Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

15 - 30 - 50 m2

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

35 - 55 m2

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

CAO ỐC BLOOK

Ngô Quyền, Quận Tân Phú

1370 m2

CAO ỐC NC HỒ ĐẮC DI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

3000 m2

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

60 m2

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

45 - 65 - 65 m2

CAO ỐC VICTORIA BUILDING

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

30 - 55 - 85 m2

CAO ỐC LÊ KHÔI

Lê Khôi, Quận Tân Phú

50 - 100 - 200 m2

CAO ỐC LBB

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

18 m2

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

100 m2

CAO ỐC THIÊN HÒA 1

Âu Cơ, Quận Tân Phú

1000 m2

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

100 - 200 - 300 - 400 m2

CAO ỐC VICTORIA

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

16 m2

THUẬN ANH OFFICE

Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú

20 - 40 - 40 - 55 m2