Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC MỘC GIA SUNSHINE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30 m2

Cập nhật: 02/07/2022

CAO ỐC VẠN TƯỜNG 1

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

132 - 162 m2

Cập nhật: 09/08/2022

CAO ỐC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

45 m2

Cập nhật: 26/07/2022

CAO ỐC NC NVT 2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

855 m2

Cập nhật: 22/06/2022

CAO ỐC MỘC GIA NVT TOWER

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

307 - 343 - 355 - 355 - 355 - 356 - 650 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 m2

Cập nhật: 25/07/2022