Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC NGUYỄN AN BT

D2, Quận Bình Thạnh

40 - 120 m2

CAO ỐC D2 BUILDING

D2, Quận Bình Thạnh

80 m2

CAO ỐC GIC 15

D2, Quận Bình Thạnh

70 m2

CAO ỐC NC D2

D2, Quận Bình Thạnh

300 m2

CAO ỐC HT

D2, Quận Bình Thạnh

57 m2

CAO ỐC GIC -D2

D2, Quận Bình Thạnh

35 - 50 - 55 - 105 m2

CAO ỐC GIC

D2, Quận Bình Thạnh

15 - 50 m2

CAO ỐC GIC 2

D2, Quận Bình Thạnh

45 - 120 m2

CAO ỐC CIENCO 585

D2, Quận Bình Thạnh

30 - 90 - 110 m2