Văn Phòng Cho Thuê Quận 5 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NCT

CAO ỐC NCT

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

0m2 - 20m2 - 40m2

7.8~11.1 $/m2 (175,500 ~ 249,750 VNĐ)

CAO ỐC MH

CAO ỐC MH

Võ Văn Kiệt, Quận 5

103m2 - 163m2 - 200m2

8 $/m2 (180,000 VNĐ)

CAO ỐC THANH BÌNH

CAO ỐC THANH BÌNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

42m2 - 250m2

8.2~10 $/m2 (184,500 ~ 225,000 VNĐ)

CAO ỐC VIỆT THÀNH

CAO ỐC VIỆT THÀNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

110m2 - 120m2 - 140m2 - 200m2

10~19.5 $/m2 (225,000 ~ 438,750 VNĐ)

CAO ỐC GREE BEE

CAO ỐC GREE BEE

Trần Hưng Đạo, Quận 5

107m2

11.4 $/m2 (256,500 VNĐ)

CAO ỐC VI NGUYỄN CHÍ THANH

CAO ỐC VI NGUYỄN CHÍ THANH

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

35m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2 - 220m2 - 320m2 - 440m2 - 600m2 - 800m2 - 1000m2 - 1300m2

12.2~22.3 $/m2 (274,500 ~ 501,750 VNĐ)

CAO ỐC PHOENIX

CAO ỐC PHOENIX

Phước Hưng, Quận 5

0m2 - 0m2 - 100m2

14~15.5 $/m2 (315,000 ~ 348,750 VNĐ)

CAO ỐC LOTTERY TOWER

CAO ỐC LOTTERY TOWER

Trần Nhân Tôn, Quận 5

390m2

16.5 $/m2 (371,250 VNĐ)

CAO ỐC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG

CAO ỐC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nguyễn Biểu, Quận 5

100m2 - 200m2

18 $/m2 (405,000 VNĐ)

CAO ỐC TẢN ĐÀ COURT

CAO ỐC TẢN ĐÀ COURT

Tản Đà, Quận 5

90m2 - 545m2

20.8 $/m2 (468,000 VNĐ)