4

50 m2

Cập nhật: 24/05/2024

CAO ỐC NARIME BUILDING

15/28-30 Đoàn Như Hài, Quận 4

58 m2

Cập nhật: 14/05/2024

CAO ỐC VIETRAN

17-19 Hoàng Diệu, Quận 4

55 m2

Cập nhật: 10/05/2024

CAO ỐC TÔN ĐẢN

25 Tôn Đản, Quận 4

300 m2

Cập nhật: 30/10/2023