Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC HPVT

Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh

1400 m2

Cập nhật: 22/01/2022

CAO ỐC NC IRR

Nguyên Hồng, Quận Bình Thạnh

600 m2

Cập nhật: 22/01/2022

CAO ỐC TÂN CẢNG

Tân Cảng, Quận Bình Thạnh

400 m2

Cập nhật: 08/12/2021

CAO ỐC SAIGON HOME

Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thạnh

68 - 68 - 68 - 68 - 68 - 68 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 160 - 160 - 160 - 160 - 160 - 160 - 320 - 480 - 600 - 760 - 920 - 1100 m2

Cập nhật: 11/01/2022