Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

0 - 30 - 32 m2

Cập nhật: 29/07/2021

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

420 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC NK

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

70 - 80 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 m2

Cập nhật: 03/02/2021

CAO ỐC MỘC GIA SUNSHINE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20 - 30 - 45 - 53 - 70 - 75 - 180 - 180 - 360 m2

Cập nhật: 17/10/2021

CAO ỐC MD BUILDING

Trần Hữu Trang, Quận Phú Nhuận

137 - 173 - 200 - 205 - 275 - 400 - 500 - 800 m2

Cập nhật: 05/10/2021

CAO ỐC NC NVT 2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

855 m2

Cập nhật: 05/10/2021