Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB BUILDING
3.9 USD

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT
5.2 USD

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50m2

CAO ỐC NGUYỄN KIỆM 1
5.9 USD

CAO ỐC NGUYỄN KIỆM 1

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

300m2

CAO ỐC NTH
6.4 USD

CAO ỐC NTH

Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận

24m2

CAO ỐC TKT
6.7~7.8 USD

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

22m2 - 26m2

CAO ỐC TQĐ
6.1 USD

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

50m2

CAO ỐC NVT
7.8 USD

CAO ỐC NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

96m2

CAO ỐC SN VN TOWER
7.9 USD

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

100m2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 2
7.92 USD

CAO ỐC TRƯỜNG SA 2

Trường Sa, Quận Phú Nhuận

280m2

CAO ỐC VẠN LỢI
6.8 USD

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

21m2

CAO ỐC ĐVN
8.6 USD

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC NVT3
8.8 USD

CAO ỐC NVT3

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
8 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

30m2

CAO ỐC VICTORIA COURT
9.5 USD

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

36m2

CAO ỐC HVH 1
9.5 USD

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55m2

CAO ỐC NVT 5
9.7 USD

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25m2

CAO ỐC WE BUILDING THL
9 USD

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

44m2 - 66m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA
9.1~15.2 USD

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

16m2 - 40m2 - 65m2 - 90m2

NVT2
10.1 USD

NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG
10.1 USD

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

40m2