Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB BUILDING

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

100m2 - 120m2

4.4~5.8 $/m2 (99,000 ~ 130,500 VNĐ)

CAO ỐC PDL 1

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

70m2 - 170m2 - 215m2

7~10.1 $/m2 (157,500 ~ 227,250 VNĐ)

CAO ỐC HVT 1

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50m2 - 80m2

7.1~11.1 $/m2 (159,750 ~ 249,750 VNĐ)

WE BUILDING LVS

WE BUILDING LVS

Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận

145m2 - 290m2

7.4 $/m2 (166,500 VNĐ)

CAO ỐC HOA MAI VILLA

CAO ỐC HOA MAI VILLA

Hoa Mai, Quận Phú Nhuận

65m2

8.2 $/m2 (184,500 VNĐ)

CAO ỐC ĐVS

CAO ỐC ĐVS

Đặng Văn Sâm, Quận Phú Nhuận

50m2 - 70m2 - 140m2 - 210m2 - 260m2 - 350m2

8.6~15.9 $/m2 (193,500 ~ 357,750 VNĐ)

CAO ỐC CÙ LAO

CAO ỐC CÙ LAO

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

30m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC TRƯỜNG SA 2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 2

Trường Sa, Quận Phú Nhuận

280m2

8.92 $/m2 (200,700 VNĐ)

CAO ỐC HVH 1

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55m2

9.7 $/m2 (218,250 VNĐ)

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

15m2 - 30m2 - 45m2

10.1 $/m2 (227,250 VNĐ)

CAO ỐC VICTORIA COURT

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

36m2 - 110m2

10.1 $/m2 (227,250 VNĐ)

CAO ỐC TRANG ĐÀI

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

65m2

10.3 $/m2 (231,750 VNĐ)

CAO ỐC SN VN TOWER

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

16m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC MHB

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

44m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC WE BUILDING THL

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

16m2 - 37m2 - 44m2 - 66m2 - 66m2 - 66m2 - 74m2 - 82m2 - 88m2 - 110m2 - 132m2 - 220m2

11.5~13.5 $/m2 (258,750 ~ 303,750 VNĐ)

CAO ỐC GIA THY

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

28m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC ELILINK

CAO ỐC ELILINK

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

60m2

12.3 $/m2 (276,750 VNĐ)

CAO ỐC NVT 5

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25m2

12.4 $/m2 (279,000 VNĐ)

CAO ỐC TRÍ VIỆT

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25m2

12.4 $/m2 (279,000 VNĐ)

CAO ỐC BOTANIC

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

119m2

12.4 $/m2 (279,000 VNĐ)