Văn Phòng Cho Thuê Quận 11 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TRÍ LUẬT
4.1 USD

CAO ỐC TRÍ LUẬT

Ông Ích Khiêm, Quận 11

35m2

CAO ỐC FLEMINGTON TOWER
17~30 USD

CAO ỐC FLEMINGTON TOWER

Lê Đại Hành, Quận 11

118m2 - 240m2 - 255m2 - 271m2 - 357m2 - 358m2 - 628m2