Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20 m2

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

65 m2

CAO ỐC MELODY

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20 m2

CAO ỐC DREAMPLEX BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

350 m2

CAO ỐC SSG TOWER

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

125 m2