Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

40 - 50 - 90 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 1

Lê Quốc Hưng, Quận 4

45 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 - 56 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

Hoàng Diệu, Quận 4

30 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC BA NIỀM

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 45 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

36 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

35 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC VINA HOME

Lê Thạch, Quận 4

120 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

42 m2

Cập nhật: 19/05/2023

CAO ỐC BVD Q4

Bến Vân Đồn, Quận 4

130 - 150 m2

Cập nhật: 15/05/2023

CAO ỐC LQH OFFICE

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34 - 40 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

25 - 30 - 30 - 60 - 90 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 - 250 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC TSA TD

Tôn Đản, Quận 4

80 m2

Cập nhật: 17/05/2023

CAO ỐC H2

Hoàng Diệu, Quận 4

148 - 200 - 200 - 245 - 445 - 600 - 748 m2

Cập nhật: 16/05/2023

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

15 - 40 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC REE TOWER

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

150 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC THE GOLDVIEW

Bến Vân Đồn, Quận 4

400 - 700 - 1100 m2

Cập nhật: 18/05/2023