CAO ỐC NC LTT

696 Lê Trọng Tấn, Quận Bình Tân

100 - 200 m2

Cập nhật: 11/08/2023