Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ĐỖ ĐẦU CH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

135 - 135 m2

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

36 - 48 - 84 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

34 - 43 m2

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 m2

CAO ỐC CH8

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

42 m2

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 m2

CAO ỐC PERFETTO BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

176 m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

23 - 33 m2

CAO ỐC NC CỘNG HÒA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

1300 m2

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40 - 50 - 60 - 100 m2

CAO ỐC ACB

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

120 m2

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

122 - 244 m2

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60 m2

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

107 - 184 m2

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

437 m2

CAO ỐC CỘNG HÒA GARDEN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

575 - 635 - 708 - 730 - 1000 - 1000 - 2000 - 2000 - 3000 - 3000 - 4000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 m2