Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận 2 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

450 m2

Cập nhật: 20/07/2020

CAO ỐC NC FRC

62, Quận 2

1120 m2

Cập nhật: 29/05/2020

CAO ỐC NTĐ BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

380 - 760 m2

Cập nhật: 19/01/2021

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

120 m2

Cập nhật: 26/02/2021

CAO ỐC NC Q2

34, Quận 2

620 m2

Cập nhật: 23/06/2020

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

55 - 220 m2

Cập nhật: 29/12/2020