Văn Phòng Cho Thuê Quận 12 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NAM ĐÔ BUILDING

An Lộc, Quận 12

240 - 480 m2

CAO ỐC TC

Trường Chinh, Quận 12

45 m2

CAO ỐC HOSE

Số 3, Quận 12

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC GENPACIFIC

Số 3, Quận 12

60 - 100 - 120 - 120 - 150 - 180 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 m2