Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB BUILDING
3.9 USD

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC TKT
5.17~6 USD

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20m2 - 22m2 - 54m2

CAO ỐC NGUYỄN KIỆM 1
5.9 USD

CAO ỐC NGUYỄN KIỆM 1

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

300m2

CAO ỐC HVH 2
6.7 USD

CAO ỐC HVH 2

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC NC ĐDA
7.92 USD

CAO ỐC NC ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

500m2

CAO ỐC NVT
7.8 USD

CAO ỐC NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

96m2

CAO ỐC SN VN TOWER
7.9 USD

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

100m2

CAO ỐC PDL 1
8.1 USD

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

70m2

CAO ỐC ĐVN
8.6~11.1 USD

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

50m2 - 70m2 - 120m2 - 250m2

CAO ỐC HVH 1
8.7 USD

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55m2

CAO ỐC NVT3
8.8 USD

CAO ỐC NVT3

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100m2

CAO ỐC ADC
8 USD

CAO ỐC ADC

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

95m2

CAO ỐC TRÍ VIỆT
8~9.5 USD

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25m2 - 40m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG
9 USD

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

40m2

CAO ỐC MHB
8.5 USD

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

44m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA
9.1~15.2 USD

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

16m2 - 65m2

NVT2
10.1 USD

NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC NVT 5
10.6 USD

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25m2

CAO ỐC GIA THY
10 USD

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

50m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
10 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40m2 - 80m2