Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận Tân Phú theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

50 - 80 - 100 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

60 - 120 - 180 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC SUCCESS BUILDING

Gò Dầu, Quận Tân Phú

110 m2

Cập nhật: 11/01/2023

CAO ỐC INVESTCO BABYLON

Âu Cơ, Quận Tân Phú

400 - 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 2400 - 2800 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC VƯỜN LÀI

Vườn Lài, Quận Tân Phú

110 - 220 - 330 - 440 - 550 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC LBBT

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

42 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC VICTORIA BUILDING

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

55 m2

Cập nhật: 02/02/2023

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65 - 65 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC THANH THẢO BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

59 - 78 - 112 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC ÂU CƠ TOWER

Âu Cơ, Quận Tân Phú

700 - 1500 m2

Cập nhật: 16/12/2022

CAO ỐC LBB2

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

32 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

50 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC GIA HỘI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

21 - 40 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC RESGREEN TOWER

Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú

163 - 163 - 200 m2

Cập nhật: 22/12/2022

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 - 1100 m2

Cập nhật: 21/12/2022

CAO ỐC MỘC GIA TÂN PHÚ

Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú

48 m2

Cập nhật: 17/01/2023

CAO ỐC OFFICEHAUS

Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú

1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3500 - 4500 - 5000 - 6000 - 7500 - 10000 - 12500 - 15000 m2

Cập nhật: 22/12/2022