CAO ỐC GIC CMT8

326 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

70 - 82 - 160 m2

Cập nhật: 31/05/2024

CAO ỐC NC ĐỨC HẢI

2B Hồ Xuân Hương, Quận 3

576 m2

Cập nhật: 10/05/2024

CAO ỐC NC NKKN

262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

3000 m2

Cập nhật: 25/01/2024

CAO ỐC NC LCT

112 Lý Chính Thắng, Quận 3

1600 m2

Cập nhật: 29/05/2023