Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 12 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC AST GROUP

Tổ 53 Khu Phố 3, Quận 12

15 - 24 - 45 - 65 m2

Cập nhật: 13/05/2021

CAO ỐC NVQ

Nguyễn Văn Quá, Quận 12

280 - 560 m2

Cập nhật: 06/10/2021

CAO ỐC PVH 2

Phan Văn Hớn, Quận 12

80 - 160 - 160 m2

Cập nhật: 18/10/2021

CAO ỐC HOSE

Đường Số 3, Quận 12

300 - 600 m2

Cập nhật: 07/07/2021

CAO ỐC NC BUILDING

Hà Đặc, Quận 12

20 m2

Cập nhật: 13/05/2021

CAO ỐC JVPE

Đường Số 2, Quận 12

100 - 220 - 500 m2

Cập nhật: 18/10/2021

CAO ỐC KIM TÂM HẢI

Trường Chinh, Quận 12

50 - 70 - 80 - 90 - 100 - 150 - 200 m2

Cập nhật: 10/08/2021

CAO ỐC TC

Trường Chinh, Quận 12

20 m2

Cập nhật: 13/05/2021

CAO ỐC GENPACIFIC

Đường Số 3, Quận 12

161 - 200 - 450 m2

Cập nhật: 18/10/2021

CAO ỐC QTSC 1

Đường Số 2, Quận 12

165 - 400 m2

Cập nhật: 13/05/2021

CAO ỐC ANNA BUILDING

Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12

17 - 98 - 112 - 153 - 195 - 350 - 447 - 1020 m2

Cập nhật: 18/10/2021

CAO ỐC QTSC 9

Đường Số 2, Quận 12

116 - 119 - 176 - 218 - 334 - 400 - 500 - 700 - 1760 - 3520 m2

Cập nhật: 06/10/2021