Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC LÊ ĐẠI NAM

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

35 - 70 m2

CAO ỐC TÂN BÌNH APARTMENT

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

50 - 85 m2

CAO ỐC THỜI BÁO KINH TẾ

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

28 - 40 - 45 - 61 - 85 - 90 - 130 - 175 m2

CAO ỐC ARROW BUILDING

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

30 - 73 m2