Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 9 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC LP

Liên Phường, Quận 9

500 - 500 m2

CAO ỐC NT LVV

Lê Văn Việt, Quận 9

2000 m2

CAO ỐC PHONG PHÚ VINA

Quang Trung, Quận 9

67 - 77 - 134 m2

CAO ỐC XLHN

Xa lộ Hà Nội - Song Hành, Quận 9

100 - 220 - 220 - 320 - 440 - 540 m2

CAO ỐC SCS

D1, Quận 9

120 - 143 - 260 - 2000 - 2000 - 4000 m2

CAO ỐC ONE HUB SAIGON

D1, Quận 9

150 - 166 - 242 - 303 - 313 - 320 - 357 - 488 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000 m2