Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

27 - 54 m2

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

30 - 30 - 50 m2

CAO ỐC NC HỒ ĐẮC DI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

3000 m2

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

600 m2

CAO ỐC DĐH 1

Dương Đức Hiền, Quận Tân Phú

100 - 200 m2

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

CAO ỐC LBB

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

20 m2

CAO ỐC LÊ KHÔI

Lê Khôi, Quận Tân Phú

100 m2

CAO ỐC BLOOK

Ngô Quyền, Quận Tân Phú

1370 m2

CAO ỐC TC

Thành Công, Quận Tân Phú

50 - 100 - 119 - 238 - 357 m2

THUẬN ANH OFFICE

Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú

20 - 20 - 40 - 50 - 60 - 75 m2