Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

20 - 40 - 50 - 90 m2

Cập nhật: 07/10/2021

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

40 - 56 - 56 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

Hoàng Diệu, Quận 4

30 m2

Cập nhật: 25/10/2021

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34 - 38 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

30 - 40 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

20 - 20 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

35 - 35 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

25 - 45 - 45 - 47 - 59 - 60 - 65 - 76 - 153 - 275 - 310 - 452 - 553 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

60 m2

Cập nhật: 11/10/2021

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 - 125 - 125 - 125 m2

Cập nhật: 22/09/2021

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

12 - 12 - 14 m2

Cập nhật: 14/07/2021

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

120 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

165 m2

Cập nhật: 22/09/2021

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

60 m2

Cập nhật: 18/05/2021