CAO ỐC HÒA HƯNG OFFICE

91/6P Hoà Hưng, Quận 10

50 - 110 - 110 - 220 m2

Cập nhật: 28/06/2024

CAO ỐC NC HBK

3 Hồ Bá Kiện, Quận 10

336 m2

Cập nhật: 26/06/2024