Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ĐÔNG NAM
3~14 USD

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

100m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 - 600m2

CAO ỐC NC TSN
4.3 USD

CAO ỐC NC TSN

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

1000m2

CAO ỐC ĐỘC LẬP
3.45 USD

CAO ỐC ĐỘC LẬP

Độc Lập, Quận Tân Phú

120m2

CAO ỐC SUCCESS BUILDING
4 USD

CAO ỐC SUCCESS BUILDING

Gò Dầu, Quận Tân Phú

110m2

CAO ỐC VIỆT PHONG
6 USD

CAO ỐC VIỆT PHONG

CN1, Quận Tân Phú

310m2

CAO ỐC TANI OFFICE 1
5.3 USD

CAO ỐC TANI OFFICE 1

Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú

280m2

CAO ỐC TH LUXURY
5.4~10 USD

CAO ỐC TH LUXURY

Tô Hiệu, Quận Tân Phú

100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2 - 380m2 - 400m2 - 481m2 - 541m2 - 861m2 - 1082m2 - 1623m2 - 2164m2 - 2705m2

CAO ỐC VAE
5.52~5.96 USD

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

20m2 - 120m2

CAO ỐC LTH
6.9~9.23 USD

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

30m2 - 40m2 - 50m2

CAO ỐC THIÊN HÒA 1
7~9 USD

CAO ỐC THIÊN HÒA 1

Âu Cơ, Quận Tân Phú

1200m2 - 1530m2

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2
7.7 USD

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20m2 - 40m2 - 60m2 - 100m2

CAO ỐC NCĐ
8.8 USD

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

480m2

CAO ỐC NTTR
7.9 USD

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65m2

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG
8.4 USD

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

300m2

CAO ỐC LBB
9 USD

CAO ỐC LBB

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

15m2

CAO ỐC INVESTCO BABYLON
8~10 USD

CAO ỐC INVESTCO BABYLON

Âu Cơ, Quận Tân Phú

400m2 - 400m2 - 800m2 - 800m2 - 1200m2 - 1200m2 - 1600m2 - 1600m2 - 2400m2 - 2400m2

CAO ỐC TC
10 USD

CAO ỐC TC

Thành Công, Quận Tân Phú

50m2 - 100m2 - 119m2 - 238m2 - 357m2

THUẬN ANH OFFICE
13.03~16.54 USD

THUẬN ANH OFFICE

Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú

20m2 - 40m2 - 50m2 - 60m2 - 75m2