Văn Phòng Cho Thuê Quận 11 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TRẦN QUÝ

Trần Quý, Quận 11

60 - 120 m2

CAO ỐC TRÍ LUẬT

Ông Ích Khiêm, Quận 11

37 m2

CAO ỐC KHẢI HOÀN

Lạc Long Quân, Quận 11

0 - 160 m2

CAO ỐC FLEMINGTON TOWER

Lê Đại Hành, Quận 11

118 - 240 - 266 - 308 - 560 m2