Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC BELLEZA

CAO ỐC BELLEZA

Phạm Hữu Lầu, Quận 7

200m2 - 200m2 - 300m2 - 300m2 - 500m2 - 500m2 - 700m2 - 850m2 - 850m2 - 1000m2 - 1000m2 - 1500m2 - 1500m2 - 2000m2 - 2000m2 - 3000m2 - 3000m2 - 4500m2 - 4500m2 - 6000m2 - 6000m2

2.82~5.82 $/m2 (63,450 ~ 130,950 VNĐ)

CAO ỐC PHAN QUANG

CAO ỐC PHAN QUANG

34, Quận 7

380m2

4.7 $/m2 (105,750 VNĐ)

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

37m2

5.3 $/m2 (119,250 VNĐ)

CAO ỐC APACONS BUILDING

CAO ỐC APACONS BUILDING

38, Quận 7

50m2 - 70m2

5.7 $/m2 (128,250 VNĐ)

CAO ỐC MEKONG BUILDING

CAO ỐC MEKONG BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

65m2 - 130m2

6.7 $/m2 (150,750 VNĐ)

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

18m2 - 23m2 - 27m2 - 28m2 - 30m2 - 39m2 - 42m2 - 42m2 - 45m2 - 60m2 - 85m2 - 100m2 - 120m2 - 140m2

7.1~9.1 $/m2 (159,750 ~ 204,750 VNĐ)

CAO ỐC BIGLAND

CAO ỐC BIGLAND

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

30m2 - 75m2 - 105m2

7.4~9.6 $/m2 (166,500 ~ 216,000 VNĐ)

CAO ỐC SMART BUILDING

CAO ỐC SMART BUILDING

Trần Xuân Soạn, Quận 7

50m2 - 65m2

8.2~9.7 $/m2 (184,500 ~ 218,250 VNĐ)

CAO ỐC VI LVL

CAO ỐC VI LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

100m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC LVL

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

24m2 - 30m2 - 54m2 - 60m2

8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)

CAO ỐC WINHOME HTP

CAO ỐC WINHOME HTP

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

57m2 - 67m2 - 134m2 - 201m2 - 268m2

9.4~10 $/m2 (211,500 ~ 225,000 VNĐ)

CAO ỐC NTT HL

CAO ỐC NTT HL

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

70m2

9.5 $/m2 (213,750 VNĐ)

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

34, Quận 7

95m2 - 156m2

10~11 $/m2 (225,000 ~ 247,500 VNĐ)

CAO ỐC HEMERA BUILDING

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

50m2 - 90m2 - 180m2

11 $/m2 (247,500 VNĐ)

CAO ỐC PTS

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

83m2

11.5 $/m2 (258,750 VNĐ)

CAO ỐC NAM LONG 1

CAO ỐC NAM LONG 1

Trần Trọng Cung, Quận 7

32m2 - 75m2 - 107m2 - 130m2 - 335m2 - 390m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

38m2 - 70m2

13.9~15.7 $/m2 (312,750 ~ 353,250 VNĐ)

CAO ỐC ITD

CAO ỐC ITD

Sáng Tạo, Quận 7

306m2

14 $/m2 (315,000 VNĐ)

CAO ỐC SAIGON BANK

CAO ỐC SAIGON BANK

Hoàng Văn Thái, Quận 7

80m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2 - 380m2 - 400m2 - 500m2 - 600m2

14.64~16.64 $/m2 (329,400 ~ 374,400 VNĐ)

CAO ỐC GOSTO

CAO ỐC GOSTO

Nguyễn Khắc Viện, Quận 7

400m2

16 $/m2 (360,000 VNĐ)