Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

50 - 120 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

30 - 50 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

60 m2

Cập nhật: 04/07/2022

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

45 - 65 - 65 m2

Cập nhật: 23/06/2022

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 m2

Cập nhật: 23/05/2022

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

16 m2

Cập nhật: 17/05/2022

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 - 1100 m2

Cập nhật: 02/08/2022

CAO ỐC GIA HỢI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

21 - 30 - 40 m2

Cập nhật: 12/05/2022