CAO ỐC LỮ GIA PLAZA

70 Lữ Gia, Quận 11

220 m2

Cập nhật: 24/01/2024

CAO ỐC KHẢI HOÀN

624 Lạc Long Quân, Quận 11

240 - 360 m2

Cập nhật: 24/01/2024

CAO ỐC HỮU NGUYÊN

1448 3 Tháng 2, Quận 11

25 - 30 m2

Cập nhật: 24/01/2024