Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC QUỐC HƯNG TP

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

400 m2

Cập nhật: 24/06/2020

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

20 - 25 - 25 - 50 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC DĐH 1

Dương Đức Hiền, Quận Tân Phú

100 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

Cập nhật: 09/04/2020

CAO ỐC NC HỒ ĐẮC DI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

3000 m2

Cập nhật: 07/09/2020

CAO ỐC LBB 1

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

20 - 24 m2

Cập nhật: 06/04/2021

CAO ỐC 59 BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

53 - 98 - 102 - 110 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

5 - 10 - 17 - 20 - 22 - 30 - 30 - 50 m2

Cập nhật: 14/04/2021

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 - 40 - 80 m2

Cập nhật: 25/03/2021

CAO ỐC QUỐC HUY

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

40 - 72 m2

Cập nhật: 25/03/2021

CAO ỐC LBB

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

15 - 18 - 20 - 20 m2

Cập nhật: 02/04/2021

CAO ỐC VICTORIA BUILDING

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

45 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

65 - 250 m2

Cập nhật: 15/04/2021

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65 - 65 m2

Cập nhật: 25/03/2021

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

40 - 80 m2

Cập nhật: 15/04/2021

CAO ỐC NC TTH

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

140 m2

Cập nhật: 22/09/2020

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

50 - 100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC HIỀN VƯƠNG

Hiền Vương, Quận Tân Phú

18 - 25 m2

Cập nhật: 09/04/2021

CAO ỐC VICTORIA

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

16 m2

Cập nhật: 31/03/2021