Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận Tân Phú theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

120 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC BLOOK

Ngô Quyền, Quận Tân Phú

1370 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

30 - 50 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC RESGREEN TOWER

Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú

141 - 163 - 163 - 180 - 200 - 214 - 258 - 686 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC KV

Khuông Việt, Quận Tân Phú

120 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

45 - 65 - 65 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

65 - 250 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC EXPO

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

76 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

16 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC LBBT

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

42 - 42 - 42 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC THANH THẢO BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

112 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC THIÊN HÒA 1

Âu Cơ, Quận Tân Phú

700 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

50 - 100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC GIA HỢI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

21 - 30 - 40 m2

Cập nhật: 12/05/2022

CAO ỐC MỘC GIA TÂN PHÚ

Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú

169 m2

Cập nhật: 19/05/2022

CAO ỐC VICTORIA

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

15 m2

Cập nhật: 17/05/2022