CAO ỐC GEMS TG BUILDING

34 Tiền Giang, Quận Tân Bình

70 - 100 - 170 m2

Cập nhật: 08/04/2024

CAO ỐC LAM SƠN OFFICE

59 Lam Sơn, Quận Tân Bình

85 m2

Cập nhật: 05/04/2024

CAO ÔC NC BTX

20/7 Bùi Thị Xuân, Quận Tân Bình

800 m2

Cập nhật: 28/03/2024

CAO ỐC QCOOP OFFICE

647 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình

190 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC G8 AIRPORT HOTEL

3 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC NC CỘNG HÒA

348 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

1300 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC UPLAND

295 Trường Chinh, Quận Tân Bình

450 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC NC LAHERA

417 Trường Chinh, Quận Tân Bình

890 m2

Cập nhật: 18/03/2024

CAO ỐC HỒNG TÂM

196/12 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

358 m2

Cập nhật: 18/03/2024

CAO ỐC VFC BUILDING

134 Bạch Đằng, Quận Tân Bình

70 - 140 - 210 - 280 - 350 - 420 m2

Cập nhật: 18/03/2024

CHO THUÊ NGUYÊN TÒA NHÀ 169 BẠCH ĐẰNG

169 Bạch Đằng, Quận Tân Bình

500 m2

Cập nhật: 13/03/2024

CAO ỐC TMN

23 Thích Minh Nguyệt, Quận Tân Bình

560 m2

Cập nhật: 13/03/2024

CAO ỐC HỒNG HÀ 1

2/5 Hồng Hà, Quận Tân Bình

300 m2

Cập nhật: 13/03/2024

CAO ỐC VIVU TOWER

33 Thép Mới, Quận Tân Bình

35 - 50 - 70 m2

Cập nhật: 18/01/2024

CAO ỐC SABAY CLCO

5 Cửu Long, Quận Tân Bình

60 m2

Cập nhật: 16/01/2024