Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

25 - 28 - 40 m2

CAO ỐC ĐBP2

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

40 m2

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

40 m2

CAO ỐC MELODY 2

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

500 m2

CAO ỐC BROADCAST DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20 - 71 - 91 m2

CAO ỐC SACOM

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

48 m2

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

17 - 153 - 176 - 282 m2

CAO ỐC GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

167 - 515 m2

CAO ỐC DREAMPLEX BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

168 - 226 - 321 - 394 m2

CAO ỐC GIC GOLDEN LUXURY

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

45 - 94 - 100 - 129 - 223 - 229 - 258 - 387 - 1174 m2

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

90 - 270 - 360 m2

CAO ỐC IOS VĂN THÁNH BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

100 - 100 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 200 - 300 - 300 - 300 - 500 - 600 m2