Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận Tân Bình theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC CH9

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150 - 150 - 300 - 450 - 600 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 - 34 m2

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

36 m2

CAO ỐC CH8

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32 m2

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 - 95 m2

CAO ỐC PERFETTO BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100 - 176 m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

86 - 132 m2

CAO ỐC LONG MÃ

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

54 - 55 - 109 m2

CAO ỐC THE OFFICE 1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

22 - 55 - 70 - 125 m2

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

50 - 65 - 150 - 320 m2

CAO ỐC VNO 354 OFFICE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150 - 300 m2

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

70 m2

CAO ỐC NGỌC QUYÊN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

1800 m2

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

128 - 243 m2

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

48 - 80 - 100 - 115 - 148 - 180 - 215 - 295 - 343 - 400 - 743 m2

CAO ỐC HỮU TOÀN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

176 - 352 m2

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

289 m2

CAO ỐC CỘNG HÒA GARDEN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

39 - 41 - 80 - 121 - 200 - 400 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1000 - 1200 - 1500 - 1500 - 2000 - 3000 - 4686 m2