Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC CH7
4.4 USD

CAO ỐC CH7

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45m2 - 90m2

CAO ỐC CH2
5 USD

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

400m2

CAO ỐC CH5
5.34 USD

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

48m2

CAO ỐC TECAPRO
7 USD

CAO ỐC TECAPRO

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32m2 - 38m2 - 64m2 - 76m2 - 114m2

CAO ỐC CỘNG HÒA
7.7 USD

CAO ỐC CỘNG HÒA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

20m2

CAO ỐC WE OFFICE CH1
6.8~7.5 USD

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30m2 - 46m2

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE
8~10.7 USD

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40m2 - 80m2 - 160m2 - 171m2 - 240m2

CAO ỐC HỒNG LOAN
10 USD

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24m2 - 47m2 - 71m2

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN
8.9 USD

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

49m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING
9.4~12.4 USD

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

23m2 - 33m2

CAO ỐC ACB
9.8 USD

CAO ỐC ACB

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100m2

CAO ỐC DTC
11.6 USD

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100m2

CAO ỐC NGỌC QUYÊN
12~34.7 USD

CAO ỐC NGỌC QUYÊN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150m2 - 200m2 - 400m2 - 600m2 - 800m2

CAO ỐC MEKONG
12.5 USD

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45m2 - 100m2

CAO ỐC SCETPA
10.5 USD

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

235m2

CAO ỐC PICO PLAZA
14 USD

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

500m2 - 730m2 - 1000m2 - 1500m2 - 2000m2

CAO ỐC ETOWN
17 USD

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

376m2

CAO ỐC CỘNG HÒA GRADEN
18~19 USD

CAO ỐC CỘNG HÒA GRADEN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

450m2 - 570m2 - 1100m2 - 1500m2 - 2000m2 - 2500m2 - 3000m2 - 5000m2 - 8000m2