Văn Phòng Cho Thuê Quận 5 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NCT

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

80 - 160 - 240 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC VIỆT THÀNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

110 - 140 - 200 - 250 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC THANH BÌNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

12 - 12 - 40 - 42 - 42 - 44 - 47 - 70 - 82 - 83 - 123 - 124 - 125 - 128 - 157 - 163 - 216 m2

Cập nhật: 26/08/2022

CAO ỐC MB-ADV

An Dương Vương, Quận 5

20 - 25 - 70 - 135 - 150 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC HIẾU NGHĨA BUILDING

An Dương Vương, Quận 5

330 - 990 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC SAIGON BUS

Hải Thượng Lãng Ông, Quận 5

125 - 225 - 225 - 450 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC NCT 2

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

120 - 155 - 175 - 275 - 350 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC HÀ PHAN BUILDING

Trần Hưng Đạo, Quận 5

86 - 90 - 115 - 200 - 290 - 315 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC LOTTERY TOWER

Trần Nhân Tôn, Quận 5

181 - 245 - 306 - 380 - 492 - 495 - 676 - 800 - 870 - 940 m2

Cập nhật: 23/09/2022