Văn Phòng Cho Thuê Quận 2 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DVC
3.2 USD

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

420m2

CAO ỐC TVB
2.9 USD

CAO ỐC TVB

Trương Văn Bang, Quận 2

700m2

CAO ỐC TIME BUILDING
5.93 USD

CAO ỐC TIME BUILDING

Tạ Hiện, Quận 2

1200m2

CAO ỐC HAGL RIVER VIEW
6.3 USD

CAO ỐC HAGL RIVER VIEW

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

254m2

CAO ỐC TVB BUILDING
5.95 USD

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

128m2

CAO ỐC TN3
6~10.1 USD

CAO ỐC TN3

Trần Não, Quận 2

20m2 - 35m2 - 45m2 - 75m2

CAO ỐC PHÁT TIẾN BUILDING
7.9 USD

CAO ỐC PHÁT TIẾN BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

50m2

CAO ỐC SUN FLOWER
10.1 USD

CAO ỐC SUN FLOWER

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

200m2

CAO ỐC HOMYLAND
12 USD

CAO ỐC HOMYLAND

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

574m2

CAO ỐC BLUE OFFICE
15 USD

CAO ỐC BLUE OFFICE

Trần Não, Quận 2

15m2 - 25m2 - 35m2 - 55m2

CAO ỐC GIC - TN
15~23 USD

CAO ỐC GIC - TN

Trần Não, Quận 2

75m2 - 110m2

CAO ỐC BÁO PHỤ NỮ 1
12.5~16 USD

CAO ỐC BÁO PHỤ NỮ 1

Nguyễn Đăng Giai, Quận 2

70m2 - 140m2

CAO ỐC XUÂN THỦY
17.2~26.5 USD

CAO ỐC XUÂN THỦY

Xuân Thủy, Quận 2

51m2 - 61m2 - 75m2 - 114m2

CAO ỐC THE GALLERIA METRO 6
16 USD

CAO ỐC THE GALLERIA METRO 6

Xa Lộ Hà Nội, Quận 2

92m2 - 122m2 - 166m2