Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB BUILDING

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

100m2 - 120m2

4.4~5.8 $/m2 (99,000 ~ 130,500 VNĐ)

CAO ỐC NVT

CAO ỐC NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

96m2

6.1 $/m2 (137,250 VNĐ)

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

25m2 - 50m2 - 75m2

8~10.7 $/m2 (180,000 ~ 240,750 VNĐ)

CAO ỐC HOA MAI VILLA

CAO ỐC HOA MAI VILLA

Hoa Mai, Quận Phú Nhuận

65m2

8.2 $/m2 (184,500 VNĐ)

CAO ỐC NGUYỄN KIỆM 1

CAO ỐC NGUYỄN KIỆM 1

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 250m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC TRƯỜNG SA 2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 2

Trường Sa, Quận Phú Nhuận

280m2

8.92 $/m2 (200,700 VNĐ)

CAO ỐC HOA LAN

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

74m2

9.8 $/m2 (220,500 VNĐ)

CAO ỐC PDL 1

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

215m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

30m2

10.1 $/m2 (227,250 VNĐ)

CAO ỐC NTT

CAO ỐC NTT

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

110m2

10.9 $/m2 (245,250 VNĐ)

CAO ỐC MHB

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

44m2 - 50m2 - 100m2

11~12 $/m2 (247,500 ~ 270,000 VNĐ)

CAO ỐC VICTORIA COURT

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

36m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC NHÀ VIỆT

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

40m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC NVT 5

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25m2

11.5 $/m2 (258,750 VNĐ)

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

70m2 - 90m2 - 118m2 - 180m2 - 270m2 - 360m2 - 450m2

12~15.8 $/m2 (270,000 ~ 355,500 VNĐ)

CAO ỐC WE BUILDING THL

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

37m2 - 44m2 - 66m2 - 103m2 - 110m2 - 206m2 - 220m2 - 330m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC TRÍ VIỆT

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25m2

12.4 $/m2 (279,000 VNĐ)

CAO ỐC BOTANIC

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

119m2

12.4 $/m2 (279,000 VNĐ)

CAO ỐC PĐP 1

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

600m2

13.3 $/m2 (299,250 VNĐ)

CAO ỐC HVH

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

12m2 - 20m2

13.3~14 $/m2 (299,250 ~ 315,000 VNĐ)