CAO ỐC NC HBK

3 Hồ Bá Kiện, Quận 10

336 m2

Cập nhật: 19/03/2024

CAO ỐC TSA HOÀ HƯNG

91/6P Hoà Hưng, Quận 10

60 - 105 m2

Cập nhật: 18/03/2024