Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500m2

6 $/m2 (135,000 VNĐ)

CAO ỐC LQH

CAO ỐC LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

33m2 - 60m2

6.7~8 $/m2 (150,750 ~ 180,000 VNĐ)

CAO ỐC SUỐI CÁT

CAO ỐC SUỐI CÁT

Tôn Đản, Quận 4

35m2 - 45m2

6.98 $/m2 (157,050 VNĐ)

CAO ỐC VI Q4-2

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

30m2 - 50m2

8.9~9.8 $/m2 (200,250 ~ 220,500 VNĐ)

CAO ỐC ĐNH

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40m2

9.1 $/m2 (204,750 VNĐ)

CAO ỐC HOÀNG DIỆU OFFICE

CAO ỐC HOÀNG DIỆU OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

110m2

9.1 $/m2 (204,750 VNĐ)

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

130m2 - 500m2

10~17 $/m2 (225,000 ~ 382,500 VNĐ)

CAO ỐC LQH1

CAO ỐC LQH1

Lê Quốc Hưng, Quận 4

38m2

10.1 $/m2 (227,250 VNĐ)

CAO ỐC NTT 3

CAO ỐC NTT 3

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

50m2

10.7 $/m2 (240,750 VNĐ)

CAO ỐC NAM VIỆT 1

CAO ỐC NAM VIỆT 1

Bến Vân Đồn, Quận 4

10m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC NTT 1

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

16m2

11.1 $/m2 (249,750 VNĐ)

CAO ỐC SALI OFFICE

CAO ỐC SALI OFFICE

Lê Quốc Hưng, Quận 4

30m2 - 60m2 - 90m2 - 120m2

11.4 $/m2 (256,500 VNĐ)

CAO ỐC TGCH OFFICE

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

70m2 - 125m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC KN BUILDING

CAO ỐC KN BUILDING

Nguyễn Khoái, Quận 4

12m2 - 42m2

12 $/m2 (270,000 VNĐ)

CAO ỐC TWINS TOWERS 9

CAO ỐC TWINS TOWERS 9

Nguyễn Khoái, Quận 4

40m2 - 67m2 - 107m2

13.3 $/m2 (299,250 VNĐ)

CAO ỐC H3

CAO ỐC H3

Hoàng Diệu, Quận 4

263m2 - 350m2

13.36~16.36 $/m2 (300,600 ~ 368,100 VNĐ)

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

60m2

14.6 $/m2 (328,500 VNĐ)

CAO ỐC COSMETRIC

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

15m2

14.6 $/m2 (328,500 VNĐ)

CAO ỐC COPAC SQUARE

CAO ỐC COPAC SQUARE

Tôn Đản, Quận 4

55m2 - 58m2

15~16 $/m2 (337,500 ~ 360,000 VNĐ)

CAO ỐC SAIGON PORT

CAO ỐC SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

123m2

19.5 $/m2 (438,750 VNĐ)