Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NVD NT

Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh

1100 m2

Cập nhật: 16/12/2020

CAO ỐC NC HPVT

Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh

1400 m2

Cập nhật: 18/10/2021

CAO ỐC NC IRR

Nguyên Hồng, Quận Bình Thạnh

600 m2

Cập nhật: 09/10/2020

CAO ỐC SAIGON HOME

Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thạnh

68 - 68 - 68 - 68 - 68 - 68 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 160 - 160 - 160 - 160 - 160 - 160 - 320 - 480 - 600 - 760 - 920 - 1100 m2

Cập nhật: 11/08/2021

CAO ỐC IPI BUILDING

Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh

44 - 44 m2

Cập nhật: 13/05/2021