Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận Tân Phú theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC NC TSN

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

1200 m2

Cập nhật: 29/10/2020

CAO ỐC QUỐC HƯNG TP

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

400 m2

Cập nhật: 24/06/2020

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

20 - 25 - 25 - 50 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC DĐH 1

Dương Đức Hiền, Quận Tân Phú

100 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

Cập nhật: 09/04/2020

CAO ỐC BLOOK

Ngô Quyền, Quận Tân Phú

1370 m2

Cập nhật: 22/09/2020

CAO ỐC NC HỒ ĐẮC DI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

3000 m2

Cập nhật: 07/09/2020

CAO ỐC LBB 1

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

20 - 24 m2

Cập nhật: 06/04/2021

CAO ỐC 59 BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

53 - 98 - 102 - 110 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC NC BS - RK BUILDING

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

1100 m2

Cập nhật: 18/03/2021

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

5 - 10 - 17 - 20 - 22 - 30 - 30 - 50 m2

Cập nhật: 14/04/2021

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 - 40 - 80 m2

Cập nhật: 25/03/2021

CAO ỐC QUỐC HUY

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

40 - 72 m2

Cập nhật: 25/03/2021

CAO ỐC LÊ SAO

Lê Sao, Quận Tân Phú

32 - 35 - 67 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC LBBT

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

50 - 50 - 100 - 150 - 200 - 420 m2

Cập nhật: 26/02/2021

CAO ỐC LBB

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

15 - 18 - 20 - 20 m2

Cập nhật: 02/04/2021

CAO ỐC VICTORIA BUILDING

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

45 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

65 - 250 m2

Cập nhật: 15/04/2021

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65 - 65 m2

Cập nhật: 25/03/2021

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

40 - 80 m2

Cập nhật: 15/04/2021