Văn Phòng Cho Thuê Quận 5 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC MH

Võ Văn Kiệt, Quận 5

70 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400 - 500 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC VIỆT THÀNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

110 - 140 - 200 - 250 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC THANH BÌNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

12 - 12 - 12 - 42 - 44 - 47 - 47 - 70 - 92 - 128 - 157 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC MB-ADV

An Dương Vương, Quận 5

20 - 25 - 70 - 135 - 140 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC TÂN KỶ NGUYÊN

Tản Đà, Quận 5

40 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC SAIGON BUS

Hải Thượng Lãng Ông, Quận 5

225 - 225 - 225 - 450 - 575 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC GREE BEE

Trần Hưng Đạo, Quận 5

50 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC NCT 2

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

120 - 155 - 175 - 275 - 350 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC HÀ PHAN BUILDING

Trần Hưng Đạo, Quận 5

86 - 90 - 115 - 200 - 315 m2

Cập nhật: 18/05/2023

CAO ỐC LOTTERY TOWER

Trần Nhân Tôn, Quận 5

181 - 245 - 306 - 676 - 911 m2

Cập nhật: 18/05/2023