Văn Phòng Cho Thuê Quận 12 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NAM ĐÔ BUILDING

An Lộc, Quận 12

240 - 480 m2

CAO ỐC TC

Trường Chinh, Quận 12

45 m2

CAO ỐC NVQ

Nguyễn Văn Quá, Quận 12

300 - 300 m2

CAO ỐC CT INVEST

Trường Chinh, Quận 12

56 m2

CAO ỐC HOSE

Số 3, Quận 12

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC NC BUILDING

Hà Đặc, Quận 12

20 m2

CAO ỐC MINH THƯ

Nguyễn Văn Quá, Quận 12

30 m2

CAO ỐC KIM TÂM HẢI

Trường Chinh, Quận 12

20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 150 - 170 - 200 - 250 - 321 m2

CAO ỐC GENPACIFIC

Số 3, Quận 12

60 - 100 - 120 - 120 - 150 - 180 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC QTSC 1

Số 2, Quận 12

930 m2

CAO ỐC QTSC 9

Số 2, Quận 12

1760 m2