Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

60 - 120 m2

Cập nhật: 08/01/2022

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

20 - 25 - 50 m2

Cập nhật: 10/01/2022

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

Cập nhật: 22/01/2022

CAO ỐC SUCCESS BUILDING

Gò Dầu, Quận Tân Phú

110 m2

Cập nhật: 06/01/2022

CAO ỐC 59 BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

50 - 50 - 65 - 102 - 210 m2

Cập nhật: 06/01/2022

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

Cập nhật: 10/01/2022

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

65 - 250 m2

Cập nhật: 14/12/2021

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

65 - 65 m2

Cập nhật: 04/06/2021

CAO ỐC LBB

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

15 - 18 - 20 - 20 m2

Cập nhật: 10/01/2022

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

40 - 80 m2

Cập nhật: 10/01/2022

CAO ỐC VICTORIA

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

9 m2

Cập nhật: 04/10/2021

CAO ỐC THANH THẢO BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

59 - 112 m2

Cập nhật: 21/01/2022

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

50 - 100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 550 m2

Cập nhật: 06/01/2022

CAO ỐC HIỀN VƯƠNG

Hiền Vương, Quận Tân Phú

18 - 25 m2

Cập nhật: 04/06/2021

CAO ỐC VAE

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

5 m2

Cập nhật: 10/01/2022