Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC NC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

630 m2

Cập nhật: 19/05/2022

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

Cập nhật: 20/05/2022