Văn Phòng Cho Thuê Quận 9 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NT LVV

Lê Văn Việt, Quận 9

2000 m2

CAO ỐC PHONG PHÚ VINA

Quang Trung, Quận 9

67 - 134 m2

CAO ỐC SCS

D1, Quận 9

69 - 82 - 137 - 140 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC ONE HUB SAIGON

D1, Quận 9

150 - 166 - 242 - 303 - 313 - 320 - 357 - 488 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000 m2