Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

80 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

60 - 120 - 180 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC INVESTCO BABYLON

Âu Cơ, Quận Tân Phú

400 - 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 2400 - 2800 m2

Cập nhật: 26/11/2022

CAO ỐC QUỐC HUY

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

68 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65 - 65 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 - 1100 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC GIA HỘI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

21 - 40 m2

Cập nhật: 25/11/2022

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

50 m2

Cập nhật: 22/11/2022