Văn Phòng Cho Thuê Quận 12 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC THÁI AN

QL 1A, Quận 12

80 - 100 - 180 m2

CAO ỐC NAM ĐÔ BUILDING

An Lộc, Quận 12

240 - 480 m2

CAO ỐC TC

Trường Chinh, Quận 12

40 m2

CAO ỐC HOSE

Số 3, Quận 12

80 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC GENPACIFIC

Số 3, Quận 12

100 - 130 - 130 - 150 - 180 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 m2