Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32 - 32 - 34 m2

CAO ỐC LẬP PHƯƠNG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60 m2

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 m2

CAO ỐC CỘNG HOÀ GRADEN 1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40 - 50 m2

CAO ỐC CH8

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

35 m2

CAO ỐC PERFETTO BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

176 m2

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 m2

CAO ỐC THE OFFICE 1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

10 - 13 - 17 - 25 - 37 - 42 - 50 - 60 - 70 - 80 - 150 m2

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

128 - 142 - 244 m2

CAO ỐC NGỌC QUYÊN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

1800 m2

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

80 - 100 - 115 - 180 - 215 m2

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

112 - 150 m2

CAO ỐC CH 1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150 - 300 m2

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

200 m2

CAO ỐC CỘNG HÒA GARDEN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

1000 - 1000 - 2000 - 2000 - 3000 - 3000 - 4000 - 4000 m2