Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC BELLEZA

CAO ỐC BELLEZA

Phạm Hữu Lầu, Quận 7

200m2 - 200m2 - 300m2 - 300m2 - 500m2 - 500m2 - 700m2 - 850m2 - 850m2 - 1000m2 - 1000m2 - 1500m2 - 1500m2 - 2000m2 - 2000m2 - 3000m2 - 3000m2 - 4500m2 - 4500m2 - 6000m2 - 6000m2

2.82~5.82 $/m2 (63,450 ~ 130,950 VNĐ)

CAO ỐC SỐ 8 NAM LONG

CAO ỐC SỐ 8 NAM LONG

Số 8 (khu Nam Long), Quận 7

50m2 - 70m2 - 120m2 - 240m2

4.75~5.34 $/m2 (106,875 ~ 120,150 VNĐ)

CAO ỐC LPM1

CAO ỐC LPM1

Lý Phục Man, Quận 7

50m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2

5.9~8.9 $/m2 (132,750 ~ 200,250 VNĐ)

CAO ỐC MEKONG BUILDING

CAO ỐC MEKONG BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

65m2

6.7 $/m2 (150,750 VNĐ)

CAO ỐC APACONS BUILDING

CAO ỐC APACONS BUILDING

38, Quận 7

20m2 - 30m2 - 70m2 - 120m2 - 240m2

6.7 $/m2 (150,750 VNĐ)

CAO ỐC BIGLAND

CAO ỐC BIGLAND

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

40m2 - 75m2

7.1~7.4 $/m2 (159,750 ~ 166,500 VNĐ)

CAO ỐC NTT HL

CAO ỐC NTT HL

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

50m2 - 100m2

7.8~13.33 $/m2 (175,500 ~ 299,925 VNĐ)

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, QUẬN 7

139m2 - 140m2 - 170m2 - 170m2 - 170m2 - 170m2

8.32~9.15 $/m2 (187,200 ~ 205,875 VNĐ)

CAO ỐC LÊ VĂN LƯƠNG

CAO ỐC LÊ VĂN LƯƠNG

Lê Văn Lương, Quận 7

100m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC LVL

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

30m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

30m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC WINHOME HTP

CAO ỐC WINHOME HTP

Huỳnh Tấn Phát, QUẬN 7

38m2 - 57m2 - 67m2 - 67m2 - 90m2 - 157m2 - 214m2 - 281m2 - 348m2 - 415m2

9.4~12.8 $/m2 (211,500 ~ 288,000 VNĐ)

CAO ỐC PTS

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

53m2 - 83m2 - 136m2

10 $/m2 (225,000 VNĐ)

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

34, Quận 7

60m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC PETROLAND TOWER

CAO ỐC PETROLAND TOWER

Tân Trào, Quận 7

80m2 - 100m2 - 115m2 - 120m2 - 150m2 - 300m2 - 425m2 - 850m2

11~18 $/m2 (247,500 ~ 405,000 VNĐ)

CAO ỐC PHÚC TẤN NGUYÊN

CAO ỐC PHÚC TẤN NGUYÊN

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

30m2 - 73m2 - 73m2

11.8~22.7 $/m2 (265,500 ~ 510,750 VNĐ)

CAO ỐC NAM LONG 1

CAO ỐC NAM LONG 1

Trần Trọng Cung, Quận 7

32m2 - 93m2 - 100m2 - 120m2 - 225m2 - 252m2 - 345m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

45m2 - 77m2 - 77m2 - 90m2

13.9~15.73 $/m2 (312,750 ~ 353,925 VNĐ)

CAO ỐC ITD

CAO ỐC ITD

Sáng Tạo, Quận 7

306m2

14 $/m2 (315,000 VNĐ)

CAO ỐC SAIGON BANK

CAO ỐC SAIGON BANK

Hoàng Văn Thái, Quận 7

80m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2 - 380m2 - 400m2 - 500m2 - 600m2

14.64~16.64 $/m2 (329,400 ~ 374,400 VNĐ)