Văn Phòng Cho Thuê Quận 12 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC LVK
3.8~7.3 USD

CAO ỐC LVK

Lê Văn Khương, Quận 12

110m2 - 200m2 - 220m2 - 330m2 - 440m2

CAO ỐC NAM ĐÔ BUILDING
4.3 USD

CAO ỐC NAM ĐÔ BUILDING

An Lộc, Quận 12

240m2 - 480m2

CAO ỐC THÁI AN
6.4 USD

CAO ỐC THÁI AN

QL 1A, Quận 12

80m2

CAO ỐC NC BUILDING
6.1 USD

CAO ỐC NC BUILDING

Hà Đặc, Quận 12

25m2 - 30m2

CAO ỐC NVQ
8~15 USD

CAO ỐC NVQ

Nguyễn Văn Quá, Quận 12

300m2 - 300m2

CAO ỐC HOSE
6.3 USD

CAO ỐC HOSE

Số 3, Quận 12

40m2 - 200m2 - 300m2 - 400m2 - 500m2 - 600m2 - 700m2 - 800m2 - 900m2 - 1000m2 - 1500m2 - 2000m2

CAO ỐC GENPACIFIC
8.1~13 USD

CAO ỐC GENPACIFIC

Số 3, Quận 12

100m2 - 150m2 - 200m2 - 200m2 - 300m2 - 300m2 - 500m2 - 500m2 - 700m2 - 800m2 - 1000m2 - 1500m2 - 2000m2

CAO ỐC KIM TÂM HẢI
9 USD

CAO ỐC KIM TÂM HẢI

Trường Chinh, Quận 12

95m2

CAO ỐC QTSC 1
9.42 USD

CAO ỐC QTSC 1

Số 2, Quận 12

188m2 - 400m2 - 800m2

CAO ỐC QTSC 9
11 USD

CAO ỐC QTSC 9

Số 2, Quận 12

113m2 - 165m2 - 330m2 - 495m2 - 1760m2