Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC CH2
5 USD

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

400m2

CAO ỐC TECAPRO
7 USD

CAO ỐC TECAPRO

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32m2 - 38m2 - 64m2 - 76m2 - 114m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG
7.1~7.9 USD

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2 - 60m2

CAO ỐC CH4
7.9 USD

CAO ỐC CH4

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60m2 - 120m2 - 180m2 - 240m2

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE
8 USD

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40m2 - 80m2 - 160m2 - 240m2

CAO ỐC HỒNG LOAN
10 USD

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24m2 - 47m2 - 71m2

CAO ỐC PERFETTO BUILDING
8 USD

CAO ỐC PERFETTO BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

55m2 - 176m2

CAO ỐC TẤT MINH
8.4 USD

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

80m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING
9.4~12.4 USD

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

17m2 - 23m2 - 33m2

CAO ỐC LONG MÃ
9 USD

CAO ỐC LONG MÃ

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

50m2

CAO ỐC MEKONG
11.6~12.5 USD

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2 - 45m2 - 56m2

CAO ỐC DTC
11.6 USD

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

90m2

CAO ỐC SUMIKURA
12.5 USD

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

42m2

CAO ỐC SCETPA
10.5 USD

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

117m2

CAO ỐC PICO PLAZA
12~14 USD

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

70m2 - 478m2 - 500m2 - 730m2 - 1000m2 - 1500m2 - 2000m2

CAO ỐC CỘNG HÒA GRADEN
16~19 USD

CAO ỐC CỘNG HÒA GRADEN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

450m2 - 570m2 - 700m2 - 900m2 - 1096m2 - 1100m2 - 1400m2 - 1800m2 - 2100m2 - 2200m2 - 2500m2 - 3000m2 - 3500m2 - 4000m2 - 5000m2 - 6000m2