Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC CH3

CAO ỐC CH3

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

25m2 - 30m2 - 30m2 - 30m2 - 35m2 - 35m2 - 60m2 - 60m2 - 60m2 - 90m2 - 100m2 - 120m2 - 150m2 - 160m2 - 180m2 - 1000m2

4.44~17.03 $/m2 (99,900 ~ 383,175 VNĐ)

CAO ỐC CH2

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

400m2

5 $/m2 (112,500 VNĐ)

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100m2 - 100m2 - 170m2

5.4~10.5 $/m2 (121,500 ~ 236,250 VNĐ)

CAO ỐC THĂNG LONG 3

CAO ỐC THĂNG LONG 3

Thăng Long, Quận Tân Bình

20m2 - 40m2 - 60m2 - 80m2

5.9~10.2 $/m2 (132,750 ~ 229,500 VNĐ)

CAO ỐC CỘNG HÒA 1

CAO ỐC CỘNG HÒA 1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

300m2

7 $/m2 (157,500 VNĐ)

CAO ỐC BVT

CAO ỐC BVT

Bành Văn Trân, Quận Tân Bình

30m2 - 60m2

7.3~8.4 $/m2 (164,250 ~ 189,000 VNĐ)

CAO ỐC NMH

CAO ỐC NMH

nguyễn Minh Hoàng, Quận Tân Bình

30m2

7.4 $/m2 (166,500 VNĐ)

CAO ỐC NQB

CAO ỐC NQB

Nguyễn Quang Bích, Quận Tân Bình

270m2

7.4 $/m2 (166,500 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

27m2 - 47m2

8~10 $/m2 (180,000 ~ 225,000 VNĐ)

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60m2

8.1 $/m2 (182,250 VNĐ)

CAO ỐC HOÀI ĐỨC

CAO ỐC HOÀI ĐỨC

Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

40m2 - 45m2 - 85m2

8.1 $/m2 (182,250 VNĐ)

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

96m2

8.8 $/m2 (198,000 VNĐ)

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE 1

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

35m2

8.88 $/m2 (199,800 VNĐ)

CAO ỐC NQB 2

CAO ỐC NQB 2

Nguyễn Quang Bích, Quận Tân Bình

65m2 - 85m2 - 150m2

8.889999~11.62 $/m2 (200,025 ~ 261,450 VNĐ)

CAO ỐC TÂN HẢI

CAO ỐC TÂN HẢI

Tân Hải, Quận Tân Bình

80m2 - 100m2

8.9~11.1 $/m2 (200,250 ~ 249,750 VNĐ)

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE 3

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE 3

Nguyễn Đình Khơi, Quận Tân Bình

25m2

8.91 $/m2 (200,475 VNĐ)

CAO ỐC ARTIST

CAO ỐC ARTIST

Lê Tấn Quốc, Quận Tân Bình

110m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC BIG LAND

CAO ỐC BIG LAND

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

40m2

9.45 $/m2 (212,625 VNĐ)

CAO ỐC WE OFFICE CH1

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40m2 - 46m2 - 92m2 - 138m2

9.7~10.5 $/m2 (218,250 ~ 236,250 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG HÀ

CAO ỐC HỒNG HÀ

Hồng Hà, Quận Tân Bình

68m2 - 136m2

9.8 $/m2 (220,500 VNĐ)