Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC CH3
4.4 USD

CAO ỐC CH3

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

800m2

CAO ỐC CH2
5 USD

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

400m2

CAO ỐC CH5
5.8 USD

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA
6.8 USD

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

33m2

CAO ỐC CỘNG HÒA
7.8 USD

CAO ỐC CỘNG HÒA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

20m2

CAO ỐC CH4
7.9 USD

CAO ỐC CH4

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60m2 - 120m2 - 180m2 - 240m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING
9.4~12.4 USD

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

17m2 - 23m2 - 33m2

CAO ỐC DTC
10.7 USD

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

52m2 - 90m2

CAO ỐC MEKONG
11.6~12.5 USD

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45m2 - 65m2 - 112m2 - 208m2 - 320m2

CAO ỐC SCETPA
10.5 USD

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

105m2

CAO ỐC SUMIKURA
12.5 USD

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

42m2

CAO ỐC PICO PLAZA
12~15 USD

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

478m2 - 500m2 - 730m2 - 1230m2