Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC THĂNG LONG 3

CAO ỐC THĂNG LONG 3

Thăng Long, Quận Tân Bình

0m2 - 68m2

5.2~10.6 $/m2 (117,000 ~ 238,500 VNĐ)

CAO ỐC PLUS BHOUSE

CAO ỐC PLUS BHOUSE

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân Bình

80m2 - 93m2 - 186m2 - 279m2 - 372m2 - 465m2 - 530m2

6~10 $/m2 (135,000 ~ 225,000 VNĐ)

CAO ỐC C18

CAO ỐC C18

C18, Quận Tân Bình

40m2

6 $/m2 (135,000 VNĐ)

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100m2 - 170m2 - 250m2

6.1~11 $/m2 (137,250 ~ 247,500 VNĐ)

CAO ỐC TOÀN CẦU

CAO ỐC TOÀN CẦU

Nguyễn Hiến Lê, Quận Tân Bình

95m2

6.1 $/m2 (137,250 VNĐ)

CAO ỐC CH5

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

28m2 - 28m2

6.35~7.1 $/m2 (142,875 ~ 159,750 VNĐ)

CAO ỐC CH 2

CAO ỐC CH 2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

35m2

6.9 $/m2 (155,250 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG HÀ

CAO ỐC HỒNG HÀ

Hồng Hà, Quận Tân Bình

68m2

7.2 $/m2 (162,000 VNĐ)

CAO ỐC TQH

CAO ỐC TQH

Trần Quốc Hoàng, Quận Tân Bình

80m2 - 160m2

7.3 $/m2 (164,250 VNĐ)

CAO ỐC HHT

CAO ỐC HHT

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

30m2 - 36m2 - 66m2 - 66m2 - 72m2 - 108m2

7.4~7.9 $/m2 (166,500 ~ 177,750 VNĐ)

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

33m2

7.4 $/m2 (166,500 VNĐ)

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 1

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 1

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

40m2

7.7 $/m2 (173,250 VNĐ)

CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24m2 - 47m2 - 71m2

8 $/m2 (180,000 VNĐ)

CAO ỐC THĂNG LONG 1

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

105m2

8.1 $/m2 (182,250 VNĐ)

CAO ỐC LVH1

CAO ỐC LVH1

Lê Văn Huân, Quận Tân Bình

19m2 - 30m2

8.2~9.4 $/m2 (184,500 ~ 211,500 VNĐ)

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

96m2

8.3 $/m2 (186,750 VNĐ)

CAO ỐC HOÀI ĐỨC

CAO ỐC HOÀI ĐỨC

Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

40m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

75m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC ARTIST

CAO ỐC ARTIST

Lê Tấn Quốc, Quận Tân Bình

125m2

9 $/m2 (202,500 VNĐ)

CAO ỐC LVH

CAO ỐC LVH

Lê Văn Huân, Quận Tân Bình

70m2 - 80m2

9.1~10 $/m2 (204,750 ~ 225,000 VNĐ)