Văn phòng cho thuê Quận 9

Cam kết

..........................................................................................................

CAO ỐC SOPHIE BUILDING

277B Đỗ Xuân Hợp, Quận 9

50 m2

Cập nhật: 04/07/2024

CAO ỐC METRO VIEW

50A Đỗ Xuân Hợp, Quận 9

54 - 121 - 128 - 175 - 350 - 525 m2

Cập nhật: 20/06/2024

CAO ỐC HAN'S BUILDING

564 Xa lộ Hà Nội - Song Hành, Quận 9

220 m2

Cập nhật: 20/06/2024

CAO ỐC ONE HUB SAIGON

Lô C1-2 (khu công nghệ cao) Đường D1, Quận 9

150 - 166 - 242 - 303 - 313 - 320 - 357 - 488 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000 m2

Cập nhật: 22/04/2024

CAO ỐC SACOM - CHÍP SÁNG

Lô T2-4 ( Khu Công Nghệ Cao) Đường D1, Quận 9

45 - 110 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC TAIYO

100 Nguyễn Thị Tư, Quận 9

300 m2

Cập nhật: 21/03/2024

CAO ỐC HƯNG PHÚ THÀNH

669D Đỗ Xuân Hợp, Quận 9

25 - 32 m2

Cập nhật: 21/03/2024

..........................................................................................................