Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DMC
9 USD

CAO ỐC DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

25m2

CAO ỐC VIOLET
9 USD

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

42m2

CAO ỐC SGCL
11.5 USD

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

65m2

CAO ỐC BROADCAST DMC
12.5 USD

CAO ỐC BROADCAST DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

80m2

CAO ỐC SACOM
13.4 USD

CAO ỐC SACOM

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

48m2 - 93m2

CAO ỐC GOLDEN BUILDING
16~20 USD

CAO ỐC GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

50m2 - 60m2 - 124m2 - 150m2 - 184m2

CAO ỐC SSG TOWER
23 USD

CAO ỐC SSG TOWER

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

125m2