Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

24 m2

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

45 m2

CAO ỐC GIC - ĐBP

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

50 - 80 - 160 m2

CAO ỐC BROADCAST DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20 - 22 - 42 - 71 - 91 - 93 - 113 m2

CAO ỐC SACOM

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

93 m2

CAO ỐC MELODY

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20 - 200 m2

CAO ỐC CANTAVIL HOÀN CẦU

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

111 m2

CAO ỐC GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

330 m2

CAO ỐC SSG TOWER

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

300 m2