Văn Phòng Cho Thuê Quận 11 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HỮU NGUYÊN

3 Tháng 2, Quận 11

20 - 45 - 50 - 80 m2

CAO ỐC KHẢI HOÀN

Lạc Long Quân, Quận 11

170 - 500 m2

CAO ỐC HB

Hoà Bình, Quận 11

80 - 160 m2

CAO ỐC LỮ GIA PLAZA

Lữ Gia, Quận 11

70 - 90 - 180 - 210 m2