Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HOÀNG DIỆU
3.2~4.3 USD

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

72m2 - 72m2 - 72m2

CAO ỐC VIETRAN
7.2 USD

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

56m2

CAO ỐC NAM VIỆT 1
7.6 USD

CAO ỐC NAM VIỆT 1

Bến Vân Đồn, Quận 4

40m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU OFFICE
7.1 USD

CAO ỐC HOÀNG DIỆU OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

110m2

CAO ỐC VI Q4-2
7.4 USD

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

28m2

CAO ỐC LQH1
8 USD

CAO ỐC LQH1

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34m2 - 36m2 - 70m2

CAO ỐC JR BUILDING
8 USD

CAO ỐC JR BUILDING

Khánh Hội, Quận 4

36m2

CAO ỐC QUANG THY BUILDING
9 USD

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

40m2

CAO ỐC KH BUILDING
9.2~11.6 USD

CAO ỐC KH BUILDING

Khánh Hội, Quận 4

30m2 - 80m2

CAO ỐC NTT 1
9.4 USD

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

40m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG
10 USD

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28m2

CAO ỐC THE GOLDVIEW
10 USD

CAO ỐC THE GOLDVIEW

Bến Vân Đồn, Quận 4

80m2

CAO ỐC HD
10.7 USD

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

15m2

CAO ỐC NARIME BUILDING
10.7 USD

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

70m2

CAO ỐC TWINS TOWERS 9
12.3 USD

CAO ỐC TWINS TOWERS 9

Nguyễn Khoái, Quận 4

40m2 - 67m2 - 107m2

CAO ỐC COSMETRIC
14.6 USD

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

12m2

CAO ỐC RIVER GATE
12.6 USD

CAO ỐC RIVER GATE

Bến Vân Đồn, Quận 4

42m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2
14~16.35 USD

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

26m2 - 80m2

CAO ỐC TGCH OFFICE
13 USD

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

40m2