Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận Tân Phú theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

100 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC BLOOK

Ngô Quyền, Quận Tân Phú

1370 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC VƯỜN LÀI

Vườn Lài, Quận Tân Phú

700 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

60 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC EXPO

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

70 - 85 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC QUỐC HUY

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

40 - 68 - 85 - 108 - 125 - 143 - 193 m2

Cập nhật: 26/09/2022

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65 - 65 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC LBBT

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

42 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 - 1100 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC GIA HỢI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

40 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

15 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC MỘC GIA TÂN PHÚ

Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú

231 m2

Cập nhật: 22/09/2022

CAO ỐC RESGREEN TOWER

Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú

163 - 163 - 200 m2

Cập nhật: 23/09/2022

CAO ỐC OFFICEHAUS

Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú

1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3500 - 4500 - 5000 - 6000 - 7500 - 10000 - 12500 - 15000 m2

Cập nhật: 23/09/2022