Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 20/12/2021

CAO ỐC MỘC GIA SUNSHINE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20 - 33 - 37 - 55 - 58 - 80 - 135 - 180 - 180 - 360 m2

Cập nhật: 14/01/2022

CAO ỐC MD BUILDING

Trần Hữu Trang, Quận Phú Nhuận

137 - 173 - 200 - 205 - 275 - 400 - 500 - 800 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC NC NVT 2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

855 m2

Cập nhật: 02/12/2021

CAO ỐC IN THANH NIÊN

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

267 m2

Cập nhật: 09/11/2021