Văn Phòng Cho Thuê Quận 1 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NGUYỄN VĂN THỦ 2

CAO ỐC NGUYỄN VĂN THỦ 2

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

12m2 - 16m2 - 22m2 - 32m2 - 35m2

9~14.8 $/m2 (202,500 ~ 333,000 VNĐ)

CAO ỐC NĐC 1

CAO ỐC NĐC 1

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

35m2

9.780001 $/m2 (220,050 VNĐ)

CAO ỐC HAN BUILDING

CAO ỐC HAN BUILDING

Trần Hưng Đạo, Quận 1

100m2 - 189m2

10~15.9 $/m2 (225,000 ~ 357,750 VNĐ)

CAO ỐC VIETPHONE 1

CAO ỐC VIETPHONE 1

Phan Kế Bính, Quận 1

15m2 - 25m2

10.4~16.6 $/m2 (234,000 ~ 373,500 VNĐ)

CAO ỐC IMG

CAO ỐC IMG

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

120m2 - 260m2 - 380m2

12.7 $/m2 (285,750 VNĐ)

CAO ỐC PĐC 1

CAO ỐC PĐC 1

Phó Đức Chính, Quận 1

84m2 - 168m2

13.2 $/m2 (297,000 VNĐ)

CAO ỐC HKN

CAO ỐC HKN

Huỳnh Khương Ninh, Quận 1

80m2 - 80m2 - 80m2 - 160m2

13.8~22.2 $/m2 (310,500 ~ 499,500 VNĐ)

CAO ỐC TQK 1

CAO ỐC TQK 1

Trần Quang Khải, Quận 1

85m2

14 $/m2 (315,000 VNĐ)

CAO ỐC SCB - 1

CAO ỐC SCB - 1

Trần Quang Khải, Quận 1

20m2

14.4 $/m2 (324,000 VNĐ)

CAO ỐC VITAL BUILDING

CAO ỐC VITAL BUILDING

Đặng Tất, Quận 1

46m2

15 $/m2 (337,500 VNĐ)

CAO ỐC NAM AN

CAO ỐC NAM AN

Điện Biên Phủ, Quận 1

72m2 - 73m2 - 80m2 - 145m2 - 153m2 - 180m2 - 225m2 - 260m2 - 360m2 - 440m2 - 620m2

15~15.5 $/m2 (337,500 ~ 348,750 VNĐ)

CAO ỐC SAVICO

CAO ỐC SAVICO

Trần Hưng Đạo, Quận 1

38m2

15.15 $/m2 (340,875 VNĐ)

CAO ỐC NGUYỄN HỮU CẦU

CAO ỐC NGUYỄN HỮU CẦU

Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1

80m2 - 110m2

15.27~15.45 $/m2 (343,575 ~ 347,625 VNĐ)

CAO ỐC SUNRISE HOME

CAO ỐC SUNRISE HOME

Hoàng Sa, Quận 1

35m2 - 45m2

15.55~18.57 $/m2 (349,875 ~ 417,825 VNĐ)

CAO ỐC NCTR

CAO ỐC NCTR

Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1

346m2

15.6 $/m2 (351,000 VNĐ)

CAO ỐC BELABRI

CAO ỐC BELABRI

Đặng Dung, Quận 1

32m2

15.6 $/m2 (351,000 VNĐ)

CAO ỐC GIC - NBK

CAO ỐC GIC - NBK

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

30m2 - 40m2 - 52m2 - 70m2 - 75m2 - 100m2 - 150m2

16~20 $/m2 (360,000 ~ 450,000 VNĐ)

CAO ỐC WIN HOME MTL

CAO ỐC WIN HOME MTL

Mai Thị Lựu, Quận 1

15m2

16.2 $/m2 (364,500 VNĐ)

CAO ỐC ĐỖ TRẦN

CAO ỐC ĐỖ TRẦN

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

22m2

16.2 $/m2 (364,500 VNĐ)

CAO ỐC VOL BUILDING

CAO ỐC VOL BUILDING

Nguyễn Phi Khanh, Quận 1

32m2 - 45m2 - 77m2 - 90m2 - 135m2 - 180m2

16.2~18.9 $/m2 (364,500 ~ 425,250 VNĐ)