Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC CH2

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

500m2

4.44 $/m2 (99,900 VNĐ)

CAO ỐC MINH MINH

CAO ỐC MINH MINH

Út Tịch, Quận Tân Bình

650m2

5.47 $/m2 (123,075 VNĐ)

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100m2 - 170m2

5.8~10.5 $/m2 (130,500 ~ 236,250 VNĐ)

CAO ỐC THĂNG LONG 3

CAO ỐC THĂNG LONG 3

Thăng Long, Quận Tân Bình

20m2 - 40m2 - 60m2

5.9~10.2 $/m2 (132,750 ~ 229,500 VNĐ)

CAO ỐC CH5

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

28m2

6.3 $/m2 (141,750 VNĐ)

CAO ỐC VINASHIN

CAO ỐC VINASHIN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

400m2

6.8 $/m2 (153,000 VNĐ)

CAO ỐC CỘNG HÒA 1

CAO ỐC CỘNG HÒA 1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

300m2

7 $/m2 (157,500 VNĐ)

CAO ỐC BAKISTA BUILDING

CAO ỐC BAKISTA BUILDING

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

40m2

7.2 $/m2 (162,000 VNĐ)

CAO ỐC BVT

CAO ỐC BVT

Bành Văn Trân, Quận Tân Bình

30m2 - 60m2

7.3~8.4 $/m2 (164,250 ~ 189,000 VNĐ)

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

55m2

7.5 $/m2 (168,750 VNĐ)

CAO ỐC LTN 1

CAO ỐC LTN 1

Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

700m2

7.6 $/m2 (171,000 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

47m2

8 $/m2 (180,000 VNĐ)

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60m2

8.1 $/m2 (182,250 VNĐ)

CAO ỐC XANH'S

CAO ỐC XANH'S

Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

30m2

8.1 $/m2 (182,250 VNĐ)

CAO ỐC THĂNG LONG 1

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

55m2 - 85m2 - 105m2 - 260m2

8.27~12 $/m2 (186,075 ~ 270,000 VNĐ)

CAO ỐC CNC 1 BUILDING

CAO ỐC CNC 1 BUILDING

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

800m2

8.3 $/m2 (186,750 VNĐ)

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE

Trường Sơn, Quận Tân Bình

16m2

8.34 $/m2 (187,650 VNĐ)

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE 1

CAO ỐC THUẬN THÀNH OFFICE 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

15m2

8.43 $/m2 (189,675 VNĐ)

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

96m2

8.8 $/m2 (198,000 VNĐ)

CAO ỐC CH6

CAO ỐC CH6

Thân Nhân Trung, Quận Tân Bình

20m2 - 40m2 - 60m2

8.889999~9 $/m2 (200,025 ~ 202,500 VNĐ)