Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

20 - 25 - 30 - 65 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

42 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

20 m2

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

15 m2

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

25 - 60 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

47 - 59 - 118 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40 - 80 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

36 m2

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

10 m2