Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

60 - 120 - 180 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC SUCCESS BUILDING

Gò Dầu, Quận Tân Phú

110 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC INVESTCO BABYLON

Âu Cơ, Quận Tân Phú

400 - 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 2400 - 2800 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65 - 65 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC VICTORIA BUILDING

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

55 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

90 m2

Cập nhật: 27/03/2023

CAO ỐC THANH THẢO BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

58 - 78 - 112 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC GIA HỘI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

21 - 40 - 61 m2

Cập nhật: 24/03/2023

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 - 1100 m2

Cập nhật: 24/03/2023