Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC BROADCAST DMC
8~12.5 USD

CAO ỐC BROADCAST DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

28m2 - 71m2 - 81m2

CAO ỐC VIOLET
9 USD

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

24m2 - 40m2

CAO ỐC ĐBP2
11.1 USD

CAO ỐC ĐBP2

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

40m2

CAO ỐC SGCL
11.5 USD

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

65m2

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING
12~13 USD

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

50m2 - 60m2

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH
14 USD

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

140m2

CAO ỐC GAS PETROLIMEX
16.5 USD

CAO ỐC GAS PETROLIMEX

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

216m2 - 432m2

CAO ỐC GOLDEN BUILDING
16~20 USD

CAO ỐC GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

124m2 - 150m2 - 184m2

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG
20~30 USD

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

245m2 - 550m2 - 680m2 - 1184m2 - 2378m2