Văn Phòng Cho Thuê Quận 12 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NAM ĐÔ BUILDING

An Lộc, Quận 12

240 - 480 m2

CAO ỐC LTR

Lê Thị Riêng, Quận 12

15 - 35 - 50 m2

CAO ỐC HOSE

Số 3, Quận 12

40 - 80 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1500 - 2000 m2

CAO ỐC GENPACIFIC

Số 3, Quận 12

60 - 100 - 130 - 130 - 150 - 180 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 m2