Văn Phòng Cho Thuê Quận 12 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC THÁI AN

QL 1A, Quận 12

100 m2

CAO ỐC NAM ĐÔ BUILDING

An Lộc, Quận 12

240 - 480 m2

CAO ỐC TC

Trường Chinh, Quận 12

30 - 40 m2

CAO ỐC HOSE

Số 3, Quận 12

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC GENPACIFIC

Số 3, Quận 12

100 - 150 - 200 - 200 - 300 - 300 - 500 - 500 - 700 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m2