Văn Phòng Cho Thuê Quận 7 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC BELLEZA
2.5~5.5 USD

CAO ỐC BELLEZA

Phạm Hữu Lầu, Quận 7

200m2 - 200m2 - 300m2 - 300m2 - 500m2 - 500m2 - 700m2 - 850m2 - 850m2 - 1000m2 - 1000m2 - 1500m2 - 1500m2 - 2000m2 - 2000m2 - 3000m2 - 3000m2 - 4500m2 - 4500m2 - 6000m2 - 6000m2

CAO ỐC PHAN QUANG
3.7 USD

CAO ỐC PHAN QUANG

34, Quận 7

380m2

CAO ỐC LPM1
4 USD

CAO ỐC LPM1

Lý Phục Man, Quận 7

50m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING
5~6.2 USD

CAO ỐC KHAI MINH BUIDING

Lý Phục Man, Quận 7

37m2 - 37m2 - 74m2

CAO ỐC WIN HOME HTP 1
6.1~8.1 USD

CAO ỐC WIN HOME HTP 1

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

18m2 - 23m2 - 27m2 - 28m2 - 30m2 - 39m2 - 42m2 - 42m2 - 45m2 - 60m2 - 85m2 - 100m2 - 120m2 - 140m2

CAO ỐC SMART BUILDING
6.2~11.3 USD

CAO ỐC SMART BUILDING

Trần Xuân Soạn, Quận 7

20m2 - 65m2

CAO ỐC LVL 1
7.9 USD

CAO ỐC LVL 1

Lê Văn Lương, Quận 7

20m2

CAO ỐC LVL
7.9 USD

CAO ỐC LVL

Lê Văn Lương, Quận 7

30m2 - 34m2 - 60m2

CAO ỐC WINHOME HTP
8.4~9.5 USD

CAO ỐC WINHOME HTP

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

38m2 - 57m2 - 67m2 - 134m2 - 201m2 - 268m2 - 335m2

CAO ỐC NTT HL
8.5 USD

CAO ỐC NTT HL

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

70m2

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING
8~9 USD

CAO ỐC GREEN COUNTRY BUILDING

34, Quận 7

70m2 - 156m2

CAO ỐC BIGLAND
7.4 USD

CAO ỐC BIGLAND

Nguyễn Thị Thập, Quận 7

30m2

CAO ỐC HEMERA BUILDING
9 USD

CAO ỐC HEMERA BUILDING

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

90m2 - 180m2

CAO ỐC PTS
9.5 USD

CAO ỐC PTS

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

83m2

CAO ỐC NAM LONG 1
12 USD

CAO ỐC NAM LONG 1

Trần Trọng Cung, Quận 7

93m2

CAO ỐC PETROLAND TOWER
6~11.3 USD

CAO ỐC PETROLAND TOWER

Tân Trào, Quận 7

100m2 - 150m2 - 170m2

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG
10.6 USD

CAO ỐC PHÚ MÃ DƯƠNG

Hoàng Văn Thái, Quận 7

78m2

CAO ỐC ITD
12 USD

CAO ỐC ITD

Sáng Tạo, Quận 7

306m2

CAO ỐC SAIGON BANK
14~16 USD

CAO ỐC SAIGON BANK

Hoàng Văn Thái, Quận 7

80m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2 - 380m2 - 400m2 - 500m2 - 600m2