Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC CH3
4.4 USD

CAO ỐC CH3

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

800m2

CAO ỐC CH2
5 USD

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

400m2

CAO ỐC CH5
5.2 USD

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

36m2

CAO ỐC CH4
7.9 USD

CAO ỐC CH4

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60m2 - 120m2 - 180m2 - 240m2

CAO ỐC HỒNG LOAN
9 USD

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

47m2

CAO ỐC WE OFFICE CH1
8.3 USD

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30m2

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN
9 USD

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

47m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING
9.4~12.4 USD

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

17m2 - 23m2 - 33m2

CAO ỐC TẤT MINH
8.5 USD

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

40m2

CAO ỐC VN OFFICE
11~21 USD

CAO ỐC VN OFFICE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

180m2 - 200m2 - 400m2 - 600m2 - 800m2 - 1000m2

CAO ỐC SCETPA
10.1 USD

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

1000m2

CAO ỐC MEKONG
12.5 USD

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45m2 - 65m2

CAO ỐC SUMIKURA
12.5~22.5 USD

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

48m2 - 100m2

CAO ỐC PICO PLAZA
10~13 USD

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150m2 - 1400m2