Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB BUILDING
3.9 USD

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC TKT
6.47~6.6 USD

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20m2 - 26m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG
7.7 USD

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

40m2

CAO ỐC VI NVT
6.8~14.4 USD

CAO ỐC VI NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40m2 - 150m2

CAO ỐC ĐVN
8.5~9.5 USD

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

30m2 - 90m2 - 120m2 - 240m2

CAO ỐC HVH 1
8.6 USD

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55m2

CAO ỐC VẠN LỢI
7.5 USD

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

51m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA
8.7 USD

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

90m2

CAO ỐC WIN HOME HVB
8.9 USD

CAO ỐC WIN HOME HVB

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

86m2

CAO ỐC NVT6
9 USD

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20m2 - 30m2 - 40m2 - 50m2 - 60m2 - 70m2

CAO ỐC TRÍ VIỆT
9.5 USD

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

25m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
10 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40m2 - 80m2

CAO ỐC SOGETRACO
11.7 USD

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

40m2

CAO ỐC OCEWA
11~12 USD

CAO ỐC OCEWA

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

20m2 - 50m2 - 200m2

CAO ỐC HVH
12.3 USD

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC PHONG LAN
11.4 USD

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50m2

CAO ỐC QUỐC HƯNG
11 USD

CAO ỐC QUỐC HƯNG

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

125m2

CAO ỐC LUCKY HOUSE
12.5 USD

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

64m2 - 78m2 - 142m2

CAO ỐC SOHUDE TOWER
11.5 USD

CAO ỐC SOHUDE TOWER

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

81m2 - 110m2 - 190m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU
10 USD

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

520m2