Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500m2

6 $/m2 (135,000 VNĐ)

CAO ỐC SUỐI CÁT

CAO ỐC SUỐI CÁT

Tôn Đản, Quận 4

35m2 - 45m2

6.98 $/m2 (157,050 VNĐ)

CAO ỐC LQH

CAO ỐC LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

60m2

7 $/m2 (157,500 VNĐ)

CAO ỐC VIETRAN

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

56m2

8.3 $/m2 (186,750 VNĐ)

CAO ỐC VI Q4-2

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

20m2 - 28m2 - 50m2 - 60m2

9.5~10 $/m2 (213,750 ~ 225,000 VNĐ)

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

130m2 - 500m2

10~17 $/m2 (225,000 ~ 382,500 VNĐ)

CAO ỐC SALI OFFICE

CAO ỐC SALI OFFICE

Lê Quốc Hưng, Quận 4

22m2 - 60m2

10.5~16 $/m2 (236,250 ~ 360,000 VNĐ)

CAO ỐC LQH1

CAO ỐC LQH1

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34m2

10.7 $/m2 (240,750 VNĐ)

CAO ỐC THIÊN ÂN

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

38m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

15m2 - 40m2

11.1~14.8 $/m2 (249,750 ~ 333,000 VNĐ)

CAO ỐC KH BUILDING

CAO ỐC KH BUILDING

Khánh Hội, Quận 4

28m2 - 30m2 - 80m2 - 160m2 - 240m2 - 320m2 - 400m2 - 480m2

11.1~13.9 $/m2 (249,750 ~ 312,750 VNĐ)

CAO ỐC KN BUILDING

CAO ỐC KN BUILDING

Nguyễn Khoái, Quận 4

42m2 - 48m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC TGCH OFFICE

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

70m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC TRUNG HIẾU

CAO ỐC TRUNG HIẾU

Hoàng Diệu, Quận 4

34m2 - 42m2 - 76m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

60m2

12.6 $/m2 (283,500 VNĐ)

CAO ỐC TWINS TOWERS 9

CAO ỐC TWINS TOWERS 9

Nguyễn Khoái, Quận 4

40m2 - 67m2 - 134m2

13.3 $/m2 (299,250 VNĐ)

CAO ỐC COPAC SQUARE

CAO ỐC COPAC SQUARE

Tôn Đản, Quận 4

58m2 - 370m2 - 424m2

14~18 $/m2 (315,000 ~ 405,000 VNĐ)

CAO ỐC COSMETRIC

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

15m2

14.6 $/m2 (328,500 VNĐ)

CAO ỐC H3

CAO ỐC H3

Hoàng Diệu, Quận 4

380m2

16.36 $/m2 (368,100 VNĐ)

CAO ỐC SAIGON PORT

CAO ỐC SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

45m2

19.5 $/m2 (438,750 VNĐ)