Văn Phòng Cho Thuê Quận 12 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TC

Trường Chinh, Quận 12

45 m2

CAO ỐC NVQ

Nguyễn Văn Quá, Quận 12

300 - 300 m2

CAO ỐC HOSE

Số 3, Quận 12

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC NC BUILDING

Hà Đặc, Quận 12

20 m2

CAO ỐC KIM TÂM HẢI

Trường Chinh, Quận 12

40 - 100 m2

CAO ỐC GENPACIFIC

Số 3, Quận 12

60 - 100 - 120 - 120 - 150 - 180 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC QTSC 1

Số 2, Quận 12

930 m2

CAO ỐC QTSC 9

Số 2, Quận 12

116 - 1760 m2