CAO ỐC KHẢI HOÀN

624 Lạc Long Quân, Quận 11

360 m2

Cập nhật: 04/06/2024

CAO ỐC LỮ GIA PLAZA

70 Lữ Gia, Quận 11

60 - 190 - 220 m2

Cập nhật: 31/05/2024

CAO ỐC HỮU NGUYÊN

1448 3 Tháng 2, Quận 11

25 - 30 - 45 m2

Cập nhật: 15/05/2024